StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenmiddagRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenmiddag
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:25-06-2021
Bijgewerkt op:25-06-2021 17:00

Reactieronde concept-Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit

Bron: gemeente Montfoort
    

De gemeente wil zelf bepalen waar grootschalige energieprojecten passen in de omgeving. De zorgen en wensen van de inwoners zijn daarbij van belang. Er is bijna anderhalf jaar gewerkt aan het concept-Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit. Ieder toekomstig verzoek om ergens via wind of zon energie op te wekken zal op basis van dit kader worden beoordeeld. Het Afwegingskader is ook de basis voor de bijdrage van de gemeente Montfoort aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Energie besparen is van groot belang. Zon-op-dak levert een grote bijdrage. Maar dit is nog lang niet genoeg om in 2030 circa 50% van de energie die we verbruiken binnen onze gemeente op te wekken. Daarom is er ook grootschalige opwekking middels windturbines en/of zonnevelden nodig. 

Hoe is het concept-Afwegingskader tot stand gekomen?
Sinds oktober 2020 heeft de gemeente intensief met inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden gesproken over de manier waarop we duurzaam elektriciteit willen opwekken en welke gebieden we daarvoor willen uitsluiten binnen onze gemeente. Ook kon u aangeven onder welke voorwaarden duurzame elektriciteit opgewekt kan worden in de verschillende gebieden. We hebben hiervoor een vragenlijst uitgezet en er hebben drie participatierondes plaatsgevonden. De resultaten uit deze rondes zijn gewogen en hebben waar mogelijk een plek gekregen in het concept-Afwegingskader zoals het er nu ligt. 

Hoe kunt u reageren?
Vanaf vandaag tot 20 juli a.s. ligt het concept-Afwegingskader bij de receptie van het stadskantoor ter inzage. Wilt u dit inzien? Maakt u hiervoor dan telefonisch een afspraak. Ook kunt u het downloaden via www.montfoort.nl/energie. U kunt per email reageren via energie@montfoort.nl. Wilt u liever per brief reageren? Stuurt u deze dan naar: postbus 41, 3417 ZG  Montfoort.

Daarnaast is er de mogelijkheid om in te spreken tijdens de commissievergadering ruimte. Op, naar alle waarschijnlijkheid, 13 september a.s. wordt dit onderwerp tijdens de commissievergadering ruimte besproken. De agenda voor de commissie ruimte vindt u op montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl. Deze wordt 10 dagen voordat de commissievergadering plaats vindt gepubliceerd. U kunt spreektijd aanvragen bij de griffie via griffie@montfoort.nl.

Vervolg
De reacties worden verzameld en bijgevoegd bij het raadsvoorstel. Naar verwachting neemt de raad op 27 september a.s. een besluit over het Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit.

 

    Meer berichten in deze categorie:
Gemeente krijgt meer kleur door beplanting boomspiegels (14-10-2021)
Raadsvergadering 25 oktober 2021 (14-10-2021)
Gezamenlijke handhavingsactie illegale bewoning in Montfoort (08-10-2021)
Gewijzigde openingstijden (08-10-2021)
NVWA heeft larven van Koreaanse bosmug in Montfoort gevonden en bestreden (08-10-2021)
Agenda commissie Ruimte 11 oktober 2021 (05-10-2021)
Agenda commissie Ruimte 12 oktober 2021 (05-10-2021)
Agenda commissie Financien 13 oktober 2021 (05-10-2021)
Gemeente Montfoort kiest ervoor om in te zetten op behoud van voorzieningen en goede dienstverlening, waardoor provincie Utrecht verscherpt preventief toezicht continueert (26-09-2021)
Raadsvergadering weer live bijwonen (26-09-2021)
27 september t/m 7 oktober: Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 (23-09-2021)
Informatieavond baggerwerkzaamheden Hollandse IJssel (23-09-2021)
Gemeenteraad beveelt burgemeester Van Hartskamp - de Jong aan voor herbenoeming (16-09-2021)
Tijdelijke afsluiting Montfoortse IJsselbrug (15-09-2021)
World Cleanup Day, help jij ook mee? (15-09-2021)
Gedeputeerde brengt werkbezoek aan fietsstraat (12-09-2021)
Waarschuwing voor buurtapp Nextdoor (12-09-2021)
Verkeershinder door werkzaamheden A12 (12-09-2021)
Commissie Ruimte vergadering 13 september 2021 (07-09-2021)
Commissie Ruimte vergadering 14 september 2021 (07-09-2021)
Extra commissie Ruimte vergadering 20 september 2021 (07-09-2021)
Koninklijke Onderscheiding voor Yvonne Postma-Peperkamp (06-09-2021)
Inloggen met DigiD op website tijdelijk niet mogelijk (05-09-2021)
Start realisatie nieuwe urnenmuur begraafplaats De Stuivenberg (05-09-2021)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Op de hollandse toer


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021