StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:02-12-2019
Bijgewerkt op:02-12-2019 16:39

Eer uw vader en uw moeder Een verslag van het protest voor goede ouderenzorg en de vergadering van 25 november

Bron: G. van Ruiten
    

 ‘We hadden wel afgesproken met elkaar dat we eerlijk naar elkaar zouden zijn. En als je van een directie te horen krijgt dat hun besluit onherroepelijk vast staat, dan is dat een besluit van de Rijnhoven, die we allemaal heel erg vinden. De vraag is nu hoe we dit gaan oplossen met elkaar want we willen hier wel die voorziening hebben’, aldus van Hartskamp gisteren voor een bomvolle zaal in het St. Joseph gebouw. Zij reageerde daarmee op het boegeroep van de aanwezigen en voegde eraan toe: ‘Er moet wel een sluitende begroting zijn voor een nieuwe voorziening anders gaat die het ook niet redden’.

Naar schatting tweehonderd inwoners trokken maandagavond eerst in een luide optocht vanaf de Jumbo supermarkt richting het St. Josephgebouw, waar het ook al druk was. De avond startte met een kort welkom van de burgemeester en de insprekers: de actiegroep B.O.M (Behoud Ouderenzorg Montfoort), de Rooms Katholieke Kerk, de ouderensociëteit het Knooppunt, de bewonerscommissie van het Antoniushof en de heer Wim van Seters.

Zowel interim VVD-wethouder Ten Hagen als burgemeester van Hartskamp legden de volle verantwoordelijkheid voor het verdwijnen van de Bloesemhof en de Vlinderhof maandagavond 25 november neer bij zorginstelling Rijnhoven, ten overstaan van de bomvolle zaal.

Interim wethouder Ten Hagen hield de inwoners voor: ‘Ook wij zijn overvallen door deze vervelende situatie’. Hij kreeg als antwoord boegeroep, waarop burgemeester van Hartskamp hem bijviel:         

‘Wij kunnen u niet het antwoord geven dat we het openhouden. Want dat is níet in onze handen. Ik hoop dat u dat van ons wilt aannemen, want anders hadden we het natuurlijk allang gedaan,’ zo besloot de burgemeester.

Wethouder en of burgemeester en wethouder voerden op 27 november 2018, 25 juni 2019, en 11 november 2019 gesprekken met de Rijnhoven, aldus de directrice van de Rijnhoven, mevrouw Prins. Hierbij kwamen de problemen op tafel en zou de directrice de gemeente hebben gevraagd mee te denken. Volgens Rijnhoven was de communicatie zeer gebrekkig.

Lokaal Montfoort diende na het bericht over de sluiting van de Bloesemhof en de Vlinderhof een motie van wantrouwen in tegen wethouder Rensen (Progressief Akkoord, een samenwerking van GroenLinks, PvdA en onafhankelijken). Rensen stapte op en zag daarmee af van de mogelijkheid om de inwoners en de raad verdere duidelijkheid te verschaffen. In de brief waarin hij zijn afscheid uitlegde bedankte hij het college niet, maar wenste hen wijsheid. Ten Hagen is zijn tijdelijke vervanger tot de nieuwe wethouder Yolan Koster op 9 december zal starten. 

Ten Hagen legde de aanwezigen uit: “Het is een hele beroerde situatie voor de bewoners en hun familie. Zij moeten de stad verlaten. Stelt u zich voor hoe dat is, als dat tegen je gezegd wordt: je moet binnen een paar maanden de stad verlaten. Het is heel eerlijk ook beroerd voor het gemeentebestuur, zowel college als raad. Toch sluit de Bloesemhof en de Vlinderhof. Is er iets aan te doen? Het antwoord is even simpel als ontluisterend: Nee. We hebben hierover met de directie gesproken maar het besluit is onherroepelijk. Rijnhoven wil ook niet verkopen, ook niet verhuren aan andere organisatie en daarmee is er geen ruimte voor een tijdelijke oplossing. De gemeente kan volgens Ten Hagen niet bijpassen: ‘wij mogen particuliere organisaties geen geld geven. Dat heet ongeoorloofde staatssteun en dat mogen wij niet doen.” De tijdelijke opvolger van Jocko Rensen beloofde ‘te gaan onderzoeken of er ondernemers zijn die met de gemeente willen kijken wat er mogelijk is’. ‘Maar kan ik garanderen dat er over twee jaar of over drie jaar iets staat? Nou, zover kan ik niet gaan,’ aldus Ten Hagen. Hij sprak verder over de teloorgang van de bouwplannen voor meer 24-uurszorg die er in 2018 lagen en door oud-wethouder Vlaar werden toegelicht in een brief aan de gemeente.

