StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenmiddagRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenmiddag
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:20-06-2019
Bijgewerkt op:20-06-2019 11:59

Woonvisie gemeente Montfoort 2019-2030

Bron: gemeente Montfoort
    

Bouwen voor eigen behoefte en een stukje extra groei

Tot 2030 willen B&W van de gemeente Montfoort verspreid over de kernen Montfoort en Linschoten 250 woningen bouwen. Daarbij gaat het vooral om woningen om aan de lokale vraag te voldoen. Een beperkt aantal woningen moet voorzien in de bovenlokale vraag en wordt afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden direct aangrenzend aan de kernen gebouwd. Het oprekken van de rode contouren (= groengebied) kan daarvoor beperkt wenselijk zijn. Dat blijkt uit de ‘Woonvisie gemeente Montfoort 2019-2030’ die het college op 24 juni ter bespreking zal voorleggen aan Forum ruimte en op 8 juli voor besluitvorming aan de raad. 

Wethouder Jocko Rensen: “De Woonvisie voorziet in een belangrijk instrument om weloverwogen in te spelen op ontwikkelingen op de woningmarkt. Als de gemeenteraad met de Woonvisie instemt, kunnen we aan de slag met concrete locaties en projecten om de benodigde woningen ook te bouwen. Voor de gemeenteraad is de Woonvisie dan dé toetssteen om die projecten te beoordelen”.

Voorzien in lokale behoefte
De groei is in beide kernen in eerste instantie gericht op de lokale behoefte om de zich verder ontwikkelende eigen bevolking passend te kunnen huisvesten. In de kern Montfoort is er daarnaast een aanvulling gewenst voor gezinnen met kinderen. In Linschoten is woningbouw, naast inspelen op de lokale behoefte, bedoeld voor forensen en ter voorkoming van verdringen aan de onderkant van de markt. 

Overige ambities
Behalve de ambitie om de kernen Montfoort en Linschoten tot 2030 beperkt te laten groeien, kent het toekomstscenario nog vier andere ambities. Zo wil het college er rekening mee houden dat de leefstijlen in beide kernen van elkaar verschillen, voorkomen dat kwetsbare groepen op de woningmarkt elkaar verdringen, toekomstbestendig bouwen en ruimte bieden voor eigen initiatief en innovatie. Om verdringing van kwetsbare groepen te voorkomen wil het college tot 2030 onder meer het aandeel sociale huur in het nieuwbouwprogramma laten groeien van de 16% nu naar 30% en voorrang geven aan toegankelijke woningen op locaties nabij centrum- en zorgvoorzieningen. 

Totstandkoming van de Woonvisie 
Om de opgaven voor het woonbeleid in kaart te brengen, is voorafgaande aan de Woonvisie een woningmarktanalyse uitgevoerd. Daarna zijn in overleg met belanghebbenden binnen de gemeente aandachtspunten voor het woonbeleid geformuleerd. Ook zijn met belanghebbende partijen twee woonlabs georganiseerd om zowel de ruimtelijke als de sociale opgaven voor het woonbeleid op het gebied van wonen, zorg, betaalbaarheid en duurzaamheid te verkennen. Ook is in Linschoten en Montfoort een avond georganiseerd om bewoners in de gelegenheid te stellen relevante aandachtspunten voor het woonbeleid onder de aandacht te brengen en is de gemeenteraad geconsulteerd.

    Meer berichten in deze categorie:
Netwerkcafť Montfoort (18-09-2019)
Jaarlijkse Socialrun komende zondag door Montfoort (18-09-2019)
Start werkzaamheden verbreden fietspad N204 Linschoten (16-09-2019)
Terugkoppelavond Groenstructuurplan (11-09-2019)
Forum Samenleving 17 september (06-09-2019)
Forum Ruimte 16 september (06-09-2019)
Hijswerkzaamheden Strick van Linschotenstraat 4 september (02-09-2019)
Informatieavond nieuw ontwerp peilbeheer op 9 september 2019 (02-09-2019)
Zaterdag 21 september: World Cleanup Day (02-09-2019)
Dit weekend geen treinen tussen Leiden en Woerden (22-08-2019)
Waterschap vervangt beschoeiing langs oever (21-08-2019)
Tijdelijke verkeersmaatregelen 24 uur van Montfoort (20-08-2019)
Wegwerkzaamheden Jacob Barneveldstraat t.h.v. Nieuwe Lindescote (06-08-2019)
Vertraging bij verbreden fietspad N204 Linschoten (05-08-2019)
Minder kans op natuurbrand (31-07-2019)
Hulpdiensten extra alert op natuurbrand (25-07-2019)
Nationaal Hitteplan actief (23-07-2019)
Huidige vervoerder leerlingenvervoer blijft rijden voor Montfoort (18-07-2019)
Opening klompenpad (17-07-2019)
Reisdocumenten (12-07-2019)
50-dingenboek: goed voor creativiteit en gezondheid kinderen (11-07-2019)
De gemeenteraad wil 180 woningen extra bouwen (11-07-2019)
InMontfoort | We hebben een nieuw jasje! (09-07-2019)
Raadsvergadering 8 juli 2019 te Montfoort (09-07-2019)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

ONVI

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2019