StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:05-02-2018
Bijgewerkt op:05-02-2018 12:14

Ontwikkeling voormalige Hoflandschool volgende fase in

Bron: gemeente Montfoort
    

Raad stemt unaniem in met voorstel

In de raadsvergadering van 29 januari heeft de raad unaniem ingestemd met het voorliggende voorstel rondom de herontwikkeling van de locatie voormalige Hoflandschool. Dat betekent dat de ontwikkeling verder kan gaan. Er wordt geld vrijgemaakt voor het aanstellen van een projectleider en in samenwerking met woningcorporatie GroenWest en stichting Obliek wordt de haalbaarheid van de ontwikkeling de komende maanden verder onderzocht.

Gemeente Montfoort, GroenWest en Stichting Obliek onderzoeken al enige tijd gezamenlijk of het mogelijk is om op de locatie van de voormalige Hoflandschool een woon-zorgvoorziening te creëren voor jongvolwassenen met een beperking. Nadat de eerste schetsen voor de ontwikkeling zijn gepresenteerd tijdens een inloopavond eind 2017 konden partijen met een voorstel naar de raad. In de vergadering is unaniem ingestemd met het voorstel.

Woon-zorgvoorziening

De eerste schetsen laten een woon-zorgvoorziening zien die ruimte biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme die 24/7 begeleiding nodig hebben. De voorziening is gecombineerd: 23 sociale huurappartementen van GroenWest en 16 appartementen van Stichting Obliek. 

Ambities uit het raadsprogramma

De ontwikkeling sluit aan op de ambities uit het raadsprogramma, waarin is opgenomen:

  • We streven er naar dat iedereen kan blijven wonen en participeren in onze gemeente ongeacht leeftijd of handicap. Mocht dit toch niet mogelijk blijken, dan spannen wij ons in dat mensen worden begeleid naar een woonomgeving die wel passend is.
  • We vinden geschikte woonmogelijkheden voor jong en oud in onze gemeente van belang. In ons overleg met woningbouwvereniging en ontwikkelaars zullen we onze inzet op jongerenhuisvesting en levensloopbestendig bouwen actief uitdragen en stimuleren.

Vervolg

Op 15 november 2017 heeft GroenWest een inloopavond georganiseerd met als doel om inwoners te informeren en reacties ophalen ten behoeve van de herontwikkelingsplannen op de locatie van de voormalige Hoflandschool. De reacties tijdens de inloopavond worden meegenomen bij de verdere planontwikkeling.

In de raadsvergadering van 29 januari is geld beschikbaar gesteld voor de inzet van een projectleider en voor onderzoek naar geluid- en lichthinder vanaf de sportvelden die naast de locatie gelegen zijn. Dit onderzoek wordt in samenwerking met GroenWest en hun architect de komende maanden uitgevoerd. Gemeente Montfoort is eigenaar van de grond. Er zijn verkennende gesprekken gestart met GroenWest in verband met de verkoop van de grond.

Nadat de onderzoeksresultaten bekend zijn en de financiële haalbaarheid getoetst is, worden de plannen weer voorgelegd aan de gemeenteraad. Na instemming zal GroenWest verder gaan met de planontwikkeling en het bestemmingsplan.

Meer informatie: www.montfoort.nl > projecten.

    Meer berichten in deze categorie:
Gecombineerd forum Ruimte - Samenleving 19 februari 2018 (10-02-2019)
Militaire oefening (31-01-2019)
Vrijdag 1 februari aanplant nieuwe boom Kasteelplein (31-01-2019)
Raadsvergadering 28 januari 2019 te Montfoort (29-01-2019)
Kringloopcontainer op de gemeentewerf (24-01-2019)
Lichte stijging criminaliteit in Montfoort (23-01-2019)
Agenda raadsvergadering 28 januari 2019 (18-01-2019)
Jaarwisseling rustig verlopen (18-01-2019)
Gemeente Montfoort krijgt glasvezel (16-01-2019)
Nieuwe APV Montfoort (08-01-2019)
Gecombineerd forum Ruimte / Samenleving 14 januari (07-01-2019)
Nieuwjaarsreceptie gemeente Montfoort (04-01-2019)
Kroegentocht Montfoort (20-12-2018)
Nieuwjaarsreceptie donderdag 3 januari 2019 (16-12-2018)
Raadsvergadering 10 december 2018 (11-12-2018)
Montfoort gaat akkoord met advies financile afwikkeling ontvlechting (11-12-2018)
Digitale informatieborden voor Montfoort en Linschoten (06-12-2018)
Knooppunt 50 jaar (04-12-2018)
Raadsvergadering 10 december 2018 (02-12-2018)
Gewijzigde openingstijden Huis van Montfoort (29-11-2018)
Ophalen grof tuinafval donderdag 6 december 2018 (29-11-2018)
Gewijzigde vaststelling paraplubestemmingsplan Parkeernormen Montfoort (29-11-2018)
Montfoort beraadt zich op advies financile afwikkeling ontvlechting (28-11-2018)
Klas 3 Wellantcollege op bezoek bij Holbewoners (23-11-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2019