StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:22-12-2017
Bijgewerkt op:22-12-2017 12:01

Meer sociale woningbouw voor Linschoten

Bron: gemeente Montfoort
    

College stelt raad voor om plan Voorvliet Noord fase 2 aan te passen

Op dinsdag 19 december 2017 heeft het college besloten de raad voor te stellen in te stemmen met een aanpassing in het woningbouwprogramma voor Voorvliet Noord fase 2. Het raadsvoorstel daartoe wordt in de forumvergadering van 15 januari en in de raadsvergadering van 29 januari besproken. Wanneer de raad instemt met het voorstel, zullen woningcorporatie GroenWest en gemeente het ontwerp voor ongeveer 30 sociale huurappartementen definitief maken.

Achtergrond 

Voorvliet Noord fase 2 betreft het perceel in Linschoten naast Nieuw Lindescote, gelegen aan de Jacob Barneveldstraat. In het oorspronkelijke woningbouwprogramma voor dit perceel werd uitgegaan van de bouw van twee-onder-één-kapwoningen. De afgelopen jaren hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan, waardoor wordt voorgesteld deze invulling aan te passen. De voornaamste ontwikkeling is de steeds urgentere behoefte aan sociale woningbouw in de gemeente. 

Behoefte sociale woningbouw

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er in de gemeente een tekort is aan doorstromingsmogelijkheden voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Een groot deel van de woningvoorraad in de gemeente bestaat uit eengezinswoningen en de meeste appartementencomplexen in de sociale sector hebben geen lift. Beide type woningen worden, op het moment dat de mobiliteit van de bewoner afneemt of dat zorg nodig is, vrij snel ongeschikt voor die bewoner. Hoe groter de groep ouderen in de gemeente wordt, hoe prominenter en urgenter dit probleem zal worden. Een bijkomend nadeel door het gebrek aan doorstroming van ouderen naar passende andere woningen is, dat ook andere doelgroepen (zoals jongeren en jonge gezinnen) moeilijker aan een sociale huurwoning komen. 

De beoogde ontwikkeling in Voorvliet Noord fase 2 biedt een oplossing voor al deze doelgroepen. Het aangepaste woningbouwprogramma biedt ruimte voor zowel ouderen als starters. Bijkomend voordeel is dat doorstroming in z’n algemeen beter op gang zal komen. 

Bestuurlijke ambities

In het raadsprogramma zijn ten aanzien van wonen twee ambities opgenomen:

• ‘We streven er naar dat iedereen kan blijven wonen en participeren in onze gemeente ongeacht leeftijd of handicap. Mocht dit toch niet mogelijk blijken, dan spannen wij ons in dat mensen worden begeleid naar een woonomgeving die wel passend is.’

• ‘We vinden geschikte woonmogelijkheden voor jong en oud in onze gemeente van belang. In ons overleg met woningcorporatie en ontwikkelaars zullen we onze inzet op jongerenhuisvesting en levensloopbestendig bouwen actief uitdragen en stimuleren.’

Het voorliggende voorstel van het college van 19 december is volledig in lijn met deze twee bestuurlijke ambities.

Het plan

Gemeente en GroenWest hebben elkaar opgezocht om te komen tot een haalbaar plan dat voorziet in de woningbouwbehoefte. De haalbaarheidsstudie heeft geresulteerd in een ontwerp en een voor GroenWest financieel haalbaar plan voor ongeveer 30 sociale huurappartementen. Het ontwerp past in het bestemmingsplan Voorvliet Noord  en kan vrij snel gerealiseerd worden. 

Wethouder Lejeune over de voorlopige plannen: “We doen dit echt vóór Linschoten. Al lange tijd weten we dat mensen tussen wal en schip belanden. Ook is de doorstroming in de sociale huursector op dit moment niet goed. Ouderen blijven te lang, en vaak ongewenst, in woningen die eigenlijk helemaal niet meer geschikt zijn. Starters of jonge gezinnen staan vaak te springen zo’n woning te betrekken. Alles bij elkaar ben ik heel erg blij dat er nu een goed en gedegen plan ligt om al die doelgroepen te kunnen bedienen. Wat het college betreft is het de investering ook meer dan waard.” 

Procedure en vervolg

De aanpassing binnen het woningbouwprogramma voor Voorvliet Noord fase 2 past binnen het bestemmingsplan. De aanpassing is echter wel van invloed op de grondexploitatie van plan Voorvliet, hetgeen een bevoegdheid van de gemeenteraad is. Het raadsvoorstel wordt allereerst in het forum Ruimte van 15 januari en vervolgens in de raadsvergadering van 29 januari voorgelegd. Na instemming wordt het ontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp, waarna de omgevingsvergunning  kan worden aangevraagd. De start van de bouw is voorzien medio 2018 en de oplevering van de woningen eind 2018/begin 2019. Direct omwonenden worden op passende wijze geïnformeerd en betrokken.

Meer informatie over plan Voorvliet: www.montfoort.nl > projecten > Voorvliet

    Meer berichten in deze categorie:
Technisch probleem productieproces reisdocumenten (12-07-2018)
Concept subsidieoverzicht 2019 ter inzage (10-07-2018)
Ontwerp paraplubestemmingsplan parkeernormen Montfoort (10-07-2018)
Begraafplaatsen Montfoort (10-07-2018)
Extra Raadsvergadering 9 juli 2018 (09-07-2018)
Extra raadsvergadering 9 juli 2018 Let op: aanvang 18.00 uur (03-07-2018)
Raadsvergadering 2 juli 2018 (03-07-2018)
Resultaten Gemeente Beleidsmonitor (02-07-2018)
Eikenprocessierups in Montfoort (27-06-2018)
Extra forum Ruimte 3 juli 2018 (26-06-2018)
Voorontwerp bestemmingsplan Johan de Ridderlaan (24-06-2018)
Start aanleg kunstgrasvelden 25 juni (24-06-2018)
Raadsvergadering 2 juli 2018 (23-06-2018)
Intensievere samenwerking voor een nog veiligere regio (23-06-2018)
Gemeente Montfoort pakt heling aan (23-06-2018)
Informatieavond fietsstraat Doeldijk (14-06-2018)
Extra Raadsvergadering 11 juni te Montfoort (12-06-2018)
Agenda forum Samenleving 19 juni (10-06-2018)
Agenda forum Ruimte 18 juni (10-06-2018)
Burgemeester sluit pand (07-06-2018)
Aanpak drugscriminaliteit: melden helpt! (07-06-2018)
Extra forum Samenleving, aansluitend Raadsvergadering 11 juni (06-06-2018)
Raadsvergadering 31 mei te Montfoort (01-06-2018)
De nieuwe coalitie gooit 400.000 over de balk (25-05-2018)


Kijken en luisteren

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018