StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

www.lokaalmontfoort.nl

www.ibml.nl

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:31-08-2017
Bijgewerkt op:31-08-2017 21:04

Forum Samenleving 12 september

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het forum Samenleving, te houden op dinsdag 12 september 2017, aanvang 20.00 uur, in het stadskantoor te Montfoort.

            

  

Voorzitter: de heer H.P.M. Bezuijen

20.00 tot

20.10

uur

 

1. 2.

3.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

20.10

tot

20.55 uur

4.

Afvalbeleid Montfoort 2017(nr. 462670) *)

De afgelopen maanden is het huidige afvalbeleid geëvalueerd. In lijn met de ambitie van de raad om in 2020 70% van het afval gescheiden in te zamelen is de notitie Afvalbeleid Montfoort 2017 opgesteld. Voorgesteld wordt om het Afvalbeleid Montfoort 2017 vast te stellen en uit te voeren.

20.55

tot

21.25  

uur

 

5.

Aanpassing regelgeving Leerlingenvervoer 2018 (nr. 449790) **)

De criteria zoals opgenomen in de Verordening leerlingenvervoer 2015 volstaan niet. Reden om een nieuwe Verordening leerlingenvervoer 2018 op te stellen in navolging van de modelverordening van de VNG. Daarnaast zijn de Beleidsregels leerlingenvervoer uitgebreid. De raad wordt voorgesteld de Verordening leerlingenvervoer 2018 vast te stellen en de Beleidsregels leerlingenvervoer 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 

21.25

tot

21.35

uur

 

6.

Zienswijze aanpassen Participatieverordening 2017 Ferm Werk (nr. 442430) *)

Omdat de Participatiewet is gewijzigd in die zin dat beschut werk een verplichting is geworden, moet de Participatieverordening worden gewijzigd. Er wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen tegen deze wijziging.  

21.35

tot

21.45

uur

 

7.

Wijziging GR 2017 GGD regio Utrecht (nr. 447622) **)

Het bestuur van de GGD regio Utrecht heeft het voornemen om de Gemeenschappelijke Regeling op twee punten te wijzigen. Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen hiermee in te stemmen.

21.45

uur

 

8.

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Primair (nr. 471196) **) Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk.

21.45

uur

 

9.

10.

11.

 

Vaststellen verslag forum Samenleving van 13 juni 2017 

Actie- en toezeggingenlijst forum Samenleving 12 september 2017 Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

    Meer berichten in deze categorie:
Extra raadsvergadering 19 maart (13-03-2018)
Montfoort sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie (12-03-2018)
Verkiezingsdebatten Montfoort en Linschoten (08-03-2018)
Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018 (08-03-2018)
Raadsvergadering 5 maart (06-03-2018)
Agenda raadsvergadering 5 maart 2019 (22-02-2018)
Gezondheidstoestand kastanjebomen Kasteelplein (21-02-2018)
Geef hulpdiensten de ruimte (21-02-2018)
Extra raadsvergadering 19 februari m.b.t. Landgoed Cromwijk (21-02-2018)
Gezondheid kastanjebomen Kasteelplein (20-02-2018)
Extra raadsvergadering 19 februari aanvang 19.45 uur (13-02-2018)
Inloopspreekuur aanslag lokale belastingen en WOZ-beschikking (12-02-2018)
Agenda forum Ruimte 19 februari (12-02-2018)
Agenda forum Samenleving 20 februari (12-02-2018)
Montfoort blijft veilig (08-02-2018)
Zet uw alcoholgebruik op pauze (06-02-2018)
Regionale koers 'zelfstandig begeleid wonen voor kwetsbaren' (06-02-2018)
Bomenkap Liefhovendijk (06-02-2018)
Vervolg raadsvergadering 29 januari op 5 februari (06-02-2018)
Ontwikkeling voormalige Hoflandschool volgende fase in (05-02-2018)
Verkiezingsdebatten in Montfoort en Linschoten (02-02-2018)
Geweldig nieuws voor de stadsmuur (02-02-2018)
Voortzetting raadsvergadering van 29 januari (31-01-2018)
Raadsvergadering 29 januari 2018 te Montfoort (30-01-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

CDA Montfoort - Met en voor elkaar

VVD - Orde op zaken

Progressief Akkoord

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Cross Roads
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018