StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenavondRegionieuwsAgendaMenu van de Maand
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenavond
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda
Menu van de Maand

Reclame

Adverteren op de website van RSM

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

ZoekenGeplaatst op:02-05-2017
Bijgewerkt op:02-05-2017 21:09

Agenda forum Samenleving 9 mei 2017

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het forum Samenleving, te houden op dinsdag 9 mei 2017, aanvang 20.00 uur, in het stadskantoor te Montfoort.

            

  

Voorzitter: de heer H.P.M. Bezuijen

20.00 

20.10

 

 

 

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

20.10

20.45  

 

4.

Raadsvoorstel Actualisatie beleidskader Sport, Bewegen en Meedoen 'Terug naar de Basis' 2017-2020 (nr. 427552) *)

De looptijd van de beleidsnota waarin de kaders voor de inzet van de buurtsportcoach zijn geregeld is verlopen. In nauw overleg met de leden van de regiegroep Sport, Bewegen en Meedoen is voor de periode 2017-2020 een nieuw beleidskader opgesteld. 

20.45

21.30

 

5.

Raadsvoorstel Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 Ferm Werk (nr. 435184) **) Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van Ferm Werk.

21.30

21.45

 

6.

Raadsvoorstel VRU- jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 incl. 1e begrotingswijziging 2017 (nr. 434645) ***)

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting van de VRU 2018 inclusief de eerste begrotingswijziging 2017 en hier geen zienswijze op in te dienen. 

21.45

 

 

 

Vaststellen verslag forum Samenleving van 21 maart 2017 

Actie- en toezeggingenlijst forum Samenleving 9 mei 2017

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

    Meer berichten in deze categorie:
Check je fietsverlichting! (17-10-2017)
Monumentenschildje voor 26e gemeentelijke monument (17-10-2017)
Burgernet werkt door uw inzet (10-10-2017)
Waaks! (10-10-2017)
Stadskantoor 23 t/m 25 oktober gesloten (04-10-2017)
Verspreiding jodiumtabletten (04-10-2017)
Montfoort hijst regenboogvlag op Coming-Out dag (03-10-2017)
Vergaderingen Oktober 2017 vervallen (03-10-2017)
Zorg en welzijn vanaf volgend jaar onder één dak (30-09-2017)
Modder op de weg, matig uw snelheid! (30-09-2017)
BENG gebouw en drie nieuwe kunstgrasvelden Hofland (29-09-2017)
Agenda raadsvergadering 28 september (16-09-2017)
Burgemeester feliciteert Brandweer Linschoten (14-09-2017)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenkerkweg nabij 35a-37’ (14-09-2017)
Pilot project Toegankelijkheid Binnenstad van start gegaan (08-09-2017)
Open brief aan de inwoners (06-09-2017)
Forum Ruimte 11 september (31-08-2017)
Forum Samenleving 12 september (31-08-2017)
Expositie stiltegebieden in Gemeentehuis Montfoort (31-08-2017)
Informatieavonden over glasvezel gaan van start (23-08-2017)
Voorlopig geen voorstel raad parkeervoorziening Parklaan (14-07-2017)
Concept subsidieoverzicht 2018 ter inzage (14-07-2017)
Extra Raadsvergadering 6 juli 2017 (07-07-2017)
Erik Luchtenburg algemeen directeur UW Samenwerking en gemeentesecretaris IJsselstein (04-07-2017)


Kijken en luisteren

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2017