StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:16-04-2018
Bijgewerkt op:16-04-2018 12:27

Forumvergadering 24 april

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het gecombineerde forum Ruimte/Samenleving, te houden op dinsdag 24 april 2018, aanvang 20.00 uur,  in het Huis van Montfoort.

           

 

  

Voorzitter: 

20.00

 

 

 

1. Opening en mededelingen

 2. Vaststellen van de agenda

3. Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

 

20.10

 

.

4. Vaststellen bestemmingsplan ‘Bovenkerkweg nabij 35a-37’

Voor de percelen aan de Bovenkerkweg nabij nr. 35a en 37 ligt er een initiatief voor de realisatie van zes woningen. De raad heeft op 24 oktober 2016 besloten in principe medewerking te verlenen aan deze  realisatie. Vervolgens is hiertoe een bestemmingsplan opgesteld en de benodigde procedure doorlopen. De ingekomen reacties en zienswijzen zijn voorzien van beantwoording en leiden tot enkele ondergeschikte aanpassingen. Het bestemmingsplan is nu gereed voor vaststelling. 

20.45

 

 

5. Rekenkameronderzoek naar de realisatie van (sport-)voorzieningen in de gemeente Montfoort

In opdracht van de werkgroep Rekenkamercommissie is een onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van (sport)-voorzieningen in de gemeente Montfoort. In het rapport worden naar aanleiding van de getrokken conclusies aanbevelingen voor de toekomst gedaan. 

 

21.30

 

 

6. Verzoek aanwijzing lokale publieke media-instelling Radio Stad Montfoort (RSM) 2018-2023

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft op basis van de Mediawet 2008 Radio Stad Montfoort (RSM) aangewezen als publieke media-instelling voor de gemeente Montfoort. De lopende aanwijzing loopt op 14 juli a.s. af en voordat het CvdM een nieuw aanwijzingsbesluit neemt dient de raad advies uit te brengen over de vraag of RSM aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt voldoet. Voorgesteld wordt een positief advies te verstrekken.

 

21.40

 

 

 

 

7. Vaststellen besluitenlijst forum Ruimte van 19 februari 2018

8. Vaststellen besluitenlijst forum Samenleving van 20 februari 2018

9. Actie- en toezeggingenlijst forum Ruimte 24 april 2018

10. Actie- en toezeggingenlijst forum Samenleving 24 april 2018

11. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

 

 

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Kijken:       Foto's:
          RSM Tekst-TV kijken          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2019