StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:16-08-2021
Bijgewerkt op:16-08-2021 21:36

Ontwerp-omgevingsvisie gemeente Montfoort ligt ter inzage

Bron: gemeente Montfoort
    

De ontwerp-Omgevingsvisie ’Vitale kernen in een waardevol landschap’ ligt 6 weken ter inzage, van 11 augustus tot en met 21 september 2021. U kunt het digitaal inzien als ook op papier in het stadskantoor. Er is ruim anderhalf jaar gewerkt om te komen tot deze ontwerp-Omgevingsvisie en we bedanken alle inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners voor hun bijdrage in dit proces. Wat we belangrijk vinden voor de toekomst van de leefomgeving in Montfoort, Linschoten en het buitengebied leggen we vast in de Omgevingsvisie.

Wat is een (ontwerp)-Omgevingsvisie?
In de visie leest u hoe gemeente Montfoort de toekomst van de fysieke leefomgeving voor zich ziet. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat u ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten en rivieren. Maar ook de sociale component, zoals gezondheidszorg en veiligheid horen hierbij. Soms zitten daar tegengestelde belangen in. Daarom kijken we naar de fysieke leefomgeving van onze gemeente als geheel en stellen we -waar nodig- nu al per gebied bepaalde prioriteiten. Wat voor keuzes willen we maken voor de toekomst van gemeente Montfoort? De kaders hiervoor worden in deze visie op grote lijnen geschetst. 

Hoe is de ontwerp-Omgevingsvisie tot stand gekomen?
Eind 2019 zijn we begonnen met het inventariseren en analyseren van de huidige (ruimtelijke) situatie en het bestaande beleid. Dit is geborgd in de 'Atlas'. De informatie die is beschreven in de Atlas heeft de input gevormd voor de ontwerp-Omgevingsvisie. Tijdens de participatieronde ‘Week van de Omgevingsvisie’ in maart jl. hebben we u voorgelegd welke keuze u zou maken wat betreft de toekomst van de fysieke leefomgeving in Montfoort, Linschoten en de buitengebieden. De inbreng die hieruit naar voren kwam van buurgemeenten, waterschap, provincie, inwoners en ondernemers is zo goed mogelijk verwerkt in de ontwerp-Omgevingsvisie. Daarnaast zijn de gemeentelijke organisatie, gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hierbij betrokken geweest.

Mogelijkheden in beeld
De ontwerp-Omgevingsvisie heet niet voor niets ‘Vitale kernen in een waardevol landschap’. We zetten in op toekomstbestendigheid, vitaliteit en een waardevol landschap. We integreren in deze ontwerp-Omgevingsvisie diverse maatschappelijke opgaven. Zo geven we bijvoorbeeld aan waar we ruimte voor woningbouw, duurzame energie en transformatie of uitbreiding van bedrijvigheid zien. Daarnaast geven we aan waar we inzetten op veilige fietsverbindingen, een groene leefomgeving, inspelen op klimaatveranderingen en het organiseren van nieuwe verbindingen. Tenslotte is ook aangegeven wat niet wenselijke ontwikkelingen zijn.

Ontwerp-Omgevingsvisie inzien?
De ontwerp-Omgevingsvisie ligt vanaf woensdag 11 augustus tot en met dinsdag 21 september 2021 ter inzage. U kunt deze inzien bij de receptie van het stadskantoor of online via www.montfoort.nl/omgevingsvisie of www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor inzage op het stadskantoor dient u een afspraak te maken. Dit kan telefonisch via 0348 - 476400 of online

Hoe kunt u reageren?
Uiterlijk 21 september 2021 kunt u schriftelijk reageren:

  • per email via omgevingsvisie@montfoort.nl. Dit e-mailadres staat ook open voor vragen. 
  • per brief via postbus 41, 3417 ZG Montfoort, t.a.v. college van B&W en o.v.v. “zienswijze Omgevingsvisie”.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. M. Visser of mevr. M. Ligtvoet via omgevingsvisie@montfoort.nl of 0348 - 476400.

 

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021