StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenavondRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenavond
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:29-09-2017
Bijgewerkt op:29-09-2017 19:17

BENG gebouw en drie nieuwe kunstgrasvelden Hofland

Bron: Rosita Driessen, communicatieadviseur gemeente Montfoort
    

In haar raadsvergadering van 28 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel scholencomplex Hofland. Gekozen is voor een zogenaamd BENG-gebouw: Bijna Energie Neutraal. Ook heeft de raad een keuze gemaakt rondom de aanleg van de kunstgrasvelden op sportpark Hofland. Nu deze keuzes zijn gemaakt, gaan beide projecten verder. Als eerste worden nu voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de sportvelden, die naar verwachting in de zomer van 2018 worden aangelegd.  
Campus-gedachte: school en sport bij elkaar
Samen met drie scholen en de sportverenigingen werkt de gemeente aan een nieuw en goed functionerend scholencomplex op sportpark Hofland. In het nieuwe complex komen straks drie basisscholen (de Hobbitstee, de Howiblo en de Graaf Jan van Montfoort) in de vorm van een integraal kindcentrum (2-12 jaar) met peuteropvang en tussenschoolse- en buitenschoolse opvang. Om de bouw van de school mogelijk te maken (één van de bestaande velden wordt namelijk beschikbaar gesteld voor de bouw), is het nodig dat de bestaande grasvelden vervangen worden door kunstgrasvelden. Het is namelijk de bedoeling dat de scholen straks ook gebruik kunnen maken van de sportvelden. Daarmee realiseert de gemeente een complex dat helemaal voldoet aan de zogenaamde ‘campus’ gedachte: school en sport bij elkaar.

Bijna Energie Neutraal Gebouw
De gemeenteraad heeft ingestemd met krediet te verstrekken voor ontwikkeling van een zogenaamd BENG-gebouw. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en is tegenwoordig één van de meest duurzame bouwvormen. Zo wordt het gebouw onderhoudsarm en gebouwd volgens de toekomstige normen van energiezuinigheid. Naast duurzaam is het ook van belang dat het gebouw ‘flexibel’ is, zodat het in de komende tientallen jaren kan meebewegen met toekomstige ontwikkelingen in onder andere onderwijsconcepten. 

Drie nieuwe velden
Om de bouw mogelijk te maken, worden nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Naar aanleiding van media-aandacht eerder dit jaar voor de gezondheidsrisico’s op kunstgrasvelden zijn, in opdracht van de gemeenteraad, de afgelopen maanden diverse zaken onderzocht rondom de aanleg van deze velden, waaronder de veldcapaciteit. Duidelijk is geworden dat de verenigingen in totaal vijf kunstgrasvelden nodig hebben. Spelen op gewoon gras is niet aan de orde, doordat hier minder wedstrijden en trainingen op plaats kunnen vinden. Samen met de twee bestaande kunstgrasvelden heeft sportpark Hofland straks met de aanleg van drie nieuwe kunstgrasvelden vijf velden beschikbaar. 

SBR korrels
In het onderzoek wordt verder ingezoomd op de gezondheidsrisico’s van verschillende infill materialen (de materialen die het kunstgrasveld bespeelbaar maken, en onder andere ervoor zorgen dat de bal goed stuitert). Onderzocht zijn respectievelijk: SBR korrel (rubber), kurkkorrels en de kunststofkorrels EPDM en TPE. De conclusie uit het onderzoeksverslag van de gemeente is dat alle onderzochte korrels voldoen aan de normering. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat binnen de verschillende type korrels kwaliteitsverschil zit. Het is daarom van belang om voor het gebruik van de korrels inzicht te hebben in herkomst en kwaliteit. Daarnaast is geconcludeerd dat de kosten van verschillende infill materialen sterk uit elkaar lopen. 
De gemeenteraad heeft op basis van al deze uitkomsten een weloverwogen en unaniem besluit genomen en gekozen voor de aanleg van drie nieuwe kunstgrasvelden die gevuld gaan worden met SBR korrels. Daarbij hecht de gemeenteraad er uitermate groot belang aan dat sporten op velden met de SBR korrel veilig is voor de gezondheid. Als randvoorwaarde stelt zij dat gecontroleerd wordt dat de SBR korrel voor nieuwe velden op sportpark Hofland allemaal voldoen aan de aangescherpte norm voor rubbergranulaat.

Vervolg
Gemeente gaat nu samen met de Stichting Beheer Sportpark Hofland verder met alle voorbereidende werkzaamheden rondom de aanleg van de drie nieuwe velden. Als eerste volgt binnenkort de ondertekening van intentieovereenkomst tussen gemeente en stichting. Achtereenvolgens start het aanbestedingstraject. Naar verwachting worden de drie velden in de zomer van 2018 aangelegd. Met deze planning zit de aanleg van de kunstgrasvelden de voortgang van de ontwikkelingen van het nieuwe scholencomplex niet in de weg. 

Met het genomen raadsbesluit over het scholencomplex gaat het ontwerpproces voor de nieuwe school van start. In die fase wordt met de schoolbesturen een bouwovereenkomst gesloten, waarin afspraken over uitvoering, middelen en kwaliteit worden gemaakt. Ook start de bestemmingsplanprocedure en gaat gemeente aan de slag met het verkeerskundig ontwerp van de omgeving. Doelstelling is dat de drie scholen in het schooljaar 2019-2020 hun intrek kunnen nemen in het nieuwe complex.  
Meer info: www.montfoort.nl/scholencomplex. 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Raadsvergadering 24 september (14-09-2018)
Wegwerkzaamheden IJsselkade (04-09-2018)
Forumvergadering 10 september 2018 (30-08-2018)
Reconstructie M.A. Reinaldaweg duurt tot en met 7 september (29-08-2018)
De scholen zijn weer begonnen! (27-08-2018)
30 augustus gemeente vanaf 12.30 telefonisch niet bereikbaar (21-08-2018)
Nationaal hitteplan actief (23-07-2018)
Overlast door kauwen (16-07-2018)
Technisch probleem productieproces reisdocumenten (12-07-2018)
Concept subsidieoverzicht 2019 ter inzage (10-07-2018)
Ontwerp paraplubestemmingsplan parkeernormen Montfoort (10-07-2018)
Begraafplaatsen Montfoort (10-07-2018)
Extra Raadsvergadering 9 juli 2018 (09-07-2018)
Extra raadsvergadering 9 juli 2018 Let op: aanvang 18.00 uur (03-07-2018)
Raadsvergadering 2 juli 2018 (03-07-2018)
Resultaten Gemeente Beleidsmonitor (02-07-2018)
Eikenprocessierups in Montfoort (27-06-2018)
Extra forum Ruimte 3 juli 2018 (26-06-2018)
Voorontwerp bestemmingsplan Johan de Ridderlaan (24-06-2018)
Start aanleg kunstgrasvelden 25 juni (24-06-2018)
Raadsvergadering 2 juli 2018 (23-06-2018)
Intensievere samenwerking voor een nog veiligere regio (23-06-2018)
Gemeente Montfoort pakt heling aan (23-06-2018)
Informatieavond fietsstraat Doeldijk (14-06-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Op de hollandse toer
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018