StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:14-12-2022
Bijgewerkt op:15-12-2022 14:50

Raadsvergadering Gemeente Montfoort 12 december 2022

Bron: Ad Huizer, Radio Stad Montfoort via online tool
    

Maandagavond 12 december vond de laatste raadsvergadering van 2022 van de Gemeente Montfoort plaats. Vanaf deze maand zal Radio Stad Montfoort verslag doen van deze vergadering. Voor alle moties, ingediende stukken en besluiten wordt verwezen naar Agenda Montfoort - Raadsvergadering maandag 12 december 2022 20:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, burgemeester Van Hartskamp.

De heer Timmerarends (SGP) meldt het overlijden van ex-wethouder Cor van de Wijngaard. 

PAK wil het onderwerp "vuurwerk" bespreken in een komend overleg. 

De raad gaat akkoord met het aangekondigde afscheid van mevrouw Verschuur (LM). Zij verlaat de gemeente en kan daardoor niet in de raad blijven. Na een toespraak van de voorzitter ontvangt zij een bos bloemen. De heer Van der Veen spreekt zijn afscheid nemende partijgenote ook toe en overhandigt presentjes.

Mevrouw Verschuur wordt opgevolgd door de heer D.Q. van Lieshout. 

De heer S. Postuma (CDA) wordt toegelaten als commissielid, niet zijnde raadslid, van de gemeenteraad van Montfoort. 

Bij agendapunt 9 meldt Wethouder Van Dalen dat de heer Hoogstraten (LM) is toegetreden tot het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk.

De voorzitter is naar een vergadering van K 80 (80 kleine en krachtige gemeenten) geweest. Zij had een goede indruk en hoopt dat het helpt de belangen van de kleine gemeenten krachtig op de kaart te zetten.

Bij Agendapunt 10a :Ingekomen Stukken licht Wethouder Van Dalen de herontwikkeling van De Vaart in Linschoten toe. Er is behoefte om de commerciële variant op te pakken. Dat wordt onderzocht, de dorpshuisfunctie moet worden gewaarborgd. Op Oudejaarsavond wordt de sluitingstijd van De Vaart van 2 uur tot 4 uur verlengd.

Mevrouw Van der Horst (PAK) vraagt zich af of de gemeente de armere doelgroep (verborgen armoede) in Montfoort in zicht heeft, nu blijkt dat veel personen de energietoeslag krijgen (toename 45%).

Wethouder antwoordt dat dat een complex vraagstuk is. Het heeft zeker de aandacht. De suggestie wordt gedaan om dit in de volgende commissievergadering te behandelen.

Bij agendapunt 11 verzoekt de heer Van der Veen (LM) om openbare bekendmakingen ook te publiceren op de gemeentepagina van Kontakt. De heer Van der Veen wordt uitgenodigd om hierover een motie in te dienen.

De voorstellen bij de agendapunten 12 tot en met 15 worden unaniem aangenomen. 

Agendapunt 17
Mevrouw van der Horst (PAK) over motie inzake 30 km per uur: vraagt of de omzetting naar 30 km-zones per uur door de gemeente wordt bekostigd als daar geen subsidie voor komt. Wethouder antwoordt dat zonder subsidie nog steeds een verkeersbesluit kan worden genomen om 30 km in te voeren, maar dan kan niet gehandhaafd worden.
2e vraag over Handhaving Heeswijk 120. Gaat de gemeente handhavend optreden en wordt het convenant uitgevoerd?
Wethouder antwoordt dat de gemeente in gesprek is met de betrokken partijen.

Agendapunt 18
De heer Andriessen (VVD) dient motie in over parkeernormen bij nieuwe projecten en wijken. Het aantal geplande parkeerplaatsen is soms wat laag ten opzichte van het aantal bewoners. Motie is ook ondertekend door de heer Van der Veen (LM). Het verzoek is om bij nieuwe verordeningen de parkeernorm te verhogen.Over dit onderwerp wordt flink gediscussieerd. Wethouder Jonkers laat weten dat in de toekomstige plannen wordt gekeken naar voldoende parkeerplaatsen. Wel is het zaak om er met elkaar goed in gesprek te blijven. De heer Andriessen houdt de motie aan, deze wordt nu niet in stemming gebracht.

2e motie vreemd gaat over de geluidshinder van de toekomstige padelbanen.
De heer Schrijver (D’66) licht deze motie toe. Kernpunt is dat de afstand van padelbanen tot bewoners  tenminste 200 meter moet zijn volgens de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Wethouder Jonkers beantwoordt de vragen en zegt dat de uitkomsten van een onderzoek naar geluidshinder eerst bekend moeten zijn.
Motie wordt in stemming gebracht en unaniem aanvaard.

Laatste motie vreemd gaat over GGID (elektronisch patientendossier Jeugdgezondheidszorg).

De heer Schrijver (D’66) licht de motie toe.  Er moet een nieuw systeem worden gezocht. De GGD is van plan om een bestaande applicatie te gebruiken. Reactie Wethouder Van Dalen: financiele consequenties zullen we moeten dragen. Er worden geen onomkeerbare stappen genomen voordat de evaluatie is afgerond. Wethouder zegt de motie te omarmen. Raad gaat unaniem akkoord.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en wenst iedereen mooie, fijne feestdagen toe.

 

    Meer berichten in deze categorie:
Aanslag gemeentelijke belastingen komt eraan (03-03-2024)
Ophalen grof tuinafval: geef het voor woensdag 6 maart door (27-02-2024)
Nieuw reisdocument nodig? (26-02-2024)
Vergoeding voor eigen risico zorgverzekering (26-02-2024)
Samen opvoeden en opgroeien: denk en praat mee! (26-02-2024)
Meedenkavond 29 februari: bereikbaarheid en veiligheid Linschoten (22-02-2024)
Raadscommissie vergaderingen 4 en 5 maart 2024 (22-02-2024)
Wie beslist als er sprake is van dementie? 7 maart (21-02-2024)
De toekomst voor dorpshuis De Vaart en Burgemeester de Geusplein (21-02-2024)
Burgemeester sluit units aan Lindeboomsweg in Montfoort (15-02-2024)
Informatieavond '5 redenen om nu te verduurzamen' (14-02-2024)
Extra parkeerplekken moeten Montfoort beter toegankelijk maken voor hulpdiensten (12-02-2024)
12 februari afsluiting inrit naar Hofplein vanaf provinciale weg (12-02-2024)
Werkzaamheden Korte Linschoten Westzijde (09-02-2024)
Werkzaamheden Hofplein afgerond voor carnavalsweekend (08-02-2024)
De winnaars van de Sport Awards (08-02-2024)
Flexwoningen, een versnelde oplossing voor de druk op de woningmarkt (05-02-2024)
Informatieavonden '5 redenen om nu te verduurzamen' (05-02-2024)
Informatieavond bereikbaarheid en veiligheid Linschoten 14 februari (05-02-2024)
Voornemen tot verkoop gronden Hofdijk (05-02-2024)
Agenda raadsvergadering 12 februari 2024 (31-01-2024)
Mensen met dementie moeten anticiperen (23-01-2024)
Mijlpaal: sleutels Kindcentrum Montfoort overgedragen (21-01-2024)
Agenda Raadscommissies 30 januari 2024 (17-01-2024)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2024