StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:15-11-2020
Bijgewerkt op:15-11-2020 17:02

Agenda commissie Ruimte 24 november 2020

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de digitale vergadering van de commissie Ruimte te houden op dinsdag 24 november 2020, aanvang 20.00 uur

                

 

 

 

Voorzitter: de heer L. Hammendorp

20.00 uur tot

20.05 uur

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur  

tot             

20.15 uur

3.

Mededelingen college

Gelegenheid voor het college om in maximaal 10 minuten een korte stand van zaken te geven van eventueel lopende en/of komende zaken.

20.15 uur

tot

20.45 uur

4.

Spreekrecht burgers

Gelegenheid voor inwoners om in te spreken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. De spreektijd bedraagt per persoon maximaal 5 minuten.

20.45 uur

tot

21.30 uur

5.

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Scholencomplex Hofland (nr. 874401) *) In 2015 heeft de gemeenteraad besloten een nieuw scholencomplex te realiseren ter vervanging van het huidige scholencomplex aan de Van Damstraat. Hiervoor werd in 2017 een krediet vastgesteld dat in 2018 door verschillende oorzaken niet toereikend bleek te zijn. In 2019 heeft de gemeente het bouwheerschap van de scholen overgenomen met als doel te komen tot een realistisch plan.  Dit raadsvoorstel beschrijft de optimalisaties van het plan, de

keuzen die aan de raad worden voorgelegd en het verzoek een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om het gebouw in 2022 te kunnen realiseren.

Op 12 oktober is dit raadsvoorstel reeds besproken. Op basis van een grote hoeveelheid vragen is behandeling van dit raadsvoorstel doorgeschoven naar november. Inmiddels zijn de vragen beantwoord en is er voor de raad een extra informatiebijeenkomst georganiseerd.

21.30 uur

tot         

22.00 uur

6.

Raadsvoorstel Besluitvorming uitvoeringsprogramma en eindbeeld binnenstad (nr.

885661) **)

De raad wordt voorgesteld om het Uitvoeringsprogramma binnenstad vast te stellen inclusief het hierin opgenomen eindbeeld. Met het eindbeeld worden richtinggevende uitspraken voor verkeerscirculatie en parkeren vastgelegd. Met het uitvoeringsprogramma wordt tevens de volgorde vastgelegd waarin diverse uitvoeringsprojecten worden uitgevoerd.

22.00 uur

tot        

22.30 uur

7.

Raadsvoorstel belastingverordeningen (nr. 860014) ***)

Elk jaar moeten de belastingverordeningen en de tarieventabel leges opnieuw door de gemeenteraad worden vastgesteld voor het daarop volgende jaar. Dit gebeurt op basis van de vastgestelde programmabegroting 2021.

22.30 uur

tot             

22.45 uur

8.

Raadsvoorstel Procedure wijziging begroting 2020; afzien van zienswijze (886142) *) Door de COVID-19 crisis ontstaat er een onregelmatigheid in de begroting 2020 van Ferm Werk van meer dan 1%. Daarom moet nog in 2020 de Ferm Werkbegroting worden gewijzigd. Dat gebeurt zo laat mogelijk, op basis van de cijfers van het derde kwartaal 2020. Normaal gesproken gaat een begrotingswijziging voor een zienswijze naar de raad. Omdat een begrotingswijziging in het lopende jaar moet worden vastgesteld ontbreekt de tijd om dit volgens de normale procedure te laten verlopen. Vandaar het voorstel af te zien van de zienswijzemogelijkheid door de raden.

22.45 uur

9.

Raadsvoorstel Vaststellen Cultuurhistorische Waardekaart Montfoort (854718) ***) Het is een wettelijk verplichting vanuit het Besluit ruimtelijke ordening, om bij ruimtelijke plannen rekening te houden met objecten en landschapselementen van cultuurhistorische waarden en dit te verankeren in beleid. In 2019 heeft de gemeente de mogelijkheid aangegrepen om in aanmerking te komen voor een subsidie van de provincie voor het opstellen van de kaart. Op 30 september 2019 heeft de raad een investeringskrediet vrijgegeven en op 24 september 2020 heeft de raad een presentatie gekregen over de stand van zaken van de CHW.

Het wordt door de agendacommissie voorgesteld om dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 7 december.

22.45 uur

10.

Vaststellen besluitenlijst commissie Ruimte 12 oktober 2020

22.45 uur

11.

Actie- en toezeggingenlijst commissie Ruimte

    Meer berichten in deze categorie:
Campagne gestart om jongeren in het zonnetje te zetten met het Jongerenlintje (18-11-2020)
Agenda commissie Ruimte 24 november 2020 (15-11-2020)
Agenda commissie Ruimte 23 november 2020 (15-11-2020)
Begrotingsraad 9 en 10 november 2020 (11-11-2020)
Alternatieve begroting van de gezamenlijke oppositiepartijen Lokaal Montfoort CDA ChristenUnie en SGP (07-11-2020)
Gemeente neemt regie op ruimtelijke ontwikkeling (07-11-2020)
Agenda Raadsvergadering 9 november 2020 Let op aanvang 19.30 uur (05-11-2020)
Begroting 2021: Montfoort net als andere gemeenten in financieel zwaar weer (29-10-2020)
Inventarisatie waardevolle bomen in Montfoort en Linschoten (28-10-2020)
Raadsvergadering 26 oktober 2020 (27-10-2020)
Agenda voor de digitale raadsvergadering 26 oktober (16-10-2020)
Denkt u mee tijdens een digitale inloopavond over opwekken van duurzame energie in gemeente Montfoort? (13-10-2020)
Handtekeningen verzamelen: Provincie en regio U10 werken samen aan beter regionaal fietsnetwerk (04-10-2020)
Raadsvergadering 28 en 29 september 2020 (30-09-2020)
Agenda digitale raadsvergadering 28 september 2020 (20-09-2020)
Randstad extra maatregelen te nemen om risicovolle groepsvorming tegen te gaan en wordt een verplichte sluitingstijd voor de horeca ingesteld. Deze maatregelen zijn vanaf zondag 20 september 18.00 uur van kracht. (20-09-2020)
Duurzame energie opwekken in Montfoort, denkt u mee? (20-09-2020)
Werkzaamheden Waardsedijk 23 t/m 29 september 2020 (16-09-2020)
Burgemeester Montfoort sluit woning en bijbehorend perceel na vondst drugslaboratorium (16-09-2020)
Raadsvergadering digitaal (13-09-2020)
Agenda commissie Samenleving 15 september (07-09-2020)
Agenda commissie Ruimte 14 september (07-09-2020)
Online voorlichting (webinar) Regionale Energiestrategie (RES) op woensdag 9 september (01-09-2020)
Corona besmettingen in Montfoort (01-09-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Immer wieder volksmusik


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020