StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenavondRegionieuwsAgendaMenu van de Maand
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenavond
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda
Menu van de Maand

Reclame

Adverteren op de website van RSM

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

ZoekenGeplaatst op:30-09-2017
Bijgewerkt op:30-09-2017 16:36

Bestuurlijke crisis UW Samenwerking compleet!

Bron: Lokaal Montfoort
    

Vorige  week is voor de 2de keer dit jaar het college van IJsselstein gevallen. Nadat een aantal weken geleden al een van de wethouders (CDA) er de brui aan gaf, stapten de overige drie wethouders (SP, GroenLinks en D66), aan het begin van een hectische raadsvergadering afgelopen donderdag met onmiddellijke ingang op. 
De burgemeester van IJsselstein kreeg een motie van wantrouwen tegen zich, die werd aangenomen met 11 voor en 9 tegen. De burgemeester bleef wel zitten, maar het vertrouwen is ernstig geschaad.
 
Oorzaak & gevolg problemen UW Samenwerking
De problemen zijn ontstaan in 2015. Per jaar wordt minimaal 4x de financiële huishouding èn het beleid van UW Samenwerking binnen de gemeenteraad besproken. De problemen moeten dus aan het licht zijn gekomen. Er is helaas met de verkregen informatie geen nieuw beleid gevoerd noch aanpassingen gepleegd. De collegeleden van Montfoort hebben binnen hun verantwoordelijkheden bij de UW samenwerking, vooral de wethouder Financiën (portefeuillehouder binnen het Dagelijks Bestuur van de UW samenwerking), niet adequaat gereageerd. Het gevolg is dat de inwoners van beide gemeenten dienen mee betalen aan een tekort van 2,8 miljoen. Deze situatie is ontstaan na het aantreden van het huidige college en de coalitie van CDA, PAK, ChristenUnie, D66 en SGP. 
 
Rol College Montfoort
De gemeente Montfoort is de partner van IJsselstein binnen het project UW samenwerking en draagt hiermede ook verantwoordelijkheid. Vanuit IJsselstein is afgelopen donderdag forse kritiek geuit op het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking, waarvan ook het voltallige college van Montfoort deel van uitmaakt.
Deelnemers vanuit Montfoort in het Dagelijks Bestuur zijn , de Burgemeester (voorzitter) en de wethouder Financiën. Het Dagelijks Bestuur moet toezien op de dagelijkse bedrijfsvoering van de directie UW-samenwerking. Dit toezicht is in de afgelopen tweeëneenhalf jaar in onvoldoende mate gebeurd en maatregelen bleven uit. De rol/houding van Montfoort binnen dit debacle is afwachtend. 
In januari jl. is wel tot een “verbetertraject” besloten maar de effecten daarvan zijn onduidelijk en het kost de inwoners van Montfoort bijna 700.000 in de komende drie jaar.
 
 Rol gemeentesecretaris Montfoort
De huidige gemeentesecretaris van Montfoort is sinds 2014 lid van de directie van UW Samenwerking als directeur Strategie. Pas enkele dagen geleden is zij teruggetreden. Zij is dus eveneens medeverantwoordelijk voor de ontstane situatie bij UW Samenwerking in de afgelopen jaren. 
 
Neemt het Montfoortse gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid?
Het is onbegrijpelijk dat het voltallige college en het overgrote deel van de gemeenteraad, niet of nauwelijks reageert op de chaotische situatie en doet voorkomen alsof er weinig aan de hand is. Het resultaat is echter een groot financieel tekort en een ambtelijke organisatie die nog steeds niet op orde is. 
Al met al voor Lokaal Montfoort voldoende aanleiding om dit college te vragen om de consequenties te aanvaarden voor het gevoerde beleid m.b.t. de UW-samenwerking.
Het college van IJsselstein heeft afgelopen donderdag haar verantwoordelijk getoond en is teruggetreden. Het wordt tijd dat ook het college van Montfoort haar medeverantwoordelijkheid toont en terugtreedt.
 

Namens de Fractie en Bestuur 

    


Kijken en luisteren

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2017