StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:20-04-2021
Bijgewerkt op:20-04-2021 15:56

Groenstructuurplan afgerond

Bron: gemeente Montfoort
    

In 2019 zijn we met inwoners het gesprek aangegaan over het gemeentelijk groen en ons mooie polderlandschap. Het ging daarbij over de waarde van het groen, over de toekomst van het groen, over eventuele overlast van het groen en over divers en natuurlijk groen. Eenzelfde gesprek over vooral het groen binnen de gemeentegrenzen hebben we met de gemeenteraad gehad. Maar we hebben ook gekeken naar de historische ontwikkeling van Montfoort. Een veel uitgebreidere studie hiernaar is overigens gedaan in het proces van de Cultuurhistorische Waardenkaart, die onlangs is gepresenteerd.

Alle input die we op deze manier hebben verzameld hebben we vervolgens beoordeeld en dat heeft geleid tot drie voor Montfoort kenmerkende groene hoofdthema’s: Gezondheid, Leefbaarheid en Cultuurhistorie. Deze thema’s vormen samen de pijlers van onze visie ‘Montfoort ziet groen als basis voor een toekomstbestendige omgeving die bijdraagt aan een gezonde en levendige gemeente, met respect voor onze cultuurhistorie.’

Dit alles heeft uiteindelijk in woord en beeld vorm gekregen in het ‘gemeentelijk Groenstructuurplan.’ Het is een plan op hoofdlijnen waarin de structuren op een kaart zijn weergegeven. Hierop zijn onder andere de groene hoofdstructuren en de wijkstructuren te zien. Dit openbaar groen is waardevol en zal altijd, tenzij het niet anders kan, in stand worden gehouden. 

Het Groenstructuurplan is vorig jaar ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden. De raad besloot om het Groenstructuurplan of delen hiervan op te nemen in de Omgevingsvisie. Op moment dat de Omgevingswet van kracht wordt, heeft het Groenstructuurplan een formele, juridische status. Tegelijk met het aanbieden van het Groenstructuurplan is het Boombeheerplan aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dit is een technisch document waarin aanbevelingen worden gedaan over het boomonderhoud. De raad heeft het plan vastgesteld en daarbij is besloten om jaarlijks extra geld vrij te maken om bomen te kunnen vervangen.

Groenstructuurplan

Het Groenstructuurplan is samengevat in een kerndocument en is samen met de Groenstructuurkaart terug te vinden via https://kaartserver.nl/montfoort/groenstructuur/

In het Kerndocument staan verschillende aanbevelingen om de drie hoofdthema’s Leefbaarheid, Gezondheid en Cultuurhistorie te verbeteren. 

Doorgeven initiatieven

Inwoners hebben tijdens de inloopavonden ook suggesties gedaan om het groen in hun buurt te verbeteren, bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes en een pluktuin voor de buurt en het inplanten van boomspiegels. Heeft u ook een initiatief op het gebied van Groen, dan gaan we graag met u in gesprek om de mogelijkheden bekijken. U kunt hiervoor contact opnemen met Gemeente Montfoort via 0348 47 64 00 en vragen naar de medewerker groen of stuur een mail naar info@montfoort.nl.

Kerndocument Groenstructuurplan

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

besteonderdelen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2021