Later tijdens het forum gaf Ten Hagen eveneens aan dat het mooi zou zijn als er binnen drie jaar iets staat. De bijeenkomst werd besloten met vragen van een aantal inwoners. Een van hen zei: ‘hoe kan het dat er twee jaar geleden door Rijnhoven nog zóveel geld werd geïnvesteerd, terwijl u nu zegt dat het niet rendabel te maken is en niet uitlegt waarom de bouwplannen voor meer zorgplekken al jaren platliggen’. Hij kreeg luidruchtige bijval, net als een boze dame, die riep: “Wij zullen dit oplossen want we laten ons niet door de macht van het geld ondersteboven praten! En gemeente wees alsjeblieft creatief want er ís een oplossing, hij is er, dus zeg niet dat hij er niet is.” Hierna vertrok de stoet insprekers, college, forumleden en toehoorders naar de raadszaal, waar de vergadering verder ging.

Hier volgt een verslag van de forumvergadering:

In de raadszaal sprak Ten Hagen na de insprekers en de vragen met wat hij ‘de kille stem van de bestuurder’ noemde tot de forumleden. Hij sprak over paniekerige reacties.  ‘Nu gaan we meteen allemaal moties indienen. Kan dat? Heeft dat zin? Als Rijnhoven zegt, we hebben voor de bewoners een andere locatie, dan kunnen we naar de rechter gaan, maar dan denk ik dat wij bot vangen’. Toch vroeg de heer Bezuijen van D66 om bij juristen na te vragen om mogelijkheden voor een kort geding tegen Rijnhoven, vanwege de sluiting op zeer korte termijn. Ten Hagen leek dit geen goed idee. Toen de heer Bezuijen aangaf dat Ten Hagen geen jurist is vroeg de wethouder nadrukkelijk om vertrouwen. “Wij kunnen als college en raad alleen maar samen besturen als er tenminste een basis van vertrouwen is. Houd er rekening mee dat wij altijd met een hand op onze rug staan. Ieder ander mag liegen, maar de gemeente nooit. De gemeente moet altijd transparant en eerlijk zijn. Dat is een opdracht die we hebben, dat hoort bij onze functie. Dus als iemand anders iets zegt wat gelogen is dan kunnen wij alleen maar antwoorden met de waarheid. Als u zegt: Wij kunnen bij dit college er niet op aan dat zij de waarheid spreken dan hebben we een heel ander probleem dan het probleem van het sluiten van de Bloesemhof en de Vlinderhof. Vertrouw erop dat dit college buitengewoon betrokken is en dat wij de waarheid tegen u zeggen’, aldus Ten Hagen.

Mevrouw Langerak onderbrak Ten Hagen hier met de opmerking dat het door de C4 gewenste crisisteam niet is bedoeld om Rijnhoven in stand te houden, maar om een warme overdracht van de bewoners te garanderen. ‘En dat is absoluut geen paniek, wij nemen de plotselinge sluiting en de inwoners serieus, aldus Langerak. Dat vinden wij serieus genoeg om een crisisteam in te richten’. Ten Hagen noemde dit de verantwoordelijkheid van de Rijnhoven.

De opmerkingen en vragen van de verschillende forumleden:

