StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:25-09-2018
Bijgewerkt op:25-09-2018 17:07

Raadsvergadering 24 september 2018

Bron: Redactie Aad van der Veen
    

 

Toelating forumleden

De heren D. Veldman en J.H.W.M. Vinkenburg toe te laten als forumlid voor het CDA.

De fractie van het CDA heeft in verband met de toelating tot de gemeenteraad van de heer B. van Eijk en een nog openstaande vacature de mogelijkheid twee forumleden voor te dragen. Het CDA draagt de heren Veldman en Vinkenburg voor om deze plaatsen in te nemen.

Voorstel Het bestemmingsplan ‘Willeskop ten noorden van 64-68’ gewijzigd vast te stellen.

Om de uitbreiding van het bedrijventerrein IJsselveld op de locatie Kop IJsselveld mogelijk te maken, moest de manege de West Stichtse Ruiters (WSR) wijken van de oude locatie. De manege wordt verplaatst naar het perceel ten noorden van Willeskop 64-68. Om vestiging op deze nieuwe locatie mogelijk te maken is een bestemmingsplan vastgesteld en vervolgens een omgevingsvergunning afgegeven. Tegen beide besluiten is beroep ingesteld. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van RvS is het bestemmingsplan op enkele onderdelen gerepareerd. Wij stellen voor dit gerepareerde bestemmingsplan vast te stellen en toe te sturen aan RvS.

Het voorstel werd met 13 stemmen voor unaniem aanvaard

De heren Bovens (PAK) en Timmerarends (SGP) waren afwezig

Voorstel Doeldijk fietsstraat

1. Voor de extra investeringskosten voor het herinrichten tot fietsstraat een aanvullend krediet van €93.000 beschikbaar te stellen;

2. De extra kapitaallasten van € 4.650 vanaf 2019 op te nemen in de begroting ten laste van het begrotingssaldo;

3. De begrotingswijziging, als bijlage bij het raadsvoorstel, vast te stellen.

Samenvatting

In 2018 staat asfaltonderhoud aan de deklaag op de Doeldijk gepland, maar onderzoek wijst uit dat er ook onderhoud nodig is aan de rest van het asfaltpakket. Wij adviseren daarom het gehele asfaltpakket te vervangen, waarmee een meer duurzame oplossing wordt toegepast die extra reparaties en onderhoudskosten in de komende jaren bespaart. Daarnaast kan dit onderhoudsmoment aangegrepen worden om de Doeldijk her in te richten tot fietsstraat. Op een fietsstraat hebben fietsers een voorrangspositie en passen automobilisten hun snelheid aan. Door deze herinrichting te koppelen aan het bestaande onderhoudsmoment, zijn er slechts beperkte extra middelen nodig om dit te realiseren en hoeft de straat slechts één keer worden afgesloten waardoor overlast beperkt blijft.

Het voorstel werd met 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen (LM) aanvaard.

Tevens werd er een motie ingediend door een aantal partijen (CDA, Christenunie, D66, VVD, IBLM en het PAK) inhoudende wat de verkeerstechnische gevolgen zijn van een voorrangssituatie op op het kruispunt Doeldijk – IJsselveld, Cattenbroekerdijk en Lindeboomseweg en hier de raad nog in 2018 over te informeren.

De motie werd unaniem aanvaard.

Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door Lokaal Montfoort, inhoudende de navolgende tekst:

Uiterlijk 1 oktober 2018 uitvoering te hebben gegeven aan het amendement A1 wat is aangenomen op 29 januari 2018 en het Zalencentrum de Vaart aan de Stichting Libel beschikbaar te stellen en de sleutels van het gebouw te overhandigen.

Vooraf aan de motie werd door Dhr. Herben symbolisch een sleutel aan de voorzitter van de raad aangeboden. De motie werd met 2 stemmen voor (LM) en 11 stemmen tegen verworpen.

Na de behandeling van de overige stukken kon de voorzitter om 22.15 uur de vergadering sluiten.

 

    Meer berichten in deze categorie:
Voorkom overlast kauwen (22-03-2019)
Forum Ruimte / Sameneleving 25 maart (15-03-2019)
Start project Burgerhulpverlening in Montfoort en Linschoten (15-03-2019)
Geef uw mening: De bibliotheek van morgen (12-03-2019)
Raadsvergadering 11 maart 2019 (12-03-2019)
Periodieke controle van het gasnet door Stedin (04-03-2019)
Oude Hollandse Waterlinie (04-03-2019)
Meningokokkenziekte (04-03-2019)
Afronding project Kop IJsselveld in zicht (28-02-2019)
Carnavalsoptocht op zondag 3 maart 2019 (26-02-2019)
Raadsvergadering 11 maart 2019 (22-02-2019)
Gecombineerd forum Ruimte - Samenleving 19 februari 2018 (10-02-2019)
Militaire oefening (31-01-2019)
Vrijdag 1 februari aanplant nieuwe boom Kasteelplein (31-01-2019)
Raadsvergadering 28 januari 2019 te Montfoort (29-01-2019)
Kringloopcontainer op de gemeentewerf (24-01-2019)
Lichte stijging criminaliteit in Montfoort (23-01-2019)
Agenda raadsvergadering 28 januari 2019 (18-01-2019)
Jaarwisseling rustig verlopen (18-01-2019)
Gemeente Montfoort krijgt glasvezel (16-01-2019)
Nieuwe APV Montfoort (08-01-2019)
Gecombineerd forum Ruimte / Samenleving 14 januari (07-01-2019)
Nieuwjaarsreceptie gemeente Montfoort (04-01-2019)
Kroegentocht Montfoort (20-12-2018)
Nieuwjaarsreceptie donderdag 3 januari 2019 (16-12-2018)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Kijken:       Foto's:
          RSM Tekst-TV kijken          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2019