StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenavondRegionieuwsAgendaMenu van de Maand
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenavond
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda
Menu van de Maand

Reclame

Adverteren op de website van RSM

Rabobank Utrechtse waarden

RSM Cartridge sponsoren

ZoekenGeplaatst op:31-08-2017
Bijgewerkt op:31-08-2017 21:06

Forum Ruimte 11 september

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het forum Ruimte, te houden op maandag 11 september 2017, aanvang 20.00 uur, in het stadskantoor te Montfoort.

            

  

Voorzitter: mevrouw M.A. Driesse-Wiezer

20.00 tot

20.10 uur

1. 2.

3.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

20.10

tot

20.50   uur

4.

Krediet voor de nieuwbouw van het scholencomplex Sportpark Hofland (nr. 449649) *)

Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen waarmee een aanvang gemaakt kan worden met de realisatie van het scholencomplex Sportpark Hofland.

20.50

tot

21.30 uur

5.

Onderzoek kunstgrasvelden (nr. 468896) ***)

Naar aanleiding van de motie van 3 april jl. over de aanleg van kunstgrasvelden is nader onderzoek gedaan naar de benodigde capaciteit en de verschillende soorten velden. De raad wordt voorgesteld een besluit te nemen over een variant voor de aanleg van kunstgrasvelden en voor de daarmee eventueel gepaard gaande kosten extra middelen beschikbaar te stellen. 

21.30

tot

22.10 uur

6.

Kadernota 2018 (nr. 470451) **)

De kadernota is een belangrijk kaderstellend instrument voor sturing en een van de bouwstenen voor de programmabegroting 2018. De raad wordt gevraagd de Kadernota 2018 na inhoudelijk debat vast te stellen en geeft hiermee opdracht aan het college om de aangenomen voorstellen uit de Kadernota uit te werken en op te nemen in de begroting.

22.10

tot

22.30

uur

 

7.

Zienswijze Programmabegroting UW Samenwerking 2018 **)

De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp Programmabegroting 2018 van UW Samenwerking kenbaar te maken. Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassingen op deze begroting.

22.30

tot

22.45

uur

 

8.

Actualiteiten en formaliteiten in het omgevingsrecht (nr. 473770) 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verplicht o.a. om voor de uitvoering van het omgevingsrecht een verordening ‘kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving’ vast te stellen.

22.45

uur

 

9.

10.

11.

Vaststellen verslagen forum Ruimte van 14 juni en 3 juli 2017 Actie- en toezeggingenlijst forum Ruimte 11 september 2017

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

    


Kijken en luisteren

Reclame
Ook hier adverteren? Klik hier!


Nu op RSM
Muziek 4 uurtje
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2017