StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:07-05-2021
Bijgewerkt op:07-05-2021 17:12

Agenda digitale commissievergadering Samenleving 18 mei

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de digitale vergadering van de commissie Samenleving te houden op dinsdag 18 mei 2021, aanvang 20.00 uur

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer C. Schrijver

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Raadsvoorstel Visie Recreatie & Toerisme Montfoort 2021 - 2024

Recreatie & Toerisme is voor de gemeente Montfoort een speerpunt van beleid. De gemeenteraad heeft bij motie van 27 januari 2020 het college verzocht het koersdocument ‘Welkom binnen de poorten van Montfoort’ aan te passen naar een ontwikkelingsvisie voor de komende jaren. Het college heeft in samenspraak met betrokken partijen de ‘Visie voor Recreatie & Toerisme Montfoort 2021 - 2024’ laten opstellen. Een visie om het bijzondere toeristisch-recreatieve product Montfoort te koesteren en te helpen ontwikkelen naar een toekomstbestendig, vitaal, eigentijds en inclusief en toegankelijk product. De raad wordt voorgesteld de visie Recreatie & Toerisme Montfoort 2021 - 2024 ‘Montfoort ‘Bijzonder Gewoon” vast te stellen.

21.15 uur

 

6.

Raadsvoorstel Evaluatie Huis van Ervaring

In oktober 2019 heeft de raad het besluit genomen tot realisatie van het Huis van Ervaring met de toezegging dat de opbouw van het Huis van Ervaring plaatsvindt in de jaren 2020 en 2021 en er medio 2021 een evaluatie wordt aangeboden. Door de coronapandemie wordt de raad voorgesteld de opbouwfase voor het Huis van Ervaring met een jaar te verlengen tot en met 2022 en medio 2022 definitief te beslissen over de structurele inbedding van het Huis van Ervaring.

22.00 uur

 

7.

Raadsinformatiebrief over het  bestemmingsplan Willeskop 77 en 77c ***)

De fractie van Lokaal Montfoort heeft verzocht om agendering van dit onderwerp om de volgende redenen:

  • De kwestie is nog steeds onder de rechter.
  • Er is sprake van legalisering van zaken die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan.
  • De gemeente handhaaft niet ondanks eerdere uitspraken van de rechter.
  • Het college heeft niet geïnventariseerd bij de raad of dit wenselijk is
  • Het bestemmingsplan staat open voor bezwaar en beroep. Dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Het bestemmingsplan lost dus niets op. Sterker nog het probleem wordt er alleen maar groter door.

22.30 uur

8.

Vaststellen besluitenlijst commissie Samenleving 2 maart 2021

22.30 uur

9.

Actie- en toezeggingenlijst commissie Samenleving

                                 

    Meer berichten in deze categorie:
Herinrichting route Hofstraat, Om ít Hof en Hofplein (12-07-2021)
Raadsvergadering 5 en 6 juli 2021 (digitaal) (07-07-2021)
Unieke nieuwe Infill Kunstgrasvelden Montfoort SVí19 (07-07-2021)
Nieuw model Nederlandse identiteitskaart (07-07-2021)
Raadsvergadering 5 juli 2021 (digitaal) (25-06-2021)
Reactieronde concept-Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit (25-06-2021)
Herstelplan na verscherpt preventief toezicht Provincie Utrecht: nog geen sluitende meerjarenbegroting (11-06-2021)
Agenda commissie Financien 22 maart 2021 (digitaal) (11-06-2021)
Agenda commissie Ruimte maandag 21 juni 2021 (digitaal) (11-06-2021)
Groen licht van provincie Utrecht voor de ontwikkeling van twee woningbouwlocaties buiten de bebouwde kom (07-06-2021)
Werkzaamheden kruispunt Doeldijk, Lindeboomsweg,Cattenbroekerdijk en IJsselveld (03-06-2021)
Raadsvergadering 31 mei en voortzetting 1 juni 2021 (digitaal) (02-06-2021)
Bibliotheek Montfoort en Linschoten door corona jaar uitgesteld (01-06-2021)
Eerste aanpassingen verkeerscirculatie binnenstad Montfoort (01-06-2021)
Agenda digitale raadsvergadering 31 mei 2021 (21-05-2021)
Participatieronde (21-05-2021)
Horeca- en terrassenbeleid: meer ruimte voor levendigheid (10-05-2021)
Agenda digitale commissievergadering Samenleving 18 mei (07-05-2021)
Agenda digitale commissievergadering Ruimte 17 mei (07-05-2021)
Gemeente Montfoort gaat 430 woningen bouwen tot 2030 (26-04-2021)
Groenstructuurplan afgerond (20-04-2021)
Openbare verlichting: duurzaamheid en financiŽn hand in hand (20-04-2021)
Werkzaamheden Cattenbroekerdijk 12 t/m 14 april 2021 (07-04-2021)
Hoe groen is uw tuin? Bereken nu uw tuinlabel! (07-04-2021)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021