Bart Timmerarends (SGP) sprak van ‘de enorme inzet van de burgers en het grote belang dat gehecht wordt aan het behoud van deze voorziening’. Hij noemde het ‘heel erg dat kwetsbare ouderen binnen een paar maanden gedwongen worden om te verhuizen. Dat past niet bij het respectvol omgaan met onze vaders en moeders, het vijfde gebod van de tien geboden en het is ook strijdig met de christelijke naastenliefde. Zo ga je niet met elkaar om. Dat Rijnhoven de zorg niet kan blijven voortzetten uit kostenoverwegingen begrijpen wij en respecteren wij ook. Maar de manier waarop de zorg wordt beëindigd moet dan wel in zeer nauwkeurig overleg met alle betrokkenen gebeuren. Daarom ondersteunt de SGP van harte een motie die nu in aanmaak is. Wij vinden dat wij als raad en gemeente de verantwoordelijkheid hebben om actief te zoeken naar een oplossing en dat daarbij een alternatieve aanbieder gezocht hoort te worden die tijdelijk deze zorg over kan nemen van Rijnhoven. Hierbij vragen wij het college of men bereid is om snel en proactief naar alternatieven te zoeken zodat de huidige inwoners kunnen blijven. Is het college bereid om gezamenlijk op zoek te gaan naar een aanbieder die tijdelijk deze zorg kan overnemen? Is men bereid om op korte termijn op zoek te gaan naar een houdbaar alternatief van tenminste 24 zorgplekken in de kern Montfoort. Vraag is of de wethouder op de hoogte is van de bestemming van de Bloesemhof? Wat is Rijnhoven van plan met deze locatie? Kan de wethouder de uitspraak dat de 24 uurs zorg in de Antoniushof geen risico loopt toelichten? Kan de wethouder toezeggen dat de boekspot behouden blijft? Kan de SGP een verslag krijgen van de gesprekken die zijn gevoerd met de Rijnhoven?

De heer Bezuijen van D66 ziet het als een tekortkoming van het voltallige college dat de raad niet is geïnformeerd over de dreigende sluiting. ‘Immers, als bestuur moet je te allen tijde feeling hebben met wat er in de samenleving van Montfoort leeft en ten allen tijden proactief handelen. D66 wil dat de intramurale zorg ook na het stoppen van Rijnhoven in Montfoort gecontinueerd. We moeten alles op alles zetten om in Montfoort een rendabel te exploiteren instelling komt voor 24 personen, (…) zonder hiaten. (…) De vragen: wil de wethouder in gaan op de suggesties van de heer Vlaar? Is het college van mening dat de intramurale zorg in Montfoort behouden moet blijven zonder hiaten. Wat heeft het college gedaan sinds juni. Met wie is er gesproken, wat is er besproken, is er ook gesproken met de cliëntenraad, is er gesproken met andere partijen. En tenslotte, is het mogelijk om te onderzoeken of het juridisch mogelijk is Rijnhoven via een kort geding te dwingen om langer open te blijven, mede gezien het feit dat ze op zo’n korte termijn gaan sluiten.

Lokaal Montfoort Rob Jonkers: ‘Toen in augustus 2017 de Vlinderhof werd geopend en de Bloesemhof was uitgebreid van 6 naar 8 personen vroegen wij ons af waarom de Rijnhoven, Woonzorg Nederland en de gemeente samen een half miljoen gingen investeren om het na twee jaar te gaan sluiten. Het antwoord kwam pas nadat we oud-wethouder Vlaar hadden gevraagd om een visiedocument te schrijven. Daar stond in dat hij al vrij ver was met Fundis en woonzorg Nederland om de begane grond van de Antoniushof om te bouwen voor intramurale zorg met 20 tot 24 plekken en dat te financieren uit de WLZ. Wat heeft het college daar de afgelopen twee jaar mee gedaan? Want het is gebruikelijk dat een vorig college een overdrachtsdocument maakt, waar alles in staat. Het staat ook niet in de LTA (de lange termijn agenda). De raad is nooit over enige voortgang geïnformeerd. Er kwam pas een informatienota op tafel na de motie van wantrouwen. Daar staat niet veel in, het is alleen een chronologische volgorde van data waarin vertrokken wethouder met betrokken partijen heeft gesproken. Waarom is de raad nooit geïnformeerd? Waarom stond het niet op de lange termijn agenda? Als het college van mening was dat er een andere richting moest worden ingeslagen, waarom is er dan nooit met de raad over gediscussieerd? (…) Wanneer kunnen we een gespreksverslag van het overleg tussen u en Hoe kan het dat de Lindewaard in de kern Linschoten 33 plekken heeft met een wachtlijst van 20, hoeveel mensen staan er dan niet hier op de wachtlijst? Het bedrijfsleven hier is zeker bereid om hier de schouders onder te zetten.

