StartpaginaProgrammeringRSMKerst RadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Kerst Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:03-07-2018
Bijgewerkt op:03-07-2018 15:57

Raadsvergadering 2 juli 2018

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Na de opening wordt Dhr. B. Van Eijk (CDA) benoemt tot raadslid. Hij vervangt Dhr. Vlaar die per 1 juni zijn ontslag heeft ingediend.

Herstel stadsmuur Montfoort

  1. Het verzoek is om samen met Stichting Behoud Monumenten van Montfoort (SBM) en de eigenaren van de stadsmuur, zorg te dragen voor het behoud van een stuk unieke geschiedenis. De muur is beeldbepalend voor de stad en sinds 1950 niet meer onderhouden.
  2. De totale kosten voor het herstel bedragen € 132.975

Toezegging 5 fondsen € 71.700

Richtinggevende toezegging eigenaren € 18.000

Om de begroting sluitend te krijgen blijft er nog een bedrag van € 28.569 over. De gemeenteraad wordt verzocht om dit bedrag in te leggen.

Er werd nog een motie ingediend door het PAK, CDA, D66, VVD, CU en IBLM met het verzoek om een voorstel aan de raad voor te leggen over de financiële aspecten.

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard. De motie werd met 2 stemmen tegen van LM aanvaard.

Digitalisering bouwdossiers

1. te besluiten tot het digitaliseren van alle bouwdossiers

2. de kosten van de digitalisering (€71.000) ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Reeds geruime tijd is er een probleem met betrekking tot het beschikbaar stellen van bouwdossiers aan de ODRU en de BSR.

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard.

Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 van de ODRU

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 en ontwerpbegrotingswijziging 2018 en geen zienswijze in te dienen.

De ODRU stuurt de begroting en begrotingswijziging ter informatie naar de raden van deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2019. De ODRU is voortvarend aan de slag om de sturingsmogelijkheden voor de gemeenten te vergroten.

Mevr. Langerak (CU) vraagt een korte schorsing aan om de navolgende motie voor te bereiden. De ODRU op te dragen “prestatie-indicatoren te ontwikkelen ten behoeve van de raad. College ondersteund de motie.

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard. De motie werd ook unaniem aanvaard

Actualisatie grondexploitaties Montfoort per 01012018

  1. De geactualiseerde grondexploitaties Blokland nr. 4 Voorvliet en Kop Ijsselveld vast te stellen.
  2. De geheimhouding over de inhoud van de grondexploitaties alsmede het MPG conform artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen.

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard

Plan van Aanpak ontvlechting UW Samenwerking

Voorstel: om gevolg te geven. Aan het besluit van 21 dec. 2017 om de samenwerking op te heffen, wordt de raad voorgesteld om het plan van aanpak en het advies van de ondernemingsraad:

  1. Een bedrag van 250.000 beschikbaar te stellen voor juridische en communicatieve ondersteuning en dit te dekken uit de algemene reserve
  2. In afwachting van de afspraak over de definitieve verdeling van de kosten van de verdeling een bedrag van 302.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve

Er wordt door LM, SGP en CU een amendement en een motie ingediend om de financiële middelen te onderbouwen. Het amendement en de motie worden door het college ontraden. De bedragen zijn opgenomen na akkoord van de stuurgroep en externe deskundigen.

Cu dient ook separaat een amendement in, wat door het college wordt ondersteund.

Het amendement van LM, SGP en CU wordt verworpen met alleen de 4 stemmen van de indieners voor. Het amendement van de CU wordt unaniem aanvaard

Het raadsvoorstel wordt met de stemmen van LM tegen aanvaard.

De motie van LM, SGP en CU met alleen de 4 stemmen van de indieners voor, wordt verworpen.

Tot slot werd er nog een motie ingediend met als onderwerp “voortgang sociale en betaalbare woningbouw”, ingediend door het PAK, D66, VVD en IBLM.

De inhoud luidt als volgt:

Om in de geest van de komende woonmilieus reeds in 2018 dat op te pakken en te verzilveren ter verhoging van het aantal sociale en midden huurwoningen, zorg- en betaalbare koopwoningen. Het college neemt de motie over.

De motie werd met 5 stemmen tegen (CDA, CU en LM) en 10 voor aangenomen.

Hierna kon de voorzitter om 23.05 uur de vergadering sluiten en wenst iedereen wel thuis.

 

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Montfoort gaat akkoord met advies financiŽle afwikkeling ontvlechting (11-12-2018)
Digitale informatieborden voor Montfoort en Linschoten (06-12-2018)
Knooppunt 50 jaar (04-12-2018)
Raadsvergadering 10 december 2018 (02-12-2018)
Gewijzigde openingstijden Huis van Montfoort (29-11-2018)
Ophalen grof tuinafval donderdag 6 december 2018 (29-11-2018)
Gewijzigde vaststelling paraplubestemmingsplan ĎParkeernormen Montfoortí (29-11-2018)
Montfoort beraadt zich op advies financiŽle afwikkeling ontvlechting (28-11-2018)
Klas 3 Wellantcollege op bezoek bij Holbewoners (23-11-2018)
Stadsmuur hersteld (21-11-2018)
Scholen bedankt! (21-11-2018)
Woonvisie Montfoort (20-11-2018)
Uitstel aanplant beukenboom Kasteelplein (20-11-2018)
Forum Samenleving 27 november 2018 (17-11-2018)
Forum Ruimte 26 november 2018 (17-11-2018)
Week van 19 november bladruimen (17-11-2018)
College trots op basisschoolleerlingen Montfoort en Linschoten (15-11-2018)
Montfoort speelt We-Energy Game (14-11-2018)
Uitgaan met ouders! (12-11-2018)
Burgemeestersontbijt in de gemeente Montfoort (09-11-2018)
Begrotingsraad 5 november 2018 (06-11-2018)
Raadsvergadering 29 oktober 2018 (30-10-2018)
Marc van der Veer gemeentesecretaris Montfoort (30-10-2018)
Eerstgeborene in oktober krijgt bezoek van de burgemeester (30-10-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018