StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenmiddagRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenmiddag
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:11-06-2021
Bijgewerkt op:11-06-2021 11:36

Agenda commissie Financien 22 maart 2021 (digitaal)

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de digitale vergadering van de commissie Financiën te houden op dinsdag 22 juni 

2021, aanvang 20.00 uur

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer C.L. Jonkers

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

tot

21.45 uur

5.

Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 Montfoort

De jaarstukken zijn opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft per programma inzicht in de gerealiseerde effecten en uitgevoerde activiteiten in 2020. Per onderdeel uit de begroting 2020 is aangegeven welke effecten zijn bereikt en ook welke activiteiten zijn uitgevoerd. Door middel van deze stukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en de financiële gevolgen daarvan. De raad wordt verzocht de jaarrekening 2020 vast te stellen.

21.45 uur tot

22.45 uur

6.

Raadsvoorstel Herstelplan 2021-2024 Montfoort

In december 2020 is de gemeente Montfoort door de provincie onder verscherpt financieel toezicht geplaatst. De provincie heeft om een herstelplan gevraagd, dat nu voorligt om door de raad te worden vastgesteld. De Voorjaarsnota 2021, waarin de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 worden gerapporteerd, is een onlosmakelijk onderdeel van het Herstelplan 2021-2024.

22.45 uur

7.

Vaststellen besluitenlijst commissie Financiën 2 november 2020

    Meer berichten in deze categorie:
Raadsvergadering 25 oktober 2021 (14-10-2021)
Gezamenlijke handhavingsactie illegale bewoning in Montfoort (08-10-2021)
Gewijzigde openingstijden (08-10-2021)
NVWA heeft larven van Koreaanse bosmug in Montfoort gevonden en bestreden (08-10-2021)
Agenda commissie Ruimte 11 oktober 2021 (05-10-2021)
Agenda commissie Ruimte 12 oktober 2021 (05-10-2021)
Agenda commissie Financien 13 oktober 2021 (05-10-2021)
Gemeente Montfoort kiest ervoor om in te zetten op behoud van voorzieningen en goede dienstverlening, waardoor provincie Utrecht verscherpt preventief toezicht continueert (26-09-2021)
Raadsvergadering weer live bijwonen (26-09-2021)
27 september t/m 7 oktober: Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 (23-09-2021)
Informatieavond baggerwerkzaamheden Hollandse IJssel (23-09-2021)
Raadsvergadering 27 september 2021 (20-09-2021)
Gemeenteraad beveelt burgemeester Van Hartskamp - de Jong aan voor herbenoeming (16-09-2021)
Tijdelijke afsluiting Montfoortse IJsselbrug (15-09-2021)
World Cleanup Day, help jij ook mee? (15-09-2021)
Gedeputeerde brengt werkbezoek aan fietsstraat (12-09-2021)
Waarschuwing voor buurtapp Nextdoor (12-09-2021)
Verkeershinder door werkzaamheden A12 (12-09-2021)
Commissie Ruimte vergadering 13 september 2021 (07-09-2021)
Commissie Ruimte vergadering 14 september 2021 (07-09-2021)
Extra commissie Ruimte vergadering 20 september 2021 (07-09-2021)
Koninklijke Onderscheiding voor Yvonne Postma-Peperkamp (06-09-2021)
Inloggen met DigiD op website tijdelijk niet mogelijk (05-09-2021)
Start realisatie nieuwe urnenmuur begraafplaats De Stuivenberg (05-09-2021)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021