StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:09-03-2023
Bijgewerkt op:09-03-2023 10:43

Raadsvergadering 20 maart 2023

Bron: Gemeente Montfoort
    

De vergadering begint om 20.00 uur, in het Huis van Montfoort. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Op de website van de gemeenteraad http://www.montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl kunt u de vergaderstukken raadplegen.

De agenda van deze vergadering is:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Raadsvoorstel benoemen commissie onderzoek geloofsbrieven
4. Raadsvoorstel toelating van de heer Vlaanderen tot de gemeenteraad, tot en met 2 juni 2023 (LM)
5. Raadsvoorstel benoemen van commissielid, niet zijnde raadslid, M. Huisman (LM)
6. Vragenhalfuur
7. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 februari 2023
8. Mededelingen uit de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen
9. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
10. Behandeling ingediende vragen (artikel 5.32 Reglement van orde)
11. Raadsvoorstel Vaststellen regioplan Beschermd Wonen U16 2023-2028
12. Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Montfoort 2023
13. Raadsvoorstel Kadernota 2024 GGDrU
14. Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023-1 GGDrU
15. Raadsvoorstel QR Fit- en Beleefroute
16. Raadsvoorstel Kredietaanvraag parkeren Binnenstad-West (Julianalaan) te Montfoort
17. Raadsvoorstel tijdelijke benoeming tot en met 2 juni 2023 voorzitter en plv. voorzitter van de raadscommissie Ruimte
18. Raadsvoorstel aanbesteding accountant
19. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen
20. Overzicht openstaande moties
21. Moties vreemd aan de orde
22. Sluiting

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Goud van Oud (herhaling)


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023