StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:02-11-2017
Bijgewerkt op:02-11-2017 21:43

Bedrijventerreinen gemeente Montfoort beloond met keurmerk veilig ondernemen

Bron: gemeente Montfoort, foto's redactie RSM
    

Bedrijventerreinen IJsselveld, Heeswijk, Krekenburg en Linschoten in de gemeente Montfoort hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald. Bij deze stap werd donderdag 2 november stil gestaan door vertegenwoordigers van de vier bedrijventerreinen, politie, Veiligheidsregio Utrecht (brandweer), MKB-Nederland en de gemeente. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar gestart is met de samenwerking om de veiligheid, leefbaarheid en ondernemersklimaat te verbeteren.

Burgemeester Van Hartskamp is verheugd over de intensieve samenwerking: “Ik ben trots op de flinke  stappen die zijn gezet in de afgelopen maanden. Door samen te werken creëren we bedrijventerreinen, waar ondernemers, bezoekers en werknemers zich veilig  voelen en veilig kunnen werken.”

Op bedrijventerreinen hebben ondernemers er in meer of mindere mate mee te maken: diefstal, inbraken of overlast. Het is een gemeenschappelijk probleem waar alleen iets aan gedaan kan worden door samen te werken. Met het KVO project wordt het ondernemers-klimaat en de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen behouden en verder verbeterd.

Wat is er gebeurd?

De afgelopen maanden is een nulmeting en een enquête onder de ondernemers gehouden. Hierdoor is inzicht gekregen in de (veiligheids)situatie. Vervolgens is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin is  beschreven hoe de situatie kan worden verbeterd, wie verantwoordelijk is en wie het uit gaat voeren.

Na een audit door keuringsinstituut KIWA mag het certificaat nu worden uitgereikt. Vervolgens wordt ook een Samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen alle betrokken partijen, waarin alle afspraken worden vastgelegd. Jaarlijks wordt er geëvalueerd en na drie jaar volgt een nieuwe audit door het KIWA waarna hopelijk een hercertificering volgt.

Achtergrond

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan het ondernemen behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKBNederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Ondernemers maken samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

• het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'

• beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging

• het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.

• investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. MKB-Nederland begeleidt de bedrijventerreinen en biedt kosteloos hulp aan door inzet van procesbegeleiders KVO-B.

    Meer berichten in deze categorie:
College trots op basisschoolleerlingen Montfoort en Linschoten (15-11-2018)
Montfoort speelt We-Energy Game (14-11-2018)
Uitgaan met ouders! (12-11-2018)
Begrotingsraad 5 november 2018 (06-11-2018)
Raadsvergadering 29 oktober 2018 (30-10-2018)
Marc van der Veer gemeentesecretaris Montfoort (30-10-2018)
Eerstgeborene in oktober krijgt bezoek van de burgemeester (30-10-2018)
Wonen in Montfoort en Linschoten: een prettige woonomgeving voor nu en de toekomst! (29-10-2018)
Agenda begrotingsraad 5 november 2018 (25-10-2018)
Gemeente Montfoort en Cyclus ondertekenen contract afvalinzameling (25-10-2018)
Raadsvergadering 29 oktober 2018 (19-10-2018)
Forum Ruimte in het kader van de begroting 2019 (17-10-2018)
Werkzaamheden fietsstraat Doeldijk (09-10-2018)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Willeskop (09-10-2018)
Grondonderzoek ecopark Linschoten (08-10-2018)
Koninklijke Onderscheiding voor Mia van Jaarsveld-Kemp (07-10-2018)
Agenda gecombineerde forum Ruimte - Samenleving 15 oktober 2018 (04-10-2018)
Bomenkap Bovenkerkweg (01-10-2018)
Lancering toeristische wandelapp (26-09-2018)
Ontwerp omgevingsvergunning Waardsedijk 15 te Montfoort ter inzage (26-09-2018)
Raadsvergadering 24 september 2018 (25-09-2018)
Vervangen openbare verlichting (18-09-2018)
Raadsvergadering 24 september (14-09-2018)
Wegwerkzaamheden IJsselkade (04-09-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Tussen 12 en 2 met Kees en Dre
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018