StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:16-01-2022
Bijgewerkt op:16-01-2022 14:54

Agenda commissie Ruimte 24 januari 2022

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte te houden op maandag 24 januari 2022 , aanvang 20.00 uur, in het Huis van Montfoort

                

 

 

 

 

Voorzitter: de heer L. Hammendorp

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Raadsvoorstel Ruimtelijke kaders voor de hippische sector (nr. 1057547) *)

Deze kadernotitie is opgesteld om (ver)nieuw(d)e ruimtelijke kaders te stellen voor de bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouderij binnen de gemeente Montfoort en is tevens de basis voor het actualiseren van de bestaande ‘Beleidsnotitie Hippische Sector gemeente Montfoort 2012’

De raad wordt voorgesteld deze kadernotitie vast te stellen en daarmee in te stemmen met de aangegeven kaders.

21.15 uur

 

6.

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Willeskop 77 en 77c (nr. 1057899) *)

Het bestemmingsplan “Willeskop 77 en 77c” voorziet in een planologische regeling rond paardenhouderij op het perceel Willeskop 77c.

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

21.40 uur

 

7.

Initiatiefvoorstel Progressief Akkoord Woonwagenbeleid 2022 **)

De fractie van Progressief Akkoord stelt de raad voor:

  1. Het  Woonwagenbeleid 2022 gemeente Montfoort vast te stellen, waaronder het realiseren van 12 nieuwe woonwagenstandplaatsen binnen tien jaar. 
  2. Deze woonwagenplekken toe te voegen aan het totaal aantal  te bouwen woningen conform de Woonvisie gemeente Montfoort 2019-2030.
  3. Het woonwagenbeleid 2022 gemeente Montfoort vast te stellen als onderdeel van de vigerende woonvisie en de te realiseren woonwagens toe te voegen aan de woningbouwprogrammering.
    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022