StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:05-10-2021
Bijgewerkt op:05-10-2021 21:10

Agenda commissie Ruimte 12 oktober 2021

Bron: gemeente Montfoort
    

Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte te houden op dinsdag 12 oktober 2021, aanvang 20.00 uur, in het Huis van Montfoort

                

 

 

 

 Voorzitter: de heer L. Hammendorp

20.00 uur

 

1. 2.

Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

20.05 uur

 

3.

Mededelingen college

20.15 uur

 

4.

Spreekrecht burgers

20.45 uur

 

5.

Raadsvoorstel Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit (nr. 1030580) *)

Met het afwegingskader maakt de gemeente Montfoort beleidsmatige ruimte voor het opwekken van duurzame elektriciteit met zonnevelden en/of windturbines. Voor het gebied waar de voorkeursvariant op ziet betekent dit dat initiatieven voor zonnevelden en/of windturbines zich kunnen melden bij de gemeente. Voor andere gebieden betekent dit dat het op dit moment geen zin heeft om een plan te maken en/of in te dienen. Daarmee ontstaat er voor alle partijen – zoals inwoners, grondeigenaren, ontwikkelaars etc. – duidelijkheid over de ruimtelijke (on)mogelijkheden van voorzieningen van opwek van duurzame elektriciteit.

21.30 uur

 

6.

Raadsvoorstel Kerkenvisie gemeente Montfoort 2021 (nr. 1039862) **)

In november 2020 is de raad geïnformeerd over het voornemen van het college tot het opstellen van een Kerkenvisie. De raad wordt nu voorgesteld deze Kerkenvisie vast te stellen. Met de Kerkenvisie is de huidige staat en het toekomstperspectief van het kerkelijk erfgoed binnen de gemeente in kaart gebracht.

21.50 uur

 

7.

Raadsvoorstel Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) (nr. 1036657) *)

Door inzet van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) kan de gemeente

verduurzamingsvoorzieningen (laten) treffen aan individuele particulier woningen. Het gaat om een gemeentelijk instrument, waarbij de gemeentelijke bekostiging van tot stand te brengen verduurzamingsvoorzieningen wordt omgeslagen op de eigenaren van de woningen die als gevolg hiervan zijn ‘gebaat’.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de toepassing van de GVR binnen de gemeente Montfoort en het model-bekostigingsbesluit en de modelverordening te bekrachtigen.

22.15 uur

8.

Vaststellen besluitenlijst commissie Ruimte 13, 14 en 20 september 2021

22.15 uur

9.

Actie- en toezeggingenlijst commissie Ruimte

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022