StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:14-12-2022
Bijgewerkt op:15-12-2022 14:50

Raadsvergadering Gemeente Montfoort 12 december 2022

Bron: Ad Huizer, Radio Stad Montfoort via online tool
  

Maandagavond 12 december vond de laatste raadsvergadering van 2022 van de Gemeente Montfoort plaats. Vanaf deze maand zal Radio Stad Montfoort verslag doen van deze vergadering. Voor alle moties, ingediende stukken en besluiten wordt verwezen naar Agenda Montfoort - Raadsvergadering maandag 12 december 2022 20:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, burgemeester Van Hartskamp.

De heer Timmerarends (SGP) meldt het overlijden van ex-wethouder Cor van de Wijngaard. 

PAK wil het onderwerp "vuurwerk" bespreken in een komend overleg. 

De raad gaat akkoord met het aangekondigde afscheid van mevrouw Verschuur (LM). Zij verlaat de gemeente en kan daardoor niet in de raad blijven. Na een toespraak van de voorzitter ontvangt zij een bos bloemen. De heer Van der Veen spreekt zijn afscheid nemende partijgenote ook toe en overhandigt presentjes.

Mevrouw Verschuur wordt opgevolgd door de heer D.Q. van Lieshout. 

De heer S. Postuma (CDA) wordt toegelaten als commissielid, niet zijnde raadslid, van de gemeenteraad van Montfoort. 

Bij agendapunt 9 meldt Wethouder Van Dalen dat de heer Hoogstraten (LM) is toegetreden tot het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk.

De voorzitter is naar een vergadering van K 80 (80 kleine en krachtige gemeenten) geweest. Zij had een goede indruk en hoopt dat het helpt de belangen van de kleine gemeenten krachtig op de kaart te zetten.

Bij Agendapunt 10a :Ingekomen Stukken licht Wethouder Van Dalen de herontwikkeling van De Vaart in Linschoten toe. Er is behoefte om de commerciële variant op te pakken. Dat wordt onderzocht, de dorpshuisfunctie moet worden gewaarborgd. Op Oudejaarsavond wordt de sluitingstijd van De Vaart van 2 uur tot 4 uur verlengd.

Mevrouw Van der Horst (PAK) vraagt zich af of de gemeente de armere doelgroep (verborgen armoede) in Montfoort in zicht heeft, nu blijkt dat veel personen de energietoeslag krijgen (toename 45%).

Wethouder antwoordt dat dat een complex vraagstuk is. Het heeft zeker de aandacht. De suggestie wordt gedaan om dit in de volgende commissievergadering te behandelen.

Bij agendapunt 11 verzoekt de heer Van der Veen (LM) om openbare bekendmakingen ook te publiceren op de gemeentepagina van Kontakt. De heer Van der Veen wordt uitgenodigd om hierover een motie in te dienen.

De voorstellen bij de agendapunten 12 tot en met 15 worden unaniem aangenomen. 

Agendapunt 17
Mevrouw van der Horst (PAK) over motie inzake 30 km per uur: vraagt of de omzetting naar 30 km-zones per uur door de gemeente wordt bekostigd als daar geen subsidie voor komt. Wethouder antwoordt dat zonder subsidie nog steeds een verkeersbesluit kan worden genomen om 30 km in te voeren, maar dan kan niet gehandhaafd worden.
2e vraag over Handhaving Heeswijk 120. Gaat de gemeente handhavend optreden en wordt het convenant uitgevoerd?
Wethouder antwoordt dat de gemeente in gesprek is met de betrokken partijen.

Agendapunt 18
De heer Andriessen (VVD) dient motie in over parkeernormen bij nieuwe projecten en wijken. Het aantal geplande parkeerplaatsen is soms wat laag ten opzichte van het aantal bewoners. Motie is ook ondertekend door de heer Van der Veen (LM). Het verzoek is om bij nieuwe verordeningen de parkeernorm te verhogen.Over dit onderwerp wordt flink gediscussieerd. Wethouder Jonkers laat weten dat in de toekomstige plannen wordt gekeken naar voldoende parkeerplaatsen. Wel is het zaak om er met elkaar goed in gesprek te blijven. De heer Andriessen houdt de motie aan, deze wordt nu niet in stemming gebracht.

2e motie vreemd gaat over de geluidshinder van de toekomstige padelbanen.
De heer Schrijver (D’66) licht deze motie toe. Kernpunt is dat de afstand van padelbanen tot bewoners  tenminste 200 meter moet zijn volgens de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Wethouder Jonkers beantwoordt de vragen en zegt dat de uitkomsten van een onderzoek naar geluidshinder eerst bekend moeten zijn.
Motie wordt in stemming gebracht en unaniem aanvaard.

Laatste motie vreemd gaat over GGID (elektronisch patientendossier Jeugdgezondheidszorg).

De heer Schrijver (D’66) licht de motie toe.  Er moet een nieuw systeem worden gezocht. De GGD is van plan om een bestaande applicatie te gebruiken. Reactie Wethouder Van Dalen: financiele consequenties zullen we moeten dragen. Er worden geen onomkeerbare stappen genomen voordat de evaluatie is afgerond. Wethouder zegt de motie te omarmen. Raad gaat unaniem akkoord.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en wenst iedereen mooie, fijne feestdagen toe.

 

  Meer berichten in deze categorie:
Mogelijkheden voor leegstaande boerderijen (20-06-2024)
Last onder dwangsom voor jonge drugsdealer (20-06-2024)
Geef inbrekers geen kans, voorkom woninginbraak (20-06-2024)
Onthulling nieuw wandelboekje met mooie wandelroutes door onze gemeente Montfoort (20-06-2024)
De zomer komt eraan (18-06-2024)
Berichten over uw buurt (17-06-2024)
Toeristische informatiepunten (13-06-2024)
GGD zoekt jongeren uit Montfoort en Linschoten (10-06-2024)
Een positief jaarresultaat over 2023 voor gemeente Montfoort (07-06-2024)
Steungezinnen Montfoort van start (06-06-2024)
Hollandsche IJsselpad (05-06-2024)
commissaris van de Koningin op werkbezoek in Montfoort (05-06-2024)
6 juni verkiezingen Europees Parlement (05-06-2024)
Raadscommissie vergaderingen (05-06-2024)
Werkzaamheden aan A12 van Den Haag richting Utrecht starten vanaf zondag 2 juni 22:00 uur (31-05-2024)
Ophalen grof tuinafval: geef het vr woensdag 5 juni door (31-05-2024)
Interesse in een woning in De Bleek fase 1? (31-05-2024)
Bospad Montfoort tijdelijk afgesloten (25-05-2024)
Groot onderhoud A12 van Den Haag richting Utrecht in juni (23-05-2024)
Kleine Bospad tijdelijk afgesloten (21-05-2024)
Melding van vernieling of vandalisme? Geef het door. (17-05-2024)
Korte verkeershinder aantal wegen door werkzaamheden (17-05-2024)
Afwijkende openingstijden Stadskantoor (17-05-2024)
Raadsvergaderingen commissies mei 2024 (07-05-2024)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2024