StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:16-12-2021
Bijgewerkt op:16-12-2021 10:13

Kerkenvisie gemeente Montfoort geeft een positief beeld van het kerkelijk erfgoed voor de komende jaren

Bron: Dafne Brouwer, communicatieadviseur
    

Met de Kerkenvisie is de huidige staat en het toekomstperspectief van het kerkelijk erfgoed binnen de gemeente in kaart gebracht. De Kerkenvisie is unaniem vastgesteld door de raad. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met kerkeigenaren en Stichting Hugo Kotestein. De uitkomst is positief: de kerken in onze gemeente staan er voor de komende 10 jaar goed voor zowel op bouwkundig als financieel gebied. Zo is er de komende tien jaar geen verandering in gebruiksfunctie te verwachten van het kerkelijk vastgoed binnen de gemeente. En de landelijke trend van (dreigende) leegstand is niet zichtbaar in Montfoort en Linschoten. Er zijn wel uitdagingen. Deze zijn met name op het gebied van groot onderhoud en het verduurzamen van de kerkgebouwen.

Kerken zijn al eeuwenlang beeldbepalend in het stads- en dorpsgezicht van Montfoort en Linschoten. De monumentale kerkgebouwen weerspiegelen de geschiedenis van de stad en haar inwoners. Binnen de gemeente Montfoort is er veel waardering voor het plaatselijke kerkelijk erfgoed.

Waarom een Kerkenvisie?

Er is een landelijke trend dat het aantal kerkleden afneemt. Resultaat daarvan is dat er steeds minder (financieel) draagvlak voor het onderhoud van kerkgebouwen in Nederland is.

Om te onderzoeken hoe het toekomstperspectief van het kerkelijk erfgoed er binnen gemeenten uit ziet, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek. In 2020/2021 zijn we gestart met het onderzoeken hoe het toekomstperspectief van het kerkelijk erfgoed er binnen Montfoort en Linschoten uitziet. Dit heeft geresulteerd in een Kerkenvisie.

De uitkomst is positief

De bouwkundige conditie van het kerkelijk vastgoed (zowel monumentaal als niet-monumentaal) in Montfoort en Linschoten is in redelijke tot goede staat. De landelijk trend van toenemende leegstand is niet herkenbaar. De kerkelijke gemeenten geven aan over voldoende financiële middelen te beschikken om het gebruik van kerkgebouwen in de komende 10 jaar te waarborgen. Ook weten zij landelijke subsidies en monumentenorganisaties voor het

onderhoud van kerkgebouwen te vinden.

Ook uitdagingen

De uitdagingen liggen op twee gebieden. Ten eerste op het gebied van beheer en onderhoud, zoals bijvoorbeeld onderhoud van kerkdaken of orgels. Ten tweede op het vlak van verduurzamen van het kerkgebouwen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente zal contact onderhouden met de kerkeigenaren en de kerkelijke gemeente op het gebied van aanpassingsmogelijkheden, vergunningen verlenen en adviseren waar mogelijk.

Wethouder Herman van Wiggen, verantwoordelijk voor de portefeuille cultuur: “We hebben de afgelopen periode veel gedaan op het gebied van behoud van ons erfgoed. Dit onderzoek sluit daar heel goed op aan. En het resultaat is erg positief. Voor de komende tien jaar staat het kerkelijk erfgoed er goed voor.”

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Op de hollandse toer


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022