StartpaginaProgrammeringRSMKerst RadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Kerst Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:15-11-2023
Bijgewerkt op:15-11-2023 19:15

Raadscommissie vergaderingen 27 en 28 november

Bron: Gemeente Montfoort
    

De commissies geven de raad advies over de behandeling van voorstellen die het college aan de raad voorlegt. De twee raadscommisies zijn:
- Commissie Ruimte, met daarin alles wat de openbare ruimte van de gemeente betreft;
- Commissie Bestuur, Financiën en Samenleving: bestuurlijke thema’s, financiën en alles wat de Montfoorts samenleving betreft.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, in het Huis van Montfoort. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Op de website van de gemeenteraad http://montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl kunt u de vergaderstukken raadplegen.

Als u wilt inspreken bij een raadscommissie dan kunt u contact opnemen met de griffie griffie@montfoort.nl of telefonisch op 06-52885417.

Commissie Ruimte 27 november 2023

De agenda van deze commisievergadering is:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Spreekrecht burgers
5. Onderwerpen vreemd aan de orde van de dag
6. Raadsvoorstel De Bleek, vaststelling bestemmingsplan
7. Raadsvoorstel Zonnepark en hoogspanningsstation Linschoten
8. Raadsvoorstel Omgevingswet: adviesrecht en participatieplicht
9. Raadsvoorstel Nadeelcompensatie, omgevingswet
10. Raadsvoorstel Erfgoedverordening, omgevingswet
11. Vaststellen besluitenlijst commissie Ruimte 23 oktober 2023
12. Toezeggingenlijst commissie Ruimte
13. Sluiting

Commissie Bestuur, Financien en Samenleving 28 november 2023

De agenda van deze commisievergadering is:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Spreekrecht burgers
5. Onderwerpen vreemd aan de orde van de dag
6. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2024
7. Raadsvoorstel Actualisatie nota grondbeleid
8. Raadsvoorstel Kadernota 2025 ODRU
9. Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU
10. Raadsvoorstel (Her)benoeming RvT Stichting Onderwijs Primair
11. Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur, Financiën en Samenleving 24 oktober 2023
12. Toezeggingenlijst commissie Bestuur, Financiën en Samenleving
13. Sluiting

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023