StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:06-06-2017
Bijgewerkt op:06-06-2017 12:15

Agenda forum Ruimte LET OP Woensdag 14 juni

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het forum Ruimte, te houden op woensdag 14 juni 2017, aanvang 20.00 uur, in het stadskantoor te Montfoort.

            

  

Voorzitter: de heer H.P.M. Bezuijen

20.00 

 

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

20.10

 

 

 

Project Toegankelijkheid Binnenstad: Pilot Lieve Vrouwengracht en vervolg (nr. 444025) *)

In het kader van het project Toegankelijkheid Binnenstad betreft fase 1 de pilot Lieve Vrouwengracht. Deze pilot is gericht op het vaststellen van de uitgangspunten bij het toegankelijker maken van een straat voor ouderen en mensen met een beperking.

21.10

 

 

.

Vaststellen meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2026 Montfoort         (nr. 433197) **)

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een twintigtal gebouwen. Om het groot onderhoud financieel meerjarig inzichtelijk te maken is een meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2026 opgesteld. 

21.30

 

 

(ontwerp) Begroting 2018 en (ontwerp) Begrotingswijziging 2017 ODRU (nr. 447039) ***)

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de (ontwerp) Begroting 2018 en de (ontwerp)

Begrotingswijziging 2017 en een zienswijze in te dienen waarin aandacht wordt gevraagd voor het risicomanagement van de ODRU.

21.50

 

 

 

Verordening tot 2e wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015                  (nr. 440875) *)

In verband met een aantal wetswijzigingen behoeft de huisvestingsverordening aanpassing. Sommige wijzigingen hebben ook effect op de beleidsregels, waardoor ook aanpassing van deze regels noodzakelijk is. 

22.15

 

 

 

Actualisatie grondexploitaties Montfoort per 01-01-2017 (nr. 444632) **) De raad stelt jaarlijks een actualisatie van de grondexploitaties vast. 

22.30

 

 

.

.

.

 

Vaststellen verslag forum Ruimte van 8 mei 2017 

Actie- en toezeggingenlijst forum Ruimte 14 juni 2017

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

    


Kijken en luisteren

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018