StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingo 2e kerstdagRegionieuwsAgendaMenu van de Maand
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo 2e kerstdag
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda
Menu van de Maand

Reclame

Adverteren op de website van RSM

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

ZoekenGeplaatst op:07-07-2017
Bijgewerkt op:07-07-2017 16:04

Extra Raadsvergadering 6 juli 2017

Bron: redactie RSM Aad van der Veen
    

De voorzitter opent deze extra vergadering, waar 2 belangrijke agendapunten te bepreken zijn: De Jaarrekening 2016 en de Voorjaarsnota 2017.

Men start met de jaarrekening en van de meeste fracties is er al veel kritiek, omdat de stukken slechts 2 uur voor deze vergadering zijn aangeleverd. Een objectief oordeel is op deze wijze absoluut niet mogelijk. Dit zijn ook de woorden van de voorzitter van de auditcommissie Dhr. Modderman, die stelt dat het een tijdrovende klus was om alles op tijd klaar te hebben.

Dhr. Snoek (PAK) spreekt hier ook over en memoreert hierbij aan de problemen die er bestuurlijk zijn. Hij verwijst hiervoor ook naar de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede, die sinds 2014 bezig waren om ambtelijk te fuseren, maar die kijkend naar Montfoort en IJsselstein deze fusiegesprekken hebben stopgezet.

Dhr. Jonkers (LM) heeft diverse opmerkingen over de jaarrekening en stelt dat dit een grote wissel zal trekken op het volgende college en de nieuwe raad na de verkiezingen in 2018. Hij spreekt hier van wanbeleid.

Dhr. de Koning (CDA) meldt dat ondanks dat de accountant een goedkeurende verklaring zal afgeven, dat dit wel met de nodige beperkingen zijn, die vooral in de financiële verantwoording van het sociale domein liggen. De verschillen die er zijn tussen Montfoort en IJsselstein geven volgens hem aan, dat er nog een lange weg te gaan is.

Dhr. Verkaik (IBLM) stelt dat het college de raad niet serieus neemt en dient een amendement in. De hoofdlijn van dit wijzigingsvoorstel is dat, in plaats van een overschot ruim 2 miljoen er een tekort is van 1,3 miljoen. Volgens hem omdat er een verkeerde rekenmethodiek wordt gebruikt. De wethouder reageert, dat als dit wordt aangenomen er geen goedkeuring van de accountant komt met alle gevolgen van dien. Ook stelt hij nog dat er geen ruimte is in de komende jaren voor nieuw beleid.

Het amendement wordt met 4 voor (IBLM en LM) en 11 tegen verworpen. Het raadsvoorstel wordt met 12 voor en 3 tegen (IBLM) aanvaard.

Over de voorjaarnota kan men kort zijn. Dhr. Bovens (PAK) meldt dat er gesprekken gaande zijn met Woerden en Oudewater om te komen tot een nieuwe bibliotheek. Dhr. Jonkers (LM) heeft een aantal kanttekeningen, vooral over het onderhoud van het groen in de gemeente. Dhr. Timmerarends (SGP) verzoekt het college om de afstand tussen de gemeente en het bestuur te verkleinen. En Dhr. v.d. Heuvel vult aan dat vooral de veiligheid een belangrijk aspect is. Waar is onze BOA vraagt hij zich af?

Volgens Dhr. Verkaik (IBLM) sluit de coalitie hun ogen voor de werkelijkheid en meldt dat volgens hem veel zaken niet zijn belicht. De rapportage is achterhaald. Dhr. de Jonge (D66) ziet liever een rapportage van 4 a 6 pagina’s de voor onze inwoners leesbaar is. Hij geeft aan dat alle burgers die het rapport van ruim 60 pagina’s gelezen hebben en daar kosten voor hebben gemaakt, deze bij hem kunnen declareren.

Het raadsvoorstel werd met 12 voor en 3 tegen (IBLM) aanvaard. Hierna kon de voorzitter om 21.15 uur de vergadering sluiten. In plaats van de gebruikelijke vakantieborrel voor het zomerreces, werd iedereen verzocht de raadszaal te verlaten om dat de raad (wederom) in beslotenheid verder ging vergaderen.

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Gewijzigde openingstijden stadskantoor (16-12-2017)
Waterschap neemt maatregel op Cattenbroekerdijk (16-12-2017)
Komende week schoonvegen straten (16-12-2017)
Raadsvergadering 12 december (13-12-2017)
Oplevering verbouwing stadskantoor (13-12-2017)
Woensdag 20 december stadskantoor vanaf 16.00 uur gesloten (06-12-2017)
Ontwerpbestemmingsplan Steenfabriekterrein IJsseloord (06-12-2017)
Raadsvergadering 11 december 2017 (02-12-2017)
Afval scheiden wordt nu nog makkelijker (30-11-2017)
Regio cordinator kindermishandeling en huiselijk geweld voor gemeenten Utrecht West (25-11-2017)
Geen enkele leerling langer dan 3 maanden thuis (22-11-2017)
De gemeenteraad nodigt U uit! (22-11-2017)
Agenda forum Samenleving 28 november (17-11-2017)
Agenda forum Ruimte 27 november (17-11-2017)
Marcel Peters ereburger gemeente Montfoort: inspirerend voorbeeld voor inwoners (10-11-2017)
Stadskantoor 30 november vanaf 12.30 uur gesloten (09-11-2017)
Asfaltwerkzaamheden op 13 en 14 november (09-11-2017)
Zelfbeheer groen Montfoort (09-11-2017)
Begrotingsraad 6 november 2017 (07-11-2017)
Bedrijventerreinen gemeente Montfoort beloond met keurmerk veilig ondernemen (02-11-2017)
Laatste loodjes opknappen Lieve Vrouwengracht (02-11-2017)
Raadsvergadering 6 november aanvang 19.00 uur (30-10-2017)
Gratis kenteken-popnagelactie (30-10-2017)
Deelname Leefbaarheid- en Veiligheidsmonitor 2017 (23-10-2017)
Bloemrijk Montfoort van start gegaan (23-10-2017)


Kijken en luisteren

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Goud van Oud
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2017