StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenavondRegionieuwsAgendaMenu van de Maand
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenavond
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda
Menu van de Maand

Reclame

Adverteren op de website van RSM

Rabobank Utrechtse waarden

RSM Cartridge sponsoren

ZoekenGeplaatst op:31-08-2017
Bijgewerkt op:31-08-2017 21:04

Forum Samenleving 12 september

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de openbare vergadering van het forum Samenleving, te houden op dinsdag 12 september 2017, aanvang 20.00 uur, in het stadskantoor te Montfoort.

            

  

Voorzitter: de heer H.P.M. Bezuijen

20.00 tot

20.10

uur

 

1. 2.

3.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

Inventarisatie vragen aan portefeuillehouders

20.10

tot

20.55 uur

4.

Afvalbeleid Montfoort 2017(nr. 462670) *)

De afgelopen maanden is het huidige afvalbeleid geëvalueerd. In lijn met de ambitie van de raad om in 2020 70% van het afval gescheiden in te zamelen is de notitie Afvalbeleid Montfoort 2017 opgesteld. Voorgesteld wordt om het Afvalbeleid Montfoort 2017 vast te stellen en uit te voeren.

20.55

tot

21.25  

uur

 

5.

Aanpassing regelgeving Leerlingenvervoer 2018 (nr. 449790) **)

De criteria zoals opgenomen in de Verordening leerlingenvervoer 2015 volstaan niet. Reden om een nieuwe Verordening leerlingenvervoer 2018 op te stellen in navolging van de modelverordening van de VNG. Daarnaast zijn de Beleidsregels leerlingenvervoer uitgebreid. De raad wordt voorgesteld de Verordening leerlingenvervoer 2018 vast te stellen en de Beleidsregels leerlingenvervoer 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 

21.25

tot

21.35

uur

 

6.

Zienswijze aanpassen Participatieverordening 2017 Ferm Werk (nr. 442430) *)

Omdat de Participatiewet is gewijzigd in die zin dat beschut werk een verplichting is geworden, moet de Participatieverordening worden gewijzigd. Er wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen tegen deze wijziging.  

21.35

tot

21.45

uur

 

7.

Wijziging GR 2017 GGD regio Utrecht (nr. 447622) **)

Het bestuur van de GGD regio Utrecht heeft het voornemen om de Gemeenschappelijke Regeling op twee punten te wijzigen. Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen hiermee in te stemmen.

21.45

uur

 

8.

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Primair (nr. 471196) **) Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk.

21.45

uur

 

9.

10.

11.

 

Vaststellen verslag forum Samenleving van 13 juni 2017 

Actie- en toezeggingenlijst forum Samenleving 12 september 2017 Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders

    


Kijken en luisteren

Reclame
Ook hier adverteren? Klik hier!


Nu op RSM
Muziek 4 uurtje
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2017