StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:12-04-2022
Bijgewerkt op:12-04-2022 10:57

Raadsvergadering 11 april 2022

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 11 april 2022

De voorzitter opent de vergadering, deze keer helaas weer digitaal in verband met een aantal corona gevallen binnen de raad. Hierdoor komen de agendapunten 9 en 13 over het benoemen van de commissieleden te vervallen.

4. De informateurs en de voorzitter van Lokaal Montfoort Dhr. Hoogstraten geven een korte terugkoppeling over de afgelopen informatieronde.

Verder worden de lopende zaken behandeld.

Hierna volgden er een aantal benoemingen:

  • Benoemen eerste en tweede plv. Voorzitter van de Raad

(mevr. Van Kooten en Dhr. Verkaik)

  • Benoemen leden van de werkgeverscommissie

(Dhr. Andriessen, Herben en Pennarts)

  • Benoemen voorzitters en plaatsvervangers van de commissies Ruimte, Samenleving en Financiën
  • Ruimte (Dhr. Hoogstraten en plv. Dhr. Timmerarends)
  • Samenleving (Dhr. Schrijver en plv. Dhr. Pennarts)
  • Financiën (Dhr. Kok en plv. Dhr. Van Rooyen)

De voorstellen werden unaniem aanvaard.

Tot slot volgden er nog 2 moties vreemd aan de orde van de dag van Lokaal Montfoort

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort,

constaterende dat:

• Op 14 april de gemeente opgave moet doen van beoogde uitbreidingslocaties voor woningbouw bij de provincie

• De Locatie IJsselvreugd pas na 2030 in ontwikkeling wordt genomen volgens het eerdere raadsbesluit

• Grondeigenaren hebben aangegeven dat als 2030 wordt gehandhaafd de locatie dan niet meer beschikbaar is in de toekomst. De grootste grondeigenaar maakt dan de keuze zijn bedrijf voort te zetten en niet meer te willen verkopen.

• IJsselvreugd met De Bleek bij uitstek de beste kans bieden om een groot aantal woningen te bouwen.

draagt het college op:

De ontwikkellocatie IJsselvreugd mede aan te melden voor woningbouw op de voorlopige lijst die op 14 april bij de provincie moet worden aangeleverd. En het proces om deze locatie in ontwikkeling te nemen per direct op te starten in deze raadsperiode.

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 9 stemmen voor (LM, CDA, SGP en CU) en 6 stemmen tegen aanvaard

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort,

constaterende dat:

• Er nog steeds stappen worden gezet in lopende projecten waarvan op dit moment onduidelijk is wat de consequenties zijn voor de nieuwe raad en college.

• Raad en college daarmee de mogelijkheid wordt ontnomen om mogelijk andere afwegingen te maken op basis van voortschrijdend inzicht.

• In sommige dossiers de zaak onder de rechter is waarbij nog geen vonnis is gewezen.

En dus niet kan worden overzien wat de (financiële) consequenties van een uitspraak kunnen zijn voor de gemeente.

• Het tevens onduidelijk is wat voor afspraken er nu precies zijn gemaakt met derden in deze projecten

overwegende dat:

• De nieuwe raad en het college inzicht moeten hebben in alle lopende projecten en dossiers.

• het zittende college demissionair is en daarmee geen uitspraken of toezeggingen meer kan doen.

van oordeel dat:

• Er op deze gehanteerde wijze geen goede overdracht is van lopende projecten en dossiers.

• Een korte status quo periode het meest wenselijk is om een goede overdracht te bevorderen.

draagt het college op:

De volgende projecten “on hold’ te zetten tot de formatieperiode is afgerond en een nieuw college is aangetreden:

• Scholencomplex

• De Vaart

• De Bleek (plannen wel indienen)

• Doeldijk (plannen wel indienen)

• Verkeerssituatie binnenstad (wordt aangehouden in afwachting evaluatie)

• Voor deze projecten geen bindende afspraken meer te maken

• Alle betrokken partijen van dit besluit op de hoogte te brengen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 10 stemmen voor (Dhr. Andriessen VVD, LM, CDA, SGP en CU) en 5 stemmen tegen aanvaard

Hierna kon de voorzitter om 22.29 uur deze digitale vergadering afsluiten.

 

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Renovatie brug in Laan van Rapijnen (29-09-2023)
Montfoort onderzoekt locatie aan de Bleek fase 2 voor ontwikkeling flexwoningen (29-09-2023)
Thema-avond : Als thuis wonen niet meer gaat, 5 oktober (21-09-2023)
Verkeershinder draaibrug op 20 en 21 september in de avond en nacht (19-09-2023)
Werkzaamheden herinrichting Hofstraat, Om t Hof en Hofplein (15-09-2023)
Agenda raadsvergadering 25 september (15-09-2023)
Opnieuw inrichten hoofdwegen Linschoten (13-09-2023)
Nieuwe toeristische bewegwijzering onthuld in Montfoort en Linschoten (09-09-2023)
Afsluiting Verlengde Hoogstraat ter hoogte van parkeerplaats Albert Heijn Montfoort (07-09-2023)
Vanaf september receptie SWOM voortaan elke vrijdagmiddag gesloten (28-08-2023)
Tijdelijke verkeersmaatregelen op 19 augustus i.v.m. de Jaarmarkt Montfoort (17-08-2023)
Verkeershinder draaibrug op 22 augustus van 21.00 tot uiterlijk 06:00 uur (17-08-2023)
Gratis OV voor ouderen met beperkt inkomen (11-08-2023)
Groot onderhoud N210 (27-07-2023)
Gemeenteraad stemt in met voorkeursrecht gebied duurzame energiebronnen (27-07-2023)
Ruimtelijke kaders voor paardenhouderijen (20-07-2023)
Nieuwe paden begraafplaats Stuivenberg (14-07-2023)
Herontwikkeling Burgemeester De Geusplein (14-07-2023)
Melding openbare ruimte (14-07-2023)
Raadsvergadering gemeente Montfoort 3 juli 2023+ besluiten (13-07-2023)
Inwoners met betalingsachterstanden krijgen op tijd hulp (09-07-2023)
Gemeente wil grip houden op uitbreiding bedrijventerrein Heeswijk (09-07-2023)
Wijziging aanbiedtijden afval in zomer (05-07-2023)
Ondertekening horeca convenant 2023 (04-07-2023)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023