StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:07-05-2021
Bijgewerkt op:07-05-2021 17:13

Agenda digitale commissievergadering Ruimte 17 mei

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de digitale vergadering van de commissie Ruimte te houden op maandag 17 mei 2021, aanvang 20.00 uur

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer L. Hammendorp

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Verkeersveiligheid scholencomplex *)

Raadslid Timmerarends (SGP) heeft verzocht om agendering van dit onderwerp met het doel de verkeersveiligheid rond het scholencomplex te bespreken. Welke maatregelen uit het verkeersrapport worden overgenomen en welke niet en wat zijn de kosten van deze maatregelen? Daarnaast wordt verzocht om een statusupdate van het project.

21.30 uur

 

6.

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Benedenkerkweg 1B, Montfoort

Genoemd bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de locatie Benedenkerkweg 1B in Montfoort waar het bedrijf Van der Horst Aanhangwagens BV is gevestigd. De eigenaren van het bedrijf hebben het plan om hun bedrijfsterrein uit te breiden voor extra opslagruimte, een groenstrook rondom het bestaande pand aan te leggen en een vrijstaande woning te bouwen. Dit is uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan dat in procedure is gebracht en nu ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

 

21.50 uur

7.

Raadsvoorstel Toetreding gemeente Montfoort tot U10

Om de belangen van onze inwoners op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, landschap en energie goed te behartigen, is deel uitmaken van een regionaal netwerk noodzakelijk. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om toe te treden tot de netwerkorganisatie U10 en de alliantie met betrekking tot het Mobiliteitsconvenant.

22.15 uur

8.

Raadsvoorstel Zienswijze Integraal Ruimtelijk Perspectief

De afgelopen periode is in de U16 de stap gemaakt van de REP Contour naar de

verstedelijkingsstrategie REP U16. Deze strategie is namens de regio de input is geweest voor het ontwikkelperspectief Utrecht Nabij, waaraan rijk en regio zich hebben gecommitteerd als verstedelijkingsrichting voor de lange termijn en is de basis voor het Integraal Ruimtelijk Perspectief REP U16 tot 2040 (IRP). De raad wordt gevraagd in te stemmen met de zienswijze op het concept IRP. Met deze zienswijze wordt de raad in de gelegenheid gesteld aan de voorkant invloed uit te oefenen, alvorens het definitieve IRP ter besluitvorming wordt aangeboden.

22.55 uur

9.

Vaststellen besluitenlijst commissie Ruimte 1 maart 2021

22.55 uur

10.

Actie- en toezeggingenlijst commissie Ruimte

 

    Meer berichten in deze categorie:
Herinrichting route Hofstraat, Om ít Hof en Hofplein (12-07-2021)
Raadsvergadering 5 en 6 juli 2021 (digitaal) (07-07-2021)
Unieke nieuwe Infill Kunstgrasvelden Montfoort SVí19 (07-07-2021)
Nieuw model Nederlandse identiteitskaart (07-07-2021)
Raadsvergadering 5 juli 2021 (digitaal) (25-06-2021)
Reactieronde concept-Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit (25-06-2021)
Herstelplan na verscherpt preventief toezicht Provincie Utrecht: nog geen sluitende meerjarenbegroting (11-06-2021)
Agenda commissie Financien 22 maart 2021 (digitaal) (11-06-2021)
Agenda commissie Ruimte maandag 21 juni 2021 (digitaal) (11-06-2021)
Groen licht van provincie Utrecht voor de ontwikkeling van twee woningbouwlocaties buiten de bebouwde kom (07-06-2021)
Werkzaamheden kruispunt Doeldijk, Lindeboomsweg,Cattenbroekerdijk en IJsselveld (03-06-2021)
Raadsvergadering 31 mei en voortzetting 1 juni 2021 (digitaal) (02-06-2021)
Bibliotheek Montfoort en Linschoten door corona jaar uitgesteld (01-06-2021)
Eerste aanpassingen verkeerscirculatie binnenstad Montfoort (01-06-2021)
Agenda digitale raadsvergadering 31 mei 2021 (21-05-2021)
Participatieronde (21-05-2021)
Horeca- en terrassenbeleid: meer ruimte voor levendigheid (10-05-2021)
Agenda digitale commissievergadering Samenleving 18 mei (07-05-2021)
Agenda digitale commissievergadering Ruimte 17 mei (07-05-2021)
Gemeente Montfoort gaat 430 woningen bouwen tot 2030 (26-04-2021)
Groenstructuurplan afgerond (20-04-2021)
Openbare verlichting: duurzaamheid en financiŽn hand in hand (20-04-2021)
Werkzaamheden Cattenbroekerdijk 12 t/m 14 april 2021 (07-04-2021)
Hoe groen is uw tuin? Bereken nu uw tuinlabel! (07-04-2021)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021