StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:13-04-2023
Bijgewerkt op:13-04-2023 12:09

Gemeente wil grip houden op ontwikkeling gebied duurzame energiebronnen

Bron: Gemeente Montfoort
    

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 april besloten de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe te passen op een aantal percelen in de gemeente. Dit houdt in dat de grondeigenaren hun grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden als ze deze willen verkopen. Het gaat om het gebied ten noorden van de kern Montfoort, ten zuiden van de A12, ten westen van de Blindeweg en ten oosten van de Cattenbroekerdijk.

Dit doen we om zelf  invloed te hebben op een eventuele ontwikkeling van dit gebied voor duurzame energiebronnen. We willen voorkomen dat de grond in handen komt van speculanten. Dit gebied is ook als meest kansrijk voor duurzame energiebronnen naar voren gekomen in het Toets- en Afwegingskader Duurzame Energie.

Waarom doen we dit?
Het klimaat verandert. Daarom willen we steeds meer energie die we gebruiken op een duurzame manier opwekken. In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Toets- en Afwegingskader Duurzame Energie vastgesteld. In het proces om te komen tot dit toets- en afwegingskader hebben we een uitgebreid participatietraject doorlopen. Ieder verzoek om ergens in onze gemeente energie op te wekken, wordt op basis van dit document beoordeeld.

Provincie Utrecht
In juli 2022 heeft de provincie Utrecht aangegeven dat er meer balans moet komen tussen de verschillende energiebronnen. Zij heeft gemeenten daarbij opgeroepen om (extra) windenergie- zoekgebieden vast te stellen. Ook heeft zij in haar PlanMER Windenergie (plan milieu-effectrapportage) een aantal (zoek)gebieden in de provincie aangegeven die zij als kansrijk zien en onderzoeken. Daarvan ligt een aantal gebieden in onze gemeente, waaronder het gebied waarop het college van B&W op 4 april Wvg toegepast heeft. De provincie is in deze projecten het bevoegd gezag en kan bij uitblijven van aanvullende zoekgebieden voor windenergie gebruikmaken van haar bevoegdheden om deze te realiseren. We willen dit graag (zoveel mogelijk) zelf in de hand houden, om de belangen van onze inwoners te waarborgen.

Inzage besluit
De grondeigenaren hebben een brief gekregen en wethouder Van Wikselaar is bij hen langs gegaan om in een gesprek meer uitleg te geven. Zij kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bekendmaking hiervan is  ook gepubliceerd op 5 april 2023 via Overheid.nl. Anderen hebben vanaf deze datum vier weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Het besluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 april 2023 voor iedereen digitaal of in het Huis van Montfoort ter inzage.

Hoe gaat het verder?
Door het collegebesluit is de Wvg tijdelijk geldig. Binnen drie maanden moet de gemeenteraad over de aanwijzing van percelen besluiten om de Wvg wettelijk geldig te maken. De verwachting is dat een raadsvoorstel inclusief een document met bezwaren en zienswijzen op 3 juli a.s. door de gemeenteraad behandeld wordt. Als de raad dit voorstel bestendigd, ligt het voorkeursrecht voor de komende drie jaar vast.

    Meer berichten in deze categorie:
Ophalen grof tuinafval: geef het voor woensdag 6 maart door (27-02-2024)
Nieuw reisdocument nodig? (26-02-2024)
Vergoeding voor eigen risico zorgverzekering (26-02-2024)
Samen opvoeden en opgroeien: denk en praat mee! (26-02-2024)
Webinar financile regelingen mantelzorgers op 19 maart (23-02-2024)
Meedenkavond 29 februari: bereikbaarheid en veiligheid Linschoten (22-02-2024)
Raadscommissie vergaderingen 4 en 5 maart 2024 (22-02-2024)
Wie beslist als er sprake is van dementie? 7 maart (21-02-2024)
De toekomst voor dorpshuis De Vaart en Burgemeester de Geusplein (21-02-2024)
Burgemeester sluit units aan Lindeboomsweg in Montfoort (15-02-2024)
Informatieavond '5 redenen om nu te verduurzamen' (14-02-2024)
Extra parkeerplekken moeten Montfoort beter toegankelijk maken voor hulpdiensten (12-02-2024)
12 februari afsluiting inrit naar Hofplein vanaf provinciale weg (12-02-2024)
Werkzaamheden Korte Linschoten Westzijde (09-02-2024)
Werkzaamheden Hofplein afgerond voor carnavalsweekend (08-02-2024)
De winnaars van de Sport Awards (08-02-2024)
Flexwoningen, een versnelde oplossing voor de druk op de woningmarkt (05-02-2024)
Informatieavonden '5 redenen om nu te verduurzamen' (05-02-2024)
Informatieavond bereikbaarheid en veiligheid Linschoten 14 februari (05-02-2024)
Voornemen tot verkoop gronden Hofdijk (05-02-2024)
Agenda raadsvergadering 12 februari 2024 (31-01-2024)
Mensen met dementie moeten anticiperen (23-01-2024)
Mijlpaal: sleutels Kindcentrum Montfoort overgedragen (21-01-2024)
Agenda Raadscommissies 30 januari 2024 (17-01-2024)
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Petra van Hartskamp (15-01-2024)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Tussen 12 en 2 met Kees en Dre


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2024