StartpaginaProgrammeringRSMLange RadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Lange Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:07-03-2022
Bijgewerkt op:07-03-2022 22:16

Raadsvergadering 7 maart 2022

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 7 maart 2022

Deze laatste raadsvergadering in de huidige samenstelling kende voornamelijk hamerstukken, naast de gebruikelijke standaard punten, zoals vragen aan het College en het vaststellen van besluitenlijsten.

Op verzoek van de voorzitter geeft zij eerst wethouder Ten Hage het woord. Hij geeft een update m.b.t. de stand van zaken rondom de crisisopvang van de Oekraïners.

Montfoort kan dinsdagavond de eerste 35 Oekraïense vluchtelingen verwelkomen. Het gaat om een groep gehandicapte kinderen met hun familie. Ze worden ondergebracht in het voormalige pand van de Rabobank aan de Hoogstraat. (Citaat AD)

Hierna volgden nog 2 moties “vreemd aan de orde van de dag”

De eerste werd ingediend door de voltallige raad inhoudende de problematiek rondom Oekraïne.

Vluchtelingen uit Oekraïne

De ondergetekenden, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

1. Sinds donderdag 24 februari in Oekraïne, in Europa dus, een verschrikkelijke oorlog gaande is

2. Als gevolg daarvan honderdduizenden inwoners op de vlucht geslagen zijn

Overwegende dat:

1. De inwoners en bedrijven van Montfoort en Linschoten heel erg meeleven met de Oekraïners en graag hulp willen bieden

2. Wij in de gemeente meerdere locaties hebben waar noodopvang gecreëerd kan worden

3. Oekraïners in eerste aanleg, dus zonder asielprocedure, drie maanden in ons land mogen blijven en de EU overweegt om die termijn te verlengen naar twee jaar

4. Het beleid van Nederland erop gericht is eerst opvang in de regio te realiseren

5. Dat in dit geval de regio Europa is en Nederland dus in de regio ligt

Van mening dat:

1.Met een gezamenlijke inspanning wij als gemeenschap in staat moeten zijn om Oekraïners op de vlucht onderdak en opvang te kunnen bieden

Draagt het college op:

1. Zo snel mogelijk, in ieder geval voor 18 maart, de mogelijkheden te onderzoeken:

a. op welke plekken binnen de gemeente ruimte is voor noodopvang

b. hoeveel Oekraïners wij als gemeenschap op kunnen vangen

c. wat de gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties kunnen en willen doen om daaraan bij te dragen

2. Uit de onder 1 opgedane informatie een aanbod op te stellen wat de gemeente Montfoort richting Provincie, Rijk en/of COA kan doen

Deze motie werd unaniem aanvaard

Daarna werd begonnen met de benoeming en de beëdiging van de interim-Griffie mevr.  E. Van der Voorde.

De hamerstukken waren:

  • Bezwaar vestiging WVG Doeldijk
  • Bestemmingsplan Cattenbroekerdijk 34
  • Beëindiging dienstverband plaatsvervangend griffier mevr. I. Meijers
  • Zienswijze gewijzigde begroting 2022-2025 Ferm Werk

De tweede motie van was van de SGP, inhoudende:

Ondertekening pact Groen Groeit Mee

Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Montfoort,

Overwegende dat:

• De gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan is in de gemeente.

• Deelname van gemeente Montfoort aan convenanten, regiotafels en wat dies meer zij eerst bespreking verdient in raadscommissie en gemeenteraad alvorens tot deelname over te gaan.

Constaterende dat:

• Montfoort het pact Groen Groeit Mee op 7 februari 2022 heeft ondertekend

• Dit pact niet besproken is in raadscommissie of gemeenteraad

• Dit pact een looptijd heeft die deze coalitieperiode ver overstijgt, tot 2030 en daarmee een grote invloed heeft.

• Belangrijke partners van dit pact zoals LTO en de Agrarische Collectieven niet hebben ondertekend.

Verzoekt het college:

• Het pact met begeleidend raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

• De initiatiefnemers van Groen Groeit Mee te informeren over bovenstaande overwegingen en hen uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst met de raad en/of raadscommissie Ruimte.

En gaat over tot de orde van de dag

Deze motie werd aangehouden

Hierna kon de voorzitter om 21.20 uur deze laatste formele vergadering in deze setting sluiten.

Op 28 maart zal er nog een afscheid van de zittende raadsleden plaats vinden

    Meer berichten in deze categorie:
Bibliotheek Linschoten feestelijk geopend op 31 mei (01-06-2023)
Overlijden oud-wethouder Jan Vlaar (01-06-2023)
Vaarweg Lange Linschoten van en naar Oudewater afgesloten tot 3 juni door werkzaamheden (26-05-2023)
Afsluiting fiets/voetgangersbrug park Montfoort door renovatiewerkzaamheden (26-05-2023)
Ophalen grof tuinafval (26-05-2023)
Parkeerplaats aan Joop Westerweelstraat is klaar (19-05-2023)
Nieuwe aannemer groenonderhoud Montfoort (17-05-2023)
Raadsvergadering 30 mei 2023 (17-05-2023)
Draaibrug Montfoort weer in gebruik (17-05-2023)
Nabetaling energietoeslag (16-05-2023)
Ontwikkelingen wegdek Lindeboomsweg en Noord Linschoterdijk (15-05-2023)
Kamers met aandacht gezocht voor jongeren (15-05-2023)
Gezocht Junior Cyber Agents (11-05-2023)
Pand aan Keizerstraat 1-3 in Montfoort krijgt monumentenstatus (11-05-2023)
In gesprek met woonwagenbewoners in Montfoort en Linschoten (09-05-2023)
Aangehouden drugsdealer krijgt last onder dwangsom (03-05-2023)
SchuldHulpMaatje Montfoort-Linschoten gestart op 1 mei (02-05-2023)
Wegonderhoud kruising Slotlaan-Achthoven West 8 en 9 mei (02-05-2023)
Raadsvergadering gemeente Montfoort 24 april 2023+ besluiten (02-05-2023)
Raadscommissie vergaderingen, 16 mei 2023 (26-04-2023)
Lintjes in Montfoort (26-04-2023)
Tijdelijke verkeersmaatregel binnenstad Montfoort i.v.m. Koningsdag (24-04-2023)
Theatervoorstelling 'De Dementie van Jet en Harrie' (21-04-2023)
Vitaliteitsakkoord: samen zetten we onze inwoners in beweging (18-04-2023)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Dance warming up


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023