StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:13-02-2022
Bijgewerkt op:13-02-2022 15:09

Agenda gecombineerde commissie Ruimte / Samenleving 21 februari 2022

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de vergadering van de gecombineerde commissie Ruimte/Samenleving te houden op maandag 21 februari 2022, aanvang 20.00 uur, in het Huis van Montfoort

                

 

 

 

 

Voorzitter: de heer L. Hammendorp

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Raadsvoorstel Besluit n.a.v. ingediende bezwaar tegen vestiging Wvg op locatie Doeldijk (nr. 1188910) *)

Er is bezwaar ingediend tegen de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op de locatie Doeldijk. De commissie Bezwaarschriften heeft bezwaarmaker in de gelegenheid gesteld om diens bezwaar mondeling toe te lichten en heeft advies uitgebracht. De raad dient te besluiten of dit advies wordt overgenomen.

Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk.

20.55 uur

 

6.

Raadsvoorstel Zienswijze gewijzigde begroting 2022-2025 en spoorboekje Ferm Werk (nr. 1189627) **)

Door ontwikkelingen binnen en buiten Ferm Werk moet de begroting 2022 van Ferm Werk worden gewijzigd. Er worden voor Montfoort geen extra lasten verwacht. Vanwege de vele wijzigingen wordt de raad gevraagd om een zienswijze op de begroting 2022-2025 en het 'spoorboekje 2022’. In dit spoorboekje wordt ingegaan op de bestuursopdrachten van de afgelopen periode, de voornemens voor het komende jaar en de planning daarvan.

21.15 uur

 

7.

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Cattenbroekerdijk 34 Linschoten (nr.1197522) *)

Het bestemmingsplan “Cattenbroekerdijk 34” voorziet in een aanpassing van een bestaand agrarisch bouwvlak om de vervangende nieuwbouw van een mestsilo aan de achterzijde van het agrarisch perceel mogelijk te maken. De bouw van de mestsilo is niet toegestaan omdat deze is gelegen buiten het agrarisch bouwvlak. Het bestemmingsplan is daarop aangepast. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

21.35 uur

 

8.

Raadsinformatiebrief Positie Montfoort n.a.v. niet vaststellen RES 1.0 **)

De fractie van Lokaal Montfoort heeft verzocht de raadsinformatiebrief Positie Montfoort n.a.v. niet vaststellen RES 1.0 ter bespreking te agenderen.

21.55 uur

9.

Vaststellen besluitenlijsten commissie Ruimte 24 en 25 januari 2022

21.55 uur

10.

Actie- en toezeggingenlijst commissie Ruimte en commissie Samenleving

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022