StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:11-06-2021
Bijgewerkt op:11-06-2021 11:36

Agenda commissie Financien 22 maart 2021 (digitaal)

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de digitale vergadering van de commissie Financiën te houden op dinsdag 22 juni 

2021, aanvang 20.00 uur

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer C.L. Jonkers

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

tot

21.45 uur

5.

Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 Montfoort

De jaarstukken zijn opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft per programma inzicht in de gerealiseerde effecten en uitgevoerde activiteiten in 2020. Per onderdeel uit de begroting 2020 is aangegeven welke effecten zijn bereikt en ook welke activiteiten zijn uitgevoerd. Door middel van deze stukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en de financiële gevolgen daarvan. De raad wordt verzocht de jaarrekening 2020 vast te stellen.

21.45 uur tot

22.45 uur

6.

Raadsvoorstel Herstelplan 2021-2024 Montfoort

In december 2020 is de gemeente Montfoort door de provincie onder verscherpt financieel toezicht geplaatst. De provincie heeft om een herstelplan gevraagd, dat nu voorligt om door de raad te worden vastgesteld. De Voorjaarsnota 2021, waarin de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 worden gerapporteerd, is een onlosmakelijk onderdeel van het Herstelplan 2021-2024.

22.45 uur

7.

Vaststellen besluitenlijst commissie Financiën 2 november 2020

    Meer berichten in deze categorie:
Herinrichting route Hofstraat, Om ít Hof en Hofplein (12-07-2021)
Raadsvergadering 5 en 6 juli 2021 (digitaal) (07-07-2021)
Unieke nieuwe Infill Kunstgrasvelden Montfoort SVí19 (07-07-2021)
Nieuw model Nederlandse identiteitskaart (07-07-2021)
Raadsvergadering 5 juli 2021 (digitaal) (25-06-2021)
Reactieronde concept-Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit (25-06-2021)
Herstelplan na verscherpt preventief toezicht Provincie Utrecht: nog geen sluitende meerjarenbegroting (11-06-2021)
Agenda commissie Financien 22 maart 2021 (digitaal) (11-06-2021)
Agenda commissie Ruimte maandag 21 juni 2021 (digitaal) (11-06-2021)
Groen licht van provincie Utrecht voor de ontwikkeling van twee woningbouwlocaties buiten de bebouwde kom (07-06-2021)
Werkzaamheden kruispunt Doeldijk, Lindeboomsweg,Cattenbroekerdijk en IJsselveld (03-06-2021)
Raadsvergadering 31 mei en voortzetting 1 juni 2021 (digitaal) (02-06-2021)
Bibliotheek Montfoort en Linschoten door corona jaar uitgesteld (01-06-2021)
Eerste aanpassingen verkeerscirculatie binnenstad Montfoort (01-06-2021)
Agenda digitale raadsvergadering 31 mei 2021 (21-05-2021)
Participatieronde (21-05-2021)
Horeca- en terrassenbeleid: meer ruimte voor levendigheid (10-05-2021)
Agenda digitale commissievergadering Samenleving 18 mei (07-05-2021)
Agenda digitale commissievergadering Ruimte 17 mei (07-05-2021)
Gemeente Montfoort gaat 430 woningen bouwen tot 2030 (26-04-2021)
Groenstructuurplan afgerond (20-04-2021)
Openbare verlichting: duurzaamheid en financiŽn hand in hand (20-04-2021)
Werkzaamheden Cattenbroekerdijk 12 t/m 14 april 2021 (07-04-2021)
Hoe groen is uw tuin? Bereken nu uw tuinlabel! (07-04-2021)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021