StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

www.lokaalmontfoort.nl

www.ibml.nl

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:06-09-2017
Bijgewerkt op:06-09-2017 16:33

Open brief aan de inwoners

Bron: gemeente Montfoort
    

Beste inwoner,

Het zal u niet zijn ontgaan dat in de afgelopen periode aandacht in de media is besteed aan de ambtelijke samenwerking (UW Samenwerking) tussen de gemeente Montfoort en de gemeente IJsselstein. Graag plaatsen wij de discussie in perspectief door de gang van zaken nog een keer op een rij te zetten.

De feitelijke samenwerking met IJsselstein dateert van begin 2014, toen beide gemeenteraden besloten om de ambtenaren uit de beide buurgemeenten in een gezamenlijke organisatie onder te brengen. Bij de start werd direct een forse bezuiniging op het personeel ingeboekt, omdat de samenwerking naar verwachting een behoorlijke efficiency zou opleveren. Om die beoogde efficiency te halen, werd gekozen voor een geheel nieuwe organisatiestructuur. Eind 2015 werd duidelijk dat het in de organisatie schuurde, om in het voorjaar 2016 te concluderen dat de beoogde organisatie niet in control was en voldoende sturing ontbrak.

Ingrijpende maatregelen waren nodig. De ernst van de situatie was voor het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking (bestaande uit de Colleges van B&W van zowel IJsselstein als Montfoort) de reden om medio vorig jaar een verbetertraject te starten om orde op zaken te stellen. Verder heeft er door de interim Algemeen Directeur van UW Samenwerking een intern onderzoek plaats gevonden naar de oorzaak van de ontstane situatie. 
Het College van Montfoort heeft de gemeenteraad van Montfoort daarover steeds geïnformeerd en voor een verbetertraject is door de raad geld beschikbaar gesteld. De feiten en latere berichtgeving over financiële tekorten vloeien direct voort uit de acties en bevindingen van dit verbetertraject.

Bij de raad van IJsselstein is de volle omvang van de problematiek pas op een later moment duidelijk geworden. Het is niet aan ons om daar een oordeel over te hebben. Feit is dat de verrassing over de financiële tekorten voor de gemeenteraad van IJsselstein groot was. Wij hebben dan ook begrip voor het feit dat de gemeenteraad van IJsselstein behoefte had aan een terugblik en dat zij een eigen aanvullend onderzoek naar de toedracht heeft gestart, dat vorige week is opgeleverd. 

Het onderzoek van IJsselstein is verricht door Strated Consulting en bestaat uit een openbaar en een vertrouwelijk deel. Het rapport richt zich primair op de IJsselsteinse kant van de samenwerking. Het Montfoortse bestuur stelt vast dat geen onderzoek is gedaan naar de Montfoortse ervaringen in de samenwerking. Ondanks deze beperking in het onderzoek bevestigt het openbare deel ook voor Montfoort de urgentie van het verbetertraject. Tegelijkertijd geeft het rapport voor ons geen aanleiding om andere keuzes te maken dan het voorgenomen verbetertraject.

Wel spreken wij ons ongenoegen uit over de manier waarop er, mede naar aanleiding van de in het rapport van Strated Consulting benoemde feiten, een discussie is ontstaan over medewerkers die op ambtelijk niveau een functie vervullen of vervulden in de samenwerking. In de Montfoortse verhoudingen is het bestuur eindverantwoordelijk voor haar ambtenaren en is het ongebruikelijk dat er discussie wordt gevoerd over medewerkers die zich politiek gezien niet kunnen verdedigen.

Onze medewerkers verdienen onze volle steun. In dat licht willen wij benadrukken dat het college, zich daarbij gesteund voelend door de gemeenteraad, het volle vertrouwen heeft in haar gemeentesecretaris mevr. Marjon Gadella en haar rol in het ingezette verbetertraject van de samenwerking.

Wij zijn bezorgd over de bestuurlijke patstelling die nu is ontstaan in IJsselstein. Dit maakt het voor het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking, waarvan de collegeleden van Montfoort deel uitmaken, thans zeer moeilijk om op een goede wijze invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid voor UW Samenwerking. De voortgang van het verbetertraject komt in gevaar door de huidige politieke situatie in IJsselstein.

Het is belangrijk om nu vooral met elkaar vooruit te kijken en energie in te steken in de toekomst. Een goed draaiende organisatie is van groot belang om onze inwoners optimaal te bedienen. Willen wij het verbetertraject van de ambtelijke samenwerking tussen Montfoort en IJsselstein als goede buren kunnen afronden, dan is het van belang dat er rust en duidelijkheid komt. Achteraf kan alles beter. Voor de toekomst lijkt het wijs om samen vanuit verbinding en verstand te handelen en verwijten en emoties niet de boventoon te laten voeren.

College van burgemeester en wethouders

Gemeente Montfoort

 

    Meer berichten in deze categorie:
Extra raadsvergadering 19 maart (13-03-2018)
Montfoort sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie (12-03-2018)
Verkiezingsdebatten Montfoort en Linschoten (08-03-2018)
Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018 (08-03-2018)
Raadsvergadering 5 maart (06-03-2018)
Agenda raadsvergadering 5 maart 2019 (22-02-2018)
Gezondheidstoestand kastanjebomen Kasteelplein (21-02-2018)
Geef hulpdiensten de ruimte (21-02-2018)
Extra raadsvergadering 19 februari m.b.t. Landgoed Cromwijk (21-02-2018)
Gezondheid kastanjebomen Kasteelplein (20-02-2018)
Extra raadsvergadering 19 februari aanvang 19.45 uur (13-02-2018)
Inloopspreekuur aanslag lokale belastingen en WOZ-beschikking (12-02-2018)
Agenda forum Ruimte 19 februari (12-02-2018)
Agenda forum Samenleving 20 februari (12-02-2018)
Montfoort blijft veilig (08-02-2018)
Zet uw alcoholgebruik op pauze (06-02-2018)
Regionale koers 'zelfstandig begeleid wonen voor kwetsbaren' (06-02-2018)
Bomenkap Liefhovendijk (06-02-2018)
Vervolg raadsvergadering 29 januari op 5 februari (06-02-2018)
Ontwikkeling voormalige Hoflandschool volgende fase in (05-02-2018)
Verkiezingsdebatten in Montfoort en Linschoten (02-02-2018)
Geweldig nieuws voor de stadsmuur (02-02-2018)
Voortzetting raadsvergadering van 29 januari (31-01-2018)
Raadsvergadering 29 januari 2018 te Montfoort (30-01-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

CDA Montfoort - Met en voor elkaar

VVD - Orde op zaken

Progressief Akkoord

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Cross Roads
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018