StartpaginaProgrammeringRSMKerst RadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Kerst Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:15-09-2023
Bijgewerkt op:15-09-2023 10:02

Agenda raadsvergadering 25 september

Bron: Gemeente Montfoort
    

De vergadering begint om 20.00 uur, in het Huis van Montfoort. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Op de website van de gemeenteraad http://www.montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl kunt u de vergaderstukken raadplegen.

De agenda van deze vergadering is:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Raadsvoorstel Ontslag raadslidmaatschap dhr. M. Andriessen en tijdelijk ontslag mw. E.M. van der Horst
4. Raadsvoorstel Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven
5. Raadsvoorstel Benoeming commissielid H. Vlaanderen (LM)
6. Raadsvoorstel Benoeming raadslid A. Elsendoorn-Sieben (VVD) en tijdelijk raadslid E.J.B.Vink (PAK)
7. Afleggen eed/belofte commissielid H. Vlaanderen en raadslid A. Elsendoorn-Sieben
8. Vragenhalfuur
9. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 juli 2023
10. Mededelingen uit de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen
11. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
12. Behandeling ingediende vragen (artikel 5.32 Reglement van orde)

Hamerstukken

13. Raadsvoorstellen GVR 8x (13a t/m h)
14. Raadsvoorstel Voorkeursrecht Wvg ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein Heeswijk-Oost
15. Raadsvoorstel Afzien van zienswijzen afstemmings- en reintegratieverordening Ferm Werk
16. Raadsvoorstel Verordening gemeentelijke rekenkamer
17. Raadsvoorstel Ontheffing woonplaatsvereiste C. van Dalen
18. Raadsvoorstel Aanbesteding accountantscontrole

Bespreekstukken

19. Raadsvoorstel Flexwoningen, voortgang en locaties
20. Raadsvoorstel Woonwagen- en standplaatsenbeleid gemeente Montfoort
21. Raadsvoorstel Herinrichting Parklaan West
22. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen
23. Overzicht openstaande moties
24. Moties vreemd
25. Afleggen belofte raadslid E.J.B. Vink
26. Sluiting

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023