Han Bovens van het Progressief Akkoord noemde de indrukwekkende bijeenkomst. Het PAK vraagt het college welke andere ondernemers dan de Rijnhoven bereid zouden zijn om hier 24 uurs zorg te leveren en welke locaties daarvoor het meest geschikt zijn. Dat moet niet overhaast gebeuren, wij willen een gedegen onderzoek. De zorg moet hier behouden blijven, aldus het PAK, dat samen met Inwonersbelangen en VVD in de coalitie zit.

Jan Vinkenburg van CDA noemt het zeer betreurenswaardig dat de nieuwe wethouder (Jocko Rensen van het PAK) niet aan de alarmbellen is gaan hangen. Er is geen contact gezocht met oud-wethouder Vlaar. Neem contact op en onderzoek wat er nog kan. We hoeven niet zo lang te wachten met een motie. De raad van bestuur heeft een grote rol. De raad van bestuur heeft toen bij de opening drie gouden sleutels overhandigt aan de wethouder. Ik zou graag willen dat we er geen een terug hoeven te geven. Praat met de raad van bestuur of er uitstel mogelijk is.

Ineke Langerak (ChristenUnie) sprak van een donderslag bij heldere hemel. Ze noemde ‘de marktwerking, de verschillende aanbieders en het feit dat dit niet werkt. Rijnhoven krijgt de exploitatie niet rond. College is niet verantwoordelijk voor de sluiting van Rijnhoven maar wél voor een dekkend zorgaanbod. Hoe kan het dat het in Linschoten wel lukt en in Montfoort niet? We gaan nu uit van 8 plekken maar de behoefte aan intramurale plekken neemt alleen maar toe. Is daar onderzoek naar gedaan? Bij Rijnhoven hebben we navraag gedaan. De Rijnhoven zegt het wordt alleen maar meer. De toenemende zorgvraag en het gebrek aan gekwalificeerd personeel speelt een rol. Natuurlijk is de gemeente niet verantwoordelijk voor de WLZ maar de gemeente is wel verantwoordelijk voor haar oudere inwoners. Wij kunnen meer doen, wij moeten samen een oplossing vinden voor korte en lange termijn. Wij zullen drie moties indienen. Allereerst de vraag of het mogelijk is eerder dan 9 december een raadsvergadering te plannen. Wij vinden dat het nodig is dat er een warme overdracht plaatsvindt voor onze oudere inwoners die uit de Bloesemhof moeten. Het kan niet zo zijn dat je op zo’n korte termijn wordt geconfronteerd met een verhuizing. Dus in navolging van de heer Jonkers, zou de ChristenUnie samen met SGP, CDA en Lokaal Montfoort pleiten voor een crisisteam, dat zo snel mogelijk wordt ingesteld voor deze inwoners, die op zo’n korte termijn worden geconfronteerd met verhuizing. Dit crisisteam zou moeten bestaan uit een collegelid, een vertegenwoordiger van de B.O.M en een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie en het liefst een aantal aanbieders waarbij ze samen kijken wat kunnen we nu doen in een warme overdracht naar een andere aanbieder. College, bent u bereid deel te nemen in dit crisisteam om te kijken of we op korte termijn een oplossing kunnen vinden. Dan is er de lange termijn oplossing. Er lagen plannen onder andere voor het Antoniushof. Kunnen wij over de muren van de WMO kijken naar de WLZ, naar alle zorg, dagbesteding, zelfstandige woningen, intramurale zorg, 24 uurszorg. Daar moeten we een oplossing voor zien te vinden. De ChristenUnie pleit hiervoor en vraagt de steun voor deze motie.

De laatste motie. Kunnen college en raad samen optrekken en een brief sturen aan de Tweede Kamer, waarin we nu zeggen, dit kan niet, inwoners worden nu geconfronteerd met wetgeving waar ze de dupe van zijn. De budgetten voor de WMO moeten wellicht omhoog, de schotten tussen WLZ en WMO moeten we ontschotten, zoals we dat ook bij jeugd hebben gedaan. Graag dienen wij deze moties in tijdens een extra vergadering voor 9 december. Graag wil ik van de wethouder weten wat de inhoud van het bestuurlijk overleg is geweest met Rijnhoven’, aldus Ineke Langerak.

De genoemde motie kon niet worden ingediend tijdens de forumvergadering. Ineke Langerak van de CU vroeg om hier een bespreekstuk van te maken tijdens de volgende raadsvergadering.

Inwonersbelangen reageerde bij monde van de heer Gerrit Burgers dat er grote teleurstelling is over de sluiting. ‘Ik schaam me een beetje voor het feit dat ik niet in de gaten gehad heb wat er hier is gebeurd. (…) Ik heb geen vragen want die zijn allemaal al gesteld.’

Ineke Langerak (ChristenUnie) vroeg of de inwoners van de Antoniushof waren geïnformeerd over het sluiten van de Bloesemhof en de Vlinderhof.

Wethouder Ten Hagen reageert op de vragen:

‘Goede communicatie kan niet alles voorkomen’, reageert Ten Hagen verder. ‘Shit happens.’ En dan is het wel zaak dat wij haarscherp communiceren, dat iedereen weet wat er aan de hand is. Waar is Rijnhoven vanavond? Rijnhoven heeft gewoon gezegd, we hebben hier geen boodschap aan, wij hoeven daar niet bij te zijn’. Ten Hagen doelt hier op een uitnodiging aan Rijnhoven die pas zaterdagmiddag, dus in het weekend voorafgaand aan de forumvergadering, werd verstuurd. Tegelijk werd ook, achteraf foutieve, informatie aan de ouderen van het Antoniushof gestuurd, die zouden inspreken. Zij werden gesommeerd om naar het Huis van Montfoort te komen in plaats van in te spreken in het Antoniushof. Dit werd pas maandagochtend recht gezet nadat de voorlichter van de gemeente aan de B.O.M. aangaf dat er verwarring was in de mails. Het is onbekend of de gemeente excuses heeft gemaakt over de verwarring die door de mails ontstond.

Over de door oud-wethouder Vlaar genoemde opties zei Ten Hagen: ‘van de door hem genoemde vijf opties zijn er drie al niet meer mogelijk. Rijnhoven wil gewoon niet daarover praten. Die wil van de locatie seniorenwoningen maken. Daar is de kille werkelijkheid van een particuliere zorginstelling, die de boel sluit. Wij gaan er niet over. Dat was voor het college wel een klap in het gezicht’, aldus Ten Hagen.

Ten Hagen reageert dat hij de vele vragen goed moet behandelen. ‘Wanneer weet je nou wat en wanneer doe je nou wat. Op het moment dat een particuliere organisatie tegen je zegt ‘het wordt hier heel erg moeilijk, maar we gaan nog wat doen, en de wethouder gaat met ze praten en die vraagt, wat ga je dan doen en het antwoord is ja dat weet ik nog niet en de wethouder zegt, nou op het moment dat je een beeld hebt van wat wij voor je kunnen doen, kom dan terug dan gaan we in gesprek en het volgende bericht is het eerste wat wij horen, is het bericht van een raadslid die met een motie van wantrouwen zegt er is informatie bij mij binnengekomen, had u me moeten geven. Dat wás niet bij ons.’

Rob Jonkers benadrukt dat de Rijnhoven heeft bevestigd dat deze informatie in november 2018 ter kennis hebben gebracht aan de verantwoordelijk portefeuillehouder en in april 2018 nog eens. Dus u kunt niet zeggen, ik wist het pas toen ik de brief van de Rijnhoven ontving.’

Ten Hagen houdt voet bij stuk: ’je verwacht toch dat Rijnhoven naar ons toekomt en een gesprek voert. Ik vind dat je als college eerst zo’n gesprek moet hebben voordat je tegen de raad alle paniek gaat doen, zo van ja, ik weet het niet, het gaat slecht, ik weet niet wat ze gaan doen, dat is een raar bericht van het college aan de raad. We hebben geprobeerd iets concreets te maken voor de raad en toen werden we voor een voldongen feit gezet.’

Henk Bezuijen D66 reageert ‘je mag verwachten dat het bestuur feeling heeft met de stad. Als je te horen krijgt aan tafel met een zorgleverancier dat het niet goed gaat, dan is dat zeer zeker informatie die je in de raad moet bespreken, al doe je het maar in een besloten vergadering, om je zorgen te uiten en de raad te vragen, denk met mij mee, en dat hebben jullie niet gedaan.’

Ten Hagen reageert hier verder niet op.

Discussie richt zich nu op toekomst, wethouder biedt hoop op bouw van zorgplekken in de toekomst (maar niet binnen drie jaar) en op de mogelijkheid van een extra raadsvergadering op 2 december, voor de geplande vergadering van 9 december. Het voorstel voor 2 december werd afgewezen.

Mail gemeente aan Rijnhoven, zaterdagmiddag 13.00, 23 november

Antwoord van Trudy Prins, directrice Rijnhoven op zaterdagmiddag 17.00, 23 november:

Dank voor de uitnodiging. De gemeente Montfoort is per brief in kennis gesteld van de sluiting. De argumenten staan in de brief vermeld en sluiten aan bij de gesprekken die op 27 november 2018, 25 juni 2019, en 11 november 2019 met wethouder en of burgemeester en wethouder zijn gevoerd. Er zijn geen nieuwe standpunten en de genomen besluiten zijn inmiddels in uitvoering.

De gemeente heeft geen zeggenschap over verpleeghuis Bloesemhof dat onderdeel is van zorgorganisatie stichting De Rijnhoven en heeft geen enkele invloed op wie in Bloesemhof wordt opgenomen.

De gemeente heeft geen zeggenschap over dagbestedingslocatie Vlinderhof die onderdeel is van zorgorganisatie De Rijnhoven en heeft geen enkele invloed op de keuze van individuele mensen bij welke instelling zij hun WMO-subsidie voor dagbesteding verzilveren.

De gemeente heeft wel zeggenschap over zijn WMO-budget en de subsidies die de gemeente vanuit dit budget toekent. De gemeente heeft ook zeggenschap over de instantie die de indicaties stelt en de instantie die de contracten afsluit en op de hoogte van de geboden tarieven voor de dienstverlening.

Het zou goed zijn als de gemeente maandag helderheid verschaft over de reikwijdte van zijn zeggenschap en de ruis die daarover gecreëerd is wegneemt. Mijn aanbeveling is dat de gemeente in plaats van discussies over locaties (waar hij immers niet over gaat) de discussie focust op het onderwerp waar hij wel over gaat, namelijk zijn WMO-beleid,
In de discussie van maandagavond is De Rijnhoven dan ook geen partij.

Met vriendelijke groet,

Trudy Prins

Voorzitter Raad van Bestuur De Rijnhoven

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Veteranenborrel geannuleerd (25-09-2020)
Buitenland noemt provincie Utrecht risicogebied (25-09-2020)
18 procent minder inbraken in Utrecht tijdens corona (25-09-2020)
Utrechtse 65-plussers hebben relatief vaak ernstig valongeluk (22-09-2020)
Opvallend aantal virusdeeltjes in Woerdens rioolwater (17-09-2020)
Carnavalsoptocht Knopengein afgelast (15-09-2020)
Stichting Veteranen Lopikerwaard gaat weer beginnen met de Veteranenborrel (13-09-2020)
Woningcorporaties GroenWest en Provides starten nauwe samenwerking (13-09-2020)
Geen carnavalsoptocht 2021 (10-09-2020)
Perenproject, tegen voedselverspilling, vr de voedselbank (08-09-2020)
Dorpshuis Harmelen opnieuw vernield door explosief (05-09-2020)
Automobilist rijdt in op markt (26-08-2020)
Made in Montfoort thuis te volgen (25-08-2020)
Nieuwe vondst van tijgermuggen in Montfoort leidt tot boosheid omwonenden (25-08-2020)
Politie zelf aangezien als inbreker (25-08-2020)
Oudewater voert coronalooproute in (24-08-2020)
Drie keer 20 jaar Mantelmeeuw in 2020 (20-08-2020)
Tijdelijke stop activiteiten SWOM (17-08-2020)
In St. Antonius mondkapje in wachtruimtes polis en onderzoekafdelingen verplicht (13-08-2020)
Boerderij verwoest door brand (13-08-2020)
Opvallende vorm WhatsAppfraude in omloop (12-08-2020)
Dronken op de oprit in slaap gevallen (10-08-2020)
Crystal meth-lab ontdekt in verborgen containers in Montfoort (07-08-2020)
Uitnodiging en programma informatiebijeenkomst 31 augustus 2020 (03-08-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Immer wieder volksmusik (herhaling)


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020