StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:24-06-2018
Bijgewerkt op:24-06-2018 15:45

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan

Bron: gemeente Montfoort
    

Burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat bovengenoemd voorontwerp- bestemmingsplan met ingang van 27 juni 2018 voor iedereen ter inzage ligt in het kader van inspraak.

Voorontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’ voorziet in een planologische regeling voor het perceel ten zuiden van de Johan de Ridderlaan nr. 1. Hiermee wordt er een bouwvlak opgenomen waarmee de realisatie van maximaal 10 woningen mogelijk wordt.

Dit betekent dat, na doorloop van de procedure voor het bestemmingsplan, er een vergunning aangevraagd kan worden voor de realisatie van deze 10 woningen.

Reacties
Met ingang van 27 juni 2018  ligt het voorontwerpbestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 8 augustus 2018) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0335.JohanRidderlaan1-VO01).

Tijdens deze termijn kan iedereen een reactie indienen ten aanzien van dit plan. Deze schriftelijke reacties (geen e-mail) kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Montfoort, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Reactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Y. Smeets van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.  

Vervolg
Na afloop van de termijn zullen de reacties samengevat en gezamenlijk beantwoord worden in een nota. Deze zal, na bestuurlijke instemming toegezonden worden aan de indieners van een reactie. Tevens zal er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld worden en deze zal voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Daarop kan gereageerd worden met een zienswijze.

    


Kijken en luisteren

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Unlimited House Party
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018