StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:21-05-2019
Bijgewerkt op:21-05-2019 17:08

B&W presenteren Integraal duurzaam financieel kader

Bron: gemeente Montfoort
    

Onder de titel ‘Integraal duurzaam financieel kader 2019-2022’ hebben B&W van de gemeente Montfoort met enige trots en voorzichtig optimisme de begrotingsdoorrekening 2019 en de meerjarenraming 2020 t/m 2022 gepresenteerd.

‘Met enige trots’ omdat de meerjarenbegroting 2020-2022 ‘realistisch en structureel sluitend’ is en de vermogenspositie goed. Bovendien zijn alle onontkoombare budgettaire effecten in de exploitatie verwerkt, functioneert de gemeentelijke organisatie sinds 1 januari weer zelfstandig en is de organisatie in formatieve zin bijna op sterkte. Met dit Integraal duurzaam financieel kader is dan ook een basis gelegd voor een nieuwe start. Tegelijkertijd zijn B&W ‘gematigd positief’, omdat ook sprake is van een fragiel evenwicht. Dat komt onder meer omdat de bijdragen van het Rijk naar beneden worden bijgesteld. Zorgvuldig onderzoeken wat er op de gemeente afkomt en in samenspraak met de gemeenteraad weloverwogen keuzen maken, blijven daarom geboden.

Integraal, duurzaam én kaderstellend

In het Integraal duurzaam financieel kader zijn de onder meer de financiële gevolgen van het beëindigen van de ambtelijke samenwerking met IJsselstein integraal doorgerekend. Bovendien is het kader duurzaam. Dat wil niet alleen zeggen dat alle structurele uitgaven zijn gedekt door structurele inkomsten, maar dat de ramingen ook realistisch zijn. Tenslotte is het Integraal duurzaam financieel kader kaderstellend voor de programmabegroting 2020 en het regime van toezicht door de provincie Utrecht.

Goed beeld financiële positie

In het Integraal duurzaam financieel kader zijn de actuele begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 ‘gecorrigeerd’ met ontwikkelingen, die het gevolg zijn van Rijksbeleid of wetswijzigingen. Dat levert een goed beeld op van de feitelijke financiële positie van de gemeente Montfoort. Laat het jaar 2019 na het verwerken van de onvermijdelijke financiële effecten nog een negatief saldo van € 536.000,- zien, inclusief de doorrekening van de jaren 2020 t/m 2022 is het saldo € 90.000,- positief.

Hoofdlijnenakkoord en Lange termijnagenda

Voor 5 grote ontwikkelingen zijn incidenteel middelen vrijgemaakt voor onderzoek naar de haalbaarheid. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 450.000,- voor de speerpunten ‘mobiliteit en uitvoeringsagenda binnenstad’,  ‘omgevingswet’ ‘toekomstbestendig beheer’, ‘duurzaamheid en energie’ en ‘bibliotheek’.

Nieuw in het integraal duurzaam financieel kader is de zogenaamde Lange termijnagenda. Deze biedt een overzicht van de voorgenomen beleidsvoorstellen en uitvoeringsplannen die in samenwerking met de gemeenteraad worden uitgevoerd. De Lange termijnagenda is opgesteld aan de hand van het Hoofdlijnenakkoord en aangevuld met de benodigde beleidsbeslissingen en beleidsactualisaties. De gearceerde voorstellen zijn in het Hoofdlijnenakkoord terug te vinden. 
 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Restauratie stadsmuur hervat (30-05-2019)
Raadsvergadering 27 en 28 mei 2019 te Montfoort (28-05-2019)
Schommelen en kijken naar de kont van het paard……. (28-05-2019)
Verkeersmaatregelen triathlon Montfoort (23-05-2019)
Gezocht: ouders die meedenken over jeugdhulp met verblijf (23-05-2019)
Aanmelden ophalen grof tuinafval uiterlijk 5 juni (23-05-2019)
B&W presenteren Integraal duurzaam financieel kader (21-05-2019)
Agenda Raadsvergadering 27 mei (17-05-2019)
Agenda Forum Samenleving 14 mei (05-05-2019)
Agenda Forum Ruimte 13 mei (05-05-2019)
Schapen mogelijk eerder weg uit stadspark (02-05-2019)
Festival bezoeken? Zo houd je het veilig (02-05-2019)
Apparaten straks niet verkocht op de vrijmarkt? (25-04-2019)
Koningsdag Linschoten en Montfoort (18-04-2019)
Verhuizing Regionaal Historisch Centrum (RHC) (17-04-2019)
Denk mee over ons groen tijdens het groencafé op 9 of 15 mei (15-04-2019)
Meepraten over jeugdhulp, Wmo of werk en inkomen? (27-03-2019)
www.montfoort.nl tijdelijk uit de lucht (27-03-2019)
Werkzaamheden Blindeweg van 8 april t/m 12 april 2019 (25-03-2019)
Voorkom overlast kauwen (22-03-2019)
Forum Ruimte / Sameneleving 25 maart (15-03-2019)
Start project Burgerhulpverlening in Montfoort en Linschoten (15-03-2019)
Geef uw mening: De bibliotheek van morgen (12-03-2019)
Raadsvergadering 11 maart 2019 (12-03-2019)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

ONVI

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2019