StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenavondRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenavond
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:25-09-2018
Bijgewerkt op:25-09-2018 17:07

Raadsvergadering 24 september 2018

Bron: Redactie Aad van der Veen
    

 

Toelating forumleden

De heren D. Veldman en J.H.W.M. Vinkenburg toe te laten als forumlid voor het CDA.

De fractie van het CDA heeft in verband met de toelating tot de gemeenteraad van de heer B. van Eijk en een nog openstaande vacature de mogelijkheid twee forumleden voor te dragen. Het CDA draagt de heren Veldman en Vinkenburg voor om deze plaatsen in te nemen.

Voorstel Het bestemmingsplan ‘Willeskop ten noorden van 64-68’ gewijzigd vast te stellen.

Om de uitbreiding van het bedrijventerrein IJsselveld op de locatie Kop IJsselveld mogelijk te maken, moest de manege de West Stichtse Ruiters (WSR) wijken van de oude locatie. De manege wordt verplaatst naar het perceel ten noorden van Willeskop 64-68. Om vestiging op deze nieuwe locatie mogelijk te maken is een bestemmingsplan vastgesteld en vervolgens een omgevingsvergunning afgegeven. Tegen beide besluiten is beroep ingesteld. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van RvS is het bestemmingsplan op enkele onderdelen gerepareerd. Wij stellen voor dit gerepareerde bestemmingsplan vast te stellen en toe te sturen aan RvS.

Het voorstel werd met 13 stemmen voor unaniem aanvaard

De heren Bovens (PAK) en Timmerarends (SGP) waren afwezig

Voorstel Doeldijk fietsstraat

1. Voor de extra investeringskosten voor het herinrichten tot fietsstraat een aanvullend krediet van €93.000 beschikbaar te stellen;

2. De extra kapitaallasten van € 4.650 vanaf 2019 op te nemen in de begroting ten laste van het begrotingssaldo;

3. De begrotingswijziging, als bijlage bij het raadsvoorstel, vast te stellen.

Samenvatting

In 2018 staat asfaltonderhoud aan de deklaag op de Doeldijk gepland, maar onderzoek wijst uit dat er ook onderhoud nodig is aan de rest van het asfaltpakket. Wij adviseren daarom het gehele asfaltpakket te vervangen, waarmee een meer duurzame oplossing wordt toegepast die extra reparaties en onderhoudskosten in de komende jaren bespaart. Daarnaast kan dit onderhoudsmoment aangegrepen worden om de Doeldijk her in te richten tot fietsstraat. Op een fietsstraat hebben fietsers een voorrangspositie en passen automobilisten hun snelheid aan. Door deze herinrichting te koppelen aan het bestaande onderhoudsmoment, zijn er slechts beperkte extra middelen nodig om dit te realiseren en hoeft de straat slechts één keer worden afgesloten waardoor overlast beperkt blijft.

Het voorstel werd met 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen (LM) aanvaard.

Tevens werd er een motie ingediend door een aantal partijen (CDA, Christenunie, D66, VVD, IBLM en het PAK) inhoudende wat de verkeerstechnische gevolgen zijn van een voorrangssituatie op op het kruispunt Doeldijk – IJsselveld, Cattenbroekerdijk en Lindeboomseweg en hier de raad nog in 2018 over te informeren.

De motie werd unaniem aanvaard.

Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door Lokaal Montfoort, inhoudende de navolgende tekst:

Uiterlijk 1 oktober 2018 uitvoering te hebben gegeven aan het amendement A1 wat is aangenomen op 29 januari 2018 en het Zalencentrum de Vaart aan de Stichting Libel beschikbaar te stellen en de sleutels van het gebouw te overhandigen.

Vooraf aan de motie werd door Dhr. Herben symbolisch een sleutel aan de voorzitter van de raad aangeboden. De motie werd met 2 stemmen voor (LM) en 11 stemmen tegen verworpen.

Na de behandeling van de overige stukken kon de voorzitter om 22.15 uur de vergadering sluiten.

 

    Meer berichten in deze categorie:
Forum Ruimte in het kader van de begroting 2019 (17-10-2018)
Werkzaamheden fietsstraat Doeldijk (09-10-2018)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Willeskop (09-10-2018)
Grondonderzoek ecopark Linschoten (08-10-2018)
Koninklijke Onderscheiding voor Mia van Jaarsveld-Kemp (07-10-2018)
Agenda gecombineerde forum Ruimte - Samenleving 15 oktober 2018 (04-10-2018)
Bomenkap Bovenkerkweg (01-10-2018)
Lancering toeristische wandelapp (26-09-2018)
Ontwerp omgevingsvergunning Waardsedijk 15 te Montfoort ter inzage (26-09-2018)
Raadsvergadering 24 september 2018 (25-09-2018)
Vervangen openbare verlichting (18-09-2018)
Raadsvergadering 24 september (14-09-2018)
Wegwerkzaamheden IJsselkade (04-09-2018)
Forumvergadering 10 september 2018 (30-08-2018)
Reconstructie M.A. Reinaldaweg duurt tot en met 7 september (29-08-2018)
De scholen zijn weer begonnen! (27-08-2018)
30 augustus gemeente vanaf 12.30 telefonisch niet bereikbaar (21-08-2018)
Nationaal hitteplan actief (23-07-2018)
Overlast door kauwen (16-07-2018)
Technisch probleem productieproces reisdocumenten (12-07-2018)
Concept subsidieoverzicht 2019 ter inzage (10-07-2018)
Ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeernormen Montfoort’ (10-07-2018)
Begraafplaatsen Montfoort (10-07-2018)
Extra Raadsvergadering 9 juli 2018 (09-07-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek
Boomkwekerij Houdijker

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018