StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenmiddagRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenmiddag
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:11-06-2021
Bijgewerkt op:11-06-2021 11:34

Agenda commissie Ruimte maandag 21 juni 2021 (digitaal)

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de digitale vergadering van de commissie Ruimte te houden op maandag 21 juni  2021, aanvang 20.00 uur

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer L. Hammendorp

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Raadsvoorstel Herontwikkeling Burgemeester de Geusplein / zalencentrum De Vaart

Om duidelijkheid in Linschoten te creëren wordt de raad gevraagd in te stemmen met de keuze om duidelijk te maken wanneer het zalencentrum verwijderd wordt. Totdat het wijzigingsplan of het bestemmingsplan ten behoeve van sociale en middenhuur woningen is vastgesteld, kan (in samenspraak met SBML en Libel) het zalencentrum nog een functie hebben en zal het niet gesloopt worden. Daarnaast wordt er samen met SBML en Libel invulling gegeven aan een plan voor verantwoorde en toekomstbestendige sociaal-culturele dorpshuisvoorzieningen.

21.30 uur

 

6.

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Liefhoven te Linschoten

Het bestemmingsplan “Liefhoven” voorziet in een planologische regeling voor het gebied ten zuiden van de bebouwde kom van Linschoten, ook wel aangeduid als het ‘Land van Cromwijk’. Het bestemmingsplan biedt een helder toetsingskader dat de cultuurhistorisch-landschappelijke kwaliteit van het gebied beschermt en wordt ter vaststelling aan de raad voorgesteld.

21.55 uur

7.

Raadsvoorstel Opslag OZB ten behoeve van het Ondernemersfonds (nr. 954835) *)

De Vereniging Ondernemersfonds Montfoort wordt gevoed door een opslag op de OZB voor ‘nietwoningen’. De opbrengst van deze opslag wordt vervolgens als subsidie door de gemeente ter beschikking gesteld aan het ondernemersfonds. Het fonds voorzag via een restitutieregeling in teruggave van de ten behoeve van het ondernemersfonds geheven opslag van de agrarische ondernemingen en de maatschappelijke instellingen, omdat deze twee groepen niet met het fonds meedoen. Deze restitutieregeling is niet langer mogelijk waardoor er met betrekking tot de opslag OZB een keuze moet worden gemaakt voor de toekomst. De raad wordt voorgesteld de opslag OZB in stand te houden, de afdracht van de opslag naar het ondernemersfonds te continueren, ten aanzien van de niet te restitueren gelden van de agrariërs nader beleid te maken en de door de maatschappelijke instellingen opgebrachte opslag in de gemeentekas te houden.

22.25 uur 

8.

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Het Jaagpad 60 te Linschoten                 

Het bestemmingsplan “Het Jaagpad 60” voorziet in een planologische regeling voor de splitsing van het perceel Het Jaagpad 60 in Linschoten. De eigenaar heeft verzocht een extra woning op het perceel te realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplan voorbereid dat ter vaststelling aan de raad wordt voorgesteld.

DIT VOORSTEL WORDT VOORGESTELD ALS HAMERSTUK

22.25 uur

9.

Raadsvoorstel Besluit op bezwaar n.a.v. ingediende bezwaarschriften tegen vestiging

WVG op locaties De Bleek, Doeldijk en IJsselvreugd (nr. 987824) *)

Er zijn 6 bezwaren ingediend tegen de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op locaties De Bleek, Doeldijk en IJsselvreugd. De commissie Bezwaarschriften heeft de indieners in de gelegenheid gesteld om hun bezwaren mondeling toe te lichten en heeft advies uitgebracht. De raad wordt voorgesteld dit advies over te nemen.

DIT VOORSTEL WORDT VOORGESTELD ALS HAMERSTUK

22.25 uur

10.

Vaststellen besluitenlijst commissie Ruimte 17 mei 2021

22.25 uur

11.

Actie- en toezeggingenlijst commissie Ruimte

    Meer berichten in deze categorie:
Gemeente krijgt meer kleur door beplanting boomspiegels (14-10-2021)
Raadsvergadering 25 oktober 2021 (14-10-2021)
Gezamenlijke handhavingsactie illegale bewoning in Montfoort (08-10-2021)
Gewijzigde openingstijden (08-10-2021)
Agenda commissie Ruimte 11 oktober 2021 (05-10-2021)
Agenda commissie Ruimte 12 oktober 2021 (05-10-2021)
Agenda commissie Financien 13 oktober 2021 (05-10-2021)
Gemeente Montfoort kiest ervoor om in te zetten op behoud van voorzieningen en goede dienstverlening, waardoor provincie Utrecht verscherpt preventief toezicht continueert (26-09-2021)
Raadsvergadering weer live bijwonen (26-09-2021)
27 september t/m 7 oktober: Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 (23-09-2021)
Informatieavond baggerwerkzaamheden Hollandse IJssel (23-09-2021)
Raadsvergadering 27 september 2021 (20-09-2021)
Gemeenteraad beveelt burgemeester Van Hartskamp - de Jong aan voor herbenoeming (16-09-2021)
Tijdelijke afsluiting Montfoortse IJsselbrug (15-09-2021)
World Cleanup Day, help jij ook mee? (15-09-2021)
Gedeputeerde brengt werkbezoek aan fietsstraat (12-09-2021)
Waarschuwing voor buurtapp Nextdoor (12-09-2021)
Verkeershinder door werkzaamheden A12 (12-09-2021)
Commissie Ruimte vergadering 13 september 2021 (07-09-2021)
Commissie Ruimte vergadering 14 september 2021 (07-09-2021)
Extra commissie Ruimte vergadering 20 september 2021 (07-09-2021)
Koninklijke Onderscheiding voor Yvonne Postma-Peperkamp (06-09-2021)
Inloggen met DigiD op website tijdelijk niet mogelijk (05-09-2021)
Start realisatie nieuwe urnenmuur begraafplaats De Stuivenberg (05-09-2021)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021