StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:06-06-2017
Bijgewerkt op:06-06-2017 12:09

Agenda forum Samenleving 13 juni

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het forum Samenleving, te houden op dinsdag 13 juni 2017, aanvang 20.00 uur, in het stadskantoor te Montfoort.

            

  

Voorzitter: de heer P.C. de Jonge

20.00 

 

 

.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

20.10

 

 

Presentatie Evaluatie Afvalinzameling

20.45

 

 

 

SWOM incidentele kosten begroting 2017 (nr. 441696) *)

Om de SWOM verder op orde te brengen en door te ontwikkelen naar een toekomstbestendige organisatie is er behoefte aan een incidenteel budget. De raad wordt voorgesteld hiermee in te stemmen en hiervoor budget vrij te maken uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein. 

21.15

 

 

Afronding project vernieuwen sportpark Rapijnen te Linschoten (nr. 447862) **)

De werkzaamheden rond het vernieuwen van het sportpark Rapijnen zijn afgerond en het project kan worden afgesloten. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de financiële afsluiting.

21.40

 

 

 

Jaarrekeningresultaat 2016 en ontwerpbegroting 2018 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (nr. 447409) ***) 

De raad wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat 2016 en de ontwerpbegroting 2018 van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen. Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk

21.40 

 

Ontwerpbegroting GGD regio Utrecht 2018 (nr. 444516) **)

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018 van de GGD regio Utrecht en geen zienswijze in te dienen.

Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk

21.40

 

 

Ingekomen brief inzake Liefhovendijk 2 Linschoten 

22.15

 

 

 

 

Vaststellen verslag forum Samenleving van 9 mei 2017 

Actie- en toezeggingenlijst forum Samenleving 13 juni 2017

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

 

    


Kijken en luisteren

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018