StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

www.lokaalmontfoort.nl

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:12-02-2018
Bijgewerkt op:12-02-2018 21:13

Agenda forum Ruimte 19 februari

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het forum Ruimte, te houden op maandag 19 februari 2018, aanvang 20.00 uur, in het stadskantoor te Montfoort.

 

            

 

 

 

Voorzitter: mevrouw M.A. Driesse-Wiezer

20.00

tot

20.10 uur

1. 2.

3.

 

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

20.10

tot

20.30 uur

4.

Bomenkap Liefhovendijk *)

Op 31 januari 2018 is een groot aantal bomen gekapt op Land van Cromwijk aan de Liefhovendijk. De fracties van Lokaal Montfoort, Progressief Akkoord en Inwonersbelangen Montfoort Linschoten hebben hier vragen over gesteld. 

20.30

tot

20.50 uur

5.

Informatienota Herontwikkeling De Vaart - tussenstap *)

De buitensportverenigingen hebben aangegeven zich te willen richten op meer gezamenlijkheid qua organisatie en huisvesting. De suggestie kwam naar voren dat het bundelen van huisvesting gecombineerd kan worden met een zaalfunctie voor Linschoten. Dit kan consequenties hebben voor de herontwikkeling van De Vaart en het college kiest ervoor een quick scan te laten uitvoeren naar de invloed van dit nieuwe inzicht op het beoogde vervolg van De Vaart. 

20.50

tot

21.10   uur

6.

Vaststellen bestemmingsplan Steenfabriekterrein IJsseloord (nr. 521035) *)

De raad heeft op 3 april 2017 in principe ingestemd met de herontwikkeling van het perceel Willeskop 90, het terrein IJsseloord, en heeft hierbij een aantal kaders meegegeven. In vervolg hierop is in lijn met het principebesluit een bestemmingsplan opgesteld. 

21.10

tot

21.30 uur

7.

Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Zandweg 28 (nr. 520760) *)

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het initiatief voor het perceel Nieuwe Zandweg 28 te Linschoten. Dit betreft de sloop van de woonboerderij en herbouw met realisatie van twee woningen, alsmede de realisatie van twee garages en een Bed&Breakfast in resp. de hooischuur en de voormalige werktuigenberging.

21.30

tot

21.35

uur

 

 

8.

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrecht 2018, 1e wijziging (nr. 519379) **) Per abuis zijn de wijzigingen van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017,1e wijziging niet in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 overgenomen. Dat wordt met deze wijziging rechtgezet. Daarbij wordt gelijk de afronding van de bedragen toegepast.

21.35 tot

21.50

uur

 

9.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) (nr. 520171) **)  In verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het uittreden van de provincie Utrecht in 2014, moet de gemeenschappelijke regeling AVU worden gewijzigd. De belangrijkste wijziging is om van de AVU een collegeregeling te maken in plaats van de huidige gemengde regeling.

21.50 tot

22.10

uur

 

10.

Informatienota Pilot Onder de Boompjes ***) 

In de periode april t/m september 2017 is een pilot uitgevoerd naar de uitbreiding van terrassen aan

Onder de Boompjes. Na afloop is een evaluatie uitgevoerd waaruit blijkt dat de pilot in zijn algemeenheid als positief is ervaren. Het college neemt een positieve grondhouding in ten aanzien van het uitbreiden van terrassen aan Onder de Boompjes.

22.10

uur

 

11. 12.

13.

 

Vaststellen besluitenlijst forum Ruimte van 15 januari 2018

Actie- en toezeggingenlijst forum Ruimte 19 februari 2018

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

    Meer berichten in deze categorie:
Gezondheid kastanjebomen Kasteelplein (20-02-2018)
Extra raadsvergadering 19 februari aanvang 19.45 uur (13-02-2018)
Agenda forum Ruimte 19 februari (12-02-2018)
Agenda forum Samenleving 20 februari (12-02-2018)
Montfoort blijft veilig (08-02-2018)
Zet uw alcoholgebruik op pauze (06-02-2018)
Regionale koers 'zelfstandig begeleid wonen voor kwetsbaren' (06-02-2018)
Bomenkap Liefhovendijk (06-02-2018)
Vervolg raadsvergadering 29 januari op 5 februari (06-02-2018)
Ontwikkeling voormalige Hoflandschool volgende fase in (05-02-2018)
Verkiezingsdebatten in Montfoort en Linschoten (02-02-2018)
Geweldig nieuws voor de stadsmuur (02-02-2018)
Voortzetting raadsvergadering van 29 januari (31-01-2018)
Raadsvergadering 29 januari 2018 te Montfoort (30-01-2018)
Groenwerkzaamheden Rapijnen (24-01-2018)
Agenda raadsvergadering 29 januari 2018 (19-01-2018)
Tussenstap in project De Vaart in Linschoten (16-01-2018)
Agenda forum Ruimte 15 januari (04-01-2018)
Agenda forum Samenleving 16 januari (04-01-2018)
Gewijzigde openingstijden stadskantoor (04-01-2018)
Montfoort: IJsselstein moet dokken voor de breuk (03-01-2018)
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie (30-12-2017)
Spelregels vuurwerk (27-12-2017)
Meer sociale woningbouw voor Linschoten (22-12-2017)


Kijken en luisteren

Reclame

CDA Montfoort - Met en voor elkaar

VVD - Orde op zaken

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018