StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:06-02-2018
Bijgewerkt op:06-02-2018 16:01

Bomenkap Liefhovendijk

Bron: gemeente Montfoort
    

Op woensdag 31 januari is er een groot aantal bomen gekapt op Land van Cromwijk aan de Liefhovendijk. Als reactie op de kap bereikten ons verontruste berichten van bewoners en verschenen diverse artikelen in de media. Het college van burgemeester en wethouders betreurt ontstane situatie en licht hieronder een aantal zaken toe.


Bekend was dat rondom het Land van Cromwijk een flink aantal beeldbepalende bomen staan. Beeldbepalende bomen kunnen worden beschermd, door ze op te nemen in het zogenaamde bestand waardevolle houtopstanden. Veel bomen bij en op het Land van Cromwijk zijn hierin nog niet opgenomen. Juist om de bomen te beschermen, is de eigenaar door de gemeente gevraagd medewerking te verlenen aan een schouw en beoordeling van de houtopstand op het Land van Cromwijk – Liefhovendijk. Hieraan wordt geen medewerking verleend; het oogmerk van de opname verschilt teveel van de doelstellingen van de eigenaar.

Kort hierna werd bekend dat een deel van de wilgen aan de Liefhovendijk een gevaar vormden voor de omgeving, als gevolg van de storm half januari. Om duidelijkheid te verkrijgen bij alle betrokkenen, waaronder omwonenden aan de Liefhovendijk, is ter plaatse de situatie bekeken. Een vijftal bomen vormde op het eerste gezicht een gevaar voor de omgeving. De gemeente heeft aan de grondeigenaar bereidheid gevraagd alleen deze vijf bomen te kappen. Ook is vanuit de gemeente, in overleg met de brandweer, opdracht gegeven de Liefhovendijk voor verkeer af te sluiten, zolang de gevaarlijke bomen niet waren verwijderd. Tot ieders verbazing is de grondeigenaar vervolgens op woensdag 31 januari zelfstandig overgegaan tot de kap van een tiental bomen. Ambtelijk noch bestuurlijk was bij de gemeente bekend dat deze grote hoeveelheid bomen gekapt zou worden.

Binnen de gemeente Montfoort kunnen bomen gekapt worden zonder omgevingsvergunning, tenzij het bestemmingsplan zich hiertegen verzet of bomen opgenomen zijn in het bestand met waardevolle houtopstanden. Evengoed heeft de gemeente geprobeerd om met de eigenaar tot een aanpak te komen waarbij zo min mogelijk beeldbepalende bomen zouden worden gekapt. De gemeente moet tot haar spijt constateren dat de eigenaar hier niet aan mee heeft willen werken en zelfstandig tot de kap is overgegaan.

Anders dan de eigenaar stelt is er ambtelijk noch bestuurlijk toestemming gegeven voor de grote kap. Gemeente heeft juist getracht met de grondeigenaar in overleg te treden over het kappen van de bomen, om zo te voorkomen dat het gebied in haar landschappelijke en cultuurhistorische waarde wordt aangetast. Helaas heeft dat overleg niet geleid tot een gedeelde aanpak. Net als de buurtbewoners is de gemeente overvallen door de grote kap.

Via diverse wegen wordt de vraag gesteld of de gemeente overgaat tot sancties of verplichte herplant van bomen. Aangezien de bomenkap niet verboden was volgens de bestaande wet- en regelgeving, kan de gemeente verder geen juridische acties ondernemen. Het is aan de grondeigenaar om te bepalen of er wel of geen nieuwe bomen geplaatst worden.

Op korte termijn zal een bestuurlijk overleg plaatsvinden met de eigenaar van het gebied.

 

    Meer berichten in deze categorie:
Gecombineerd forum Ruimte - Samenleving 19 februari 2018 (10-02-2019)
Militaire oefening (31-01-2019)
Vrijdag 1 februari aanplant nieuwe boom Kasteelplein (31-01-2019)
Raadsvergadering 28 januari 2019 te Montfoort (29-01-2019)
Kringloopcontainer op de gemeentewerf (24-01-2019)
Lichte stijging criminaliteit in Montfoort (23-01-2019)
Agenda raadsvergadering 28 januari 2019 (18-01-2019)
Jaarwisseling rustig verlopen (18-01-2019)
Gemeente Montfoort krijgt glasvezel (16-01-2019)
Nieuwe APV Montfoort (08-01-2019)
Gecombineerd forum Ruimte / Samenleving 14 januari (07-01-2019)
Nieuwjaarsreceptie gemeente Montfoort (04-01-2019)
Kroegentocht Montfoort (20-12-2018)
Nieuwjaarsreceptie donderdag 3 januari 2019 (16-12-2018)
Montfoort gaat akkoord met advies financile afwikkeling ontvlechting (11-12-2018)
Digitale informatieborden voor Montfoort en Linschoten (06-12-2018)
Knooppunt 50 jaar (04-12-2018)
Raadsvergadering 10 december 2018 (02-12-2018)
Gewijzigde openingstijden Huis van Montfoort (29-11-2018)
Ophalen grof tuinafval donderdag 6 december 2018 (29-11-2018)
Gewijzigde vaststelling paraplubestemmingsplan Parkeernormen Montfoort (29-11-2018)
Montfoort beraadt zich op advies financile afwikkeling ontvlechting (28-11-2018)
Klas 3 Wellantcollege op bezoek bij Holbewoners (23-11-2018)
Stadsmuur hersteld (21-11-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2019