StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenavondRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenavond
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:04-10-2018
Bijgewerkt op:04-10-2018 21:42

Agenda gecombineerde forum Ruimte - Samenleving 15 oktober 2018

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het gecombineerde forum Ruimte/Samenleving, te houden op maandag 15 oktober 2018, aanvang 20.00 uur, in het Huis van Montfoort

              

 

 

Voorzitter: mevrouw J.E. de Wit

20.00

 

 

 

 

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

20.10

 

 

Winkeltijdenverordening Montfoort 2018

In het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat de sluiting van winkels moet worden overgelaten aan de ondernemers zelf. De raad wordt voorgesteld om geen regels te stellen omtrent de zondagopening en de opening op feestdagen. Het college acht het niet wenselijk om ook een mogelijkheid voor een nachtwinkel te creëren. 

21.30

 

 

Eindevaluatie pilot DoeMeeHuis Montfoort

De pilotperiode DoeMeeHuis is afgerond. In de eindevaluatie is gebleken dat het DoeMeeHuis in een duidelijke behoefte voorziet. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met structurele subsidiëring van het DoeMeeHuis met ingang van 1 januari 2019.

21.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onttrekken aan de openbaarheid van het (achter)pad achter percelen Molentocht nr. 18 t/m

36 te Linschoten, incl. het pad naast woningnr. 36

De bewoners van Molentocht 18 t/m 36 hebben aangegeven het gemeentelijk perceel achter hun achtertuin aan te willen kopen. Het college heeft de bevoegdheid het perceel te verkopen, waarna de raad een besluit dient te nemen het achterpad aan de openbaarheid te onttrekken.

Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk.

Vaststellen paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen Montfoort’

Vanwege een technische wetswijziging dient de dynamische parkeerregeling uit de bouwverordening overgeheveld te worden naar ruimtelijke plannen. Om een gemeente-dekkende en uniforme regeling te hebben voor parkeren (en laden en lossen) is het paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen Montfoort’ opgesteld. 

Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk.

Aanvraag om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage voor opsporing en benadering niet gesprongen explosieven (NGE)

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het ministerie op basis van de zogenaamde Bommenregeling moet hiertoe een verzoek worden ingediend. Directe aanleiding is het besluit de gekanaliseerde Hollandse IJssel uit te baggeren. Vooraf dient onderzoek naar mogelijke explosieven te worden gedaan. Dit voorstel heeft geen financiële consequenties voor de gemeente.

Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk.

21.45 

 

 

. .

.

Vaststellen besluitenlijst forum Ruimte/Samenleving 10 september 2018

Actie- en toezeggingenlijst forum Ruimte 15 oktober 2018

Actie- en toezeggingenlijst forum Samenleving 15 oktober 2018

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

                 

  *) Portefeuillehouder wethouder Ten Hagen

  **) Portefeuillehouder wethouder Rensen

 

    Meer berichten in deze categorie:
Forum Ruimte in het kader van de begroting 2019 (17-10-2018)
Werkzaamheden fietsstraat Doeldijk (09-10-2018)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Willeskop (09-10-2018)
Grondonderzoek ecopark Linschoten (08-10-2018)
Koninklijke Onderscheiding voor Mia van Jaarsveld-Kemp (07-10-2018)
Agenda gecombineerde forum Ruimte - Samenleving 15 oktober 2018 (04-10-2018)
Bomenkap Bovenkerkweg (01-10-2018)
Lancering toeristische wandelapp (26-09-2018)
Ontwerp omgevingsvergunning Waardsedijk 15 te Montfoort ter inzage (26-09-2018)
Raadsvergadering 24 september 2018 (25-09-2018)
Vervangen openbare verlichting (18-09-2018)
Raadsvergadering 24 september (14-09-2018)
Wegwerkzaamheden IJsselkade (04-09-2018)
Forumvergadering 10 september 2018 (30-08-2018)
Reconstructie M.A. Reinaldaweg duurt tot en met 7 september (29-08-2018)
De scholen zijn weer begonnen! (27-08-2018)
30 augustus gemeente vanaf 12.30 telefonisch niet bereikbaar (21-08-2018)
Nationaal hitteplan actief (23-07-2018)
Overlast door kauwen (16-07-2018)
Technisch probleem productieproces reisdocumenten (12-07-2018)
Concept subsidieoverzicht 2019 ter inzage (10-07-2018)
Ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeernormen Montfoort’ (10-07-2018)
Begraafplaatsen Montfoort (10-07-2018)
Extra Raadsvergadering 9 juli 2018 (09-07-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek
Boomkwekerij Houdijker

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018