StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:28-11-2020
Bijgewerkt op:28-11-2020 09:43

Bezwaar tegen woningbouwplannen stroomgebied Hollandse IJssel

Bron: Ingezonden brief Actiecomite IJsselvreugd
    

Actiecomité van bewoners van de wijk Keizerrijk, hebben bezwaar gemaakt bij de provincie tegen de overhaaste en ondoordachte woningbouwplannen in het stroomgebied van de Hollandse IJssel door de gemeente Montfoort.

Binnen de waterkering van de Hollandse IJssel en buiten de rode contouren, op het terrein van een gloednieuwe boomgaard met eveneens nieuwe fruithal, zouden nu plotseling woningen gebouwd gaan worden. Bij doorgang van dit plan zijn wij meer dan bereid tot juridische stappen. Het is van belang dat de provincie tijdig kennis neemt van dit bezwaar.

Zeer kwetsbaar gebied
Het gebied valt onder drie aangewezen potentiële bouwlocaties en is totaal onverwacht toegevoegd. De andere locaties zijn al jaren bekend en onderzocht, maar hier is geen projectplan, er is geen onderzoek gedaan. “Een zeer nat en zeer kwetsbaar gebied”, zo omschrijft Stichtse Rijnlanden het terrein, dat zich fantastisch leent voor fruitteelt, maar bij woningen een fors risico op wateroverlast met zich meebrengt. Deze waterproblematiek is helaas in de bestaande wijk al zeer bekend bij de gemeente en bij Stichtse Rijnlanden, waar woningen nu al regelmatig onder water lopen door slechte waterhuishouding. Hoe waarborgt de gemeente de veiligheid achter de oeverwal van de Hollandse IJssel bij de toenemende mate van neerslag door klimaatverandering? Navraag leert ons dat dit op geen enkele manier is onderzocht, waarbij de gemeente aangeeft dat een ‘projectplan met technische oplossingen’ geen wettelijke verplichting is. Montfoort accepteert hiermee achteloos forse risico’s.

MIN 1
Het toekomstige waterprobleem valt onder het kopje ‘koppelkansen ecologie, klimaatadaptatie en energie’ in de verkenning die de gemeente heeft geschreven en krijgt dan ook een rode MIN-1. Dit geldt eveneens voor ‘doorgroeimogelijkheden’ en voor de ontsluiting met zowel auto (MIN-1) als fiets (0). De hele nieuwe wijk zou via een woonerfje aan de Gerrit Zaslaan aansluiting moeten krijgen met de aangrenzende wijk Keizerrijk: een ontsluiting van slechts 2 meter die uitkomt op zeer smalle straten waar een auto en fietser elkaar nog niet kunnen passeren. De enige andere uitgang is via de N-228, een steeds drukkere verkeersader. Hier zou een tweede rotonde moeten komen, op het terrein van de fruithandelaar die daar keer op keer vergunningen heeft gekregen om uit te breiden en een nieuw huis met fruithal te mogen bouwen: pure kapitaal vernietiging.

Vreemd genoeg geeft de gemeente de ‘aantasting van het open landschap van het Groene Hart’ 0 punten. Echter, vanaf het water vaart men niet langer door de weilanden maar dwars door een woonwijk met chique huizen aan het water zonder IJssel(jaag)pad en zonder uitzicht op het groene hart. Ook hier geldt wat ons betreft: een rode MIN 1.

Politiek laat zich onderdrukken
Jarenlang heeft het college op haar handen gezeten in dit dossier. Tot een krachtig initiatief van lokale ondernemers voor eigen rechter ging spelen. Via paginagrote advertenties in de lokale media en bijeenkomsten zetten zij het college onder zware druk en dwongen B&W tot actie en medewerking. De ondernemers kunnen het allemaal beter en sneller. En zo bieden ondernemers en BW tegen elkaar op. Grondbezitters zien hun eigendom nu plotseling onder het voorkeursrecht gevestigd en met haastige spoed wordt het proces aangejaagd. Dit is niet goed. De haast om het politieke imago te herstellen leidt tot fouten en onacceptabele risico’s voor de waterhuishouding en de leefbaarheid van de geplande en de bestaande wijk. De Stichtse Rijnlanden typeert het gebied als nat en zeer kwetsbaar en erkent de risico’s op wateroverlast bij nieuwbouw. Het gebied telt talloze beschermde dieren en is ecologisch en landschappelijk van belang. De gemeente zelf telt in de ruimtelijke criteria liefst vier keer een rode MIN-1 en 13 keer een oranje nul! (17/20 criteria oranjerood)! Het waterschap heeft een volgende rol maar voorziet problemen en haar advies is van groot belang. De gemeente lijkt haar hoofd verloren.

Wij vertrouwen erop dat de provincie deze zeer risicovolle ‘compacte inbreiding’ op de oeverwal van de Hollandse IJssel binnen een gloednieuw aangelegde boomgaard wél gedegen zal afwegen en zal afwijzen.

Mocht dit plan toch doorgang krijgen dan zijn wij als belanghebbende en betrokken inwoners van Montfoort meer dan bereid tot verdere juridische stappen